11 aprel 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri günüdür.          11 aprel 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri günüdür.          11 aprel 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri günüdür.          11 aprel 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri günüdür.          11 aprel 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri günüdür.          11 aprel 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri günüdür.          11 aprel 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri günüdür.          11 aprel 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri günüdür.          11 aprel 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri günüdür.          11 aprel 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri günüdür.