MEK fonduna yeni nəşrlər daxil olub

25-04-22

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Mərkəzi Elmi Kitabxanasının (MEK) fonduna yeni nəşrlər daxil olmaqda davam edir. Daxil olan növbəti nəşrlər sırasında “Dünya enerji trilemma indeksi üzrə beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması istiqamətləri” (N. Əhmədov), “Şeirimizdə trablisqərb və Balkan savaşları” (E. Mustafa), “Tufanlı illər” (Q.Məhərrəmoğlu), “Böyük yolun davamı” (M.Əliyev)”, “Didaktikanın müasir problemləri (Ş.Zülfüqarova)”, “Bədii təfəkkürdə erkən azərbaycançılıq düşüncəsi” (M.Əliyev), “Seçilmiş əsərlər I cild” (M.Mirzəliyeva), “The Arithmetic of Z-number.Theory and Applications”, “Safavids in Venetian and European Sources”, “Decision theory with imperfect information” və digərləri mövcuddur. Müxtəlif elm sahələrini əhatə edən bu nəşrlər kitabxana fondunun zənginləşməsinə, oxuculara daha yaxşı xidmət etməyə imkan yaradır. İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya şöbəsi [email protected] (012) 539-73-67 ( daxili 14-14)