İDARƏ HEYƏTİ

Məmməd Arif oğlu Əliyev

Direktor

mamedaliyev@rambler.ru 

+ (994 12) 539 73 65

 

Yusif  Rəsul  oğlu  İsmayılov

Ümumi işlər üzrə direktor müavini

yusifismailov@mail.ru

+(994 12) 539 61 74  


Xuraman  İsbi  qızı  İsmayılova

Kitabxana xidməti üzrə  direktor müavini