Dahi Üzeyir günü
18.09.2020 12:21
Azərbaycan musiqisi deyəndə mədəniyyətimizə xas olan, xalqımızın bədii-estetik zövqünü ifadə edən, milli-mənəvi dəyərlərini, dünyagörüşünü, həyat tərzini, gözəllik anlayışını özündə ehtiva edən janrlar başa düşülür.  Ətraflı
Qazaxıstan portalında "Müstəqil Azərbaycanın informasiya mühitində kitabxanalar" adlı məqalə nəşr olunub
14.09.2020 20:34
Qazaxıstandakı https://ea-news.kz saytında rus dilində dərc olunan məqalənin müəllifi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru Sevil Zülfüqarovadır.  Ətraflı
AMEA Gəncə Bölməsinin nəşrləri Mərkəzi Elmi Kitabxanaya təqdim edilib
10.09.2020 14:28
AMEA-nın regional elmi mərkəzlərində akademik elmin inkişafı, elmi tədqiqat fəaliyyətinin genişləndirilməsi, fundamental, multidissiplinar və tətbiqi araşdırmaların vüsət alması elmin informasiyalaşdırılması prosesinin təminatçısı olan Mərkəzi Elmi Kitabxananın da qarşısına mühüm vəzifələr qoyur.  Ətraflı
Müstəqil Azərbaycanın informasiya mühitində kitabxanalar
06.09.2020 18:34
Azərbaycan kitabxanalarının informasiya cəmiyyəti quruculuğu şəraitində beynəlxalq standartlara, hüquqi qanunvericilik aktlarına, demokratik prinsiplərə əsaslanan milli informasiyalaşdırma siyasəti əsasında modernləşdirilməsi zamanın tələbidir.  Ətraflı
Mərkəzi Elmi Kitabxanada Azərbaycanşünaslıq şöbəsi yaradılıb
02.09.2020 9:21
  Ətraflı