İDARƏ HEYƏTİ

Sevil  Kamil qızı Zülfüqarova

Direktor

sevilzulfiqarova@gmail.com

+ (994 12) 539 73 65

 

İbad  Barat  oğlu  Əliyev

Ümumi işlər üzrə direktor müavini

irc.ibad.aliyev@gmail.com

+(994 12) 537 14 61  (daxili 1111)

 

Elnur  Nazim  oğlu  Hüseynov

İnformasiya texnologiyaları üzrə  direktor müavini

elnur_elturk@mail.ru