İDARƏ HEYƏTİ

İmanova Leyla Bəkir qızı

Direktor

i.leyla@mek.az

+ (994 12) 539 73 65


Aslanov Fuad Çingiz oğlu

Ümumi işlər üzrə direktor müavini

a.fuad@mek.az

+(994 12) 539 73 67 (daxili  1408)

+994 55 200 59 08


Məmmədov Ruzi Məharət oğlu

Yüksək texnologiyalar və layihələr üzrə direktor müavini

ruzi@mek.az

+(994 12) 539 73 67 (daxili  1206)


Rəhimova Günel Rahim qızı

Kadrlar şöbəsinin müdiri

irc.gunelragimova@gmail.com

+(994 12) 539 73 67 (daxili  1307) 


Göyüşlü Mübariz Müstəqim oğlu

Beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri

mubariz2011@hotmail.com 

+(994 12) 537 19 82 


İsmayılov Bəşir Laçın oğlu

Ümumi şöbənin müdiri

+(994 12) 539 73 67 (daxili  1414)


Əliyev İbad Barat oğlu

Təsərrüfat şöbəsinin müdiri

irc.ibad.aliyev@gmail.com

+(994 12) 539 73 67 (daxili  1111)


Tağıyev Sübhi Ədalət oğlu

İnformasiya Texologiyalarının işlənməsi və tətbiqi şöbəsinin müdiri

Subhi.taghiyev@gmail.com 

+(994 12) 539 73 67 (daxili  3030) 


Quliyev Elmar Xudayar oğlu

Elektron Resursların formalaşdırılması şöbəsinin müdiri

elmarkuliyev@gmail.com 

+(994 12) 539 73 67 (daxili  3030) 


Hüseynov Elnur Nazim oğlu

Sərbəst Elektron Resursları şöbəsinin müdiri

Elnur_elturk@mail.ru 

 


Əhədova Günel Tofiq qızı

İnformasiya Resurslarına Nəzarət və Əlaqələndirmə şöbəsinin müdiri

gunel.irc.@gmail.com 

+(994 12) 539 73 67  (daxili 1312)


Səfərova Aygün Kamran qızı

Kitabxana Xidmət şöbəsinin müdiri

aygunsafarova 3@gmail.com

+(994 12)  539 61 77