Sərlövhə 
Müəllif 
Nəşr yeri 
Nəşr ili 
"Azərbaycan" jurnalının biblioqrafiyası  Bakı1973
"Əkinçi" qəzeti 1875-1877 Bakı1979
"Hophopnamə"yə yeni şəkillər Bakı1962
"Məsnəvi" dən seçmələrRumi, Mövlanə CəlaləddinBakı2007
"Qutadğu Bilig" hikmətləriƏsgər, RamizBakı2017
"Армянский геноцид" или армянский террор?Иманов, КамранBakı2016
"Напаћена јерменија" митови и реалностМархулиа, ГурамBelqrad2012
100 Soruda Türk FolkloruBoratav, Pertev Nailiİstanbul1984
1036 дней президента КеннедиГромыко, Анатолий АндреевичМосква1968
1869`da Faal İstanbul MedreseleriKütükoğlu, Mübahat S.İstanbul1977
1915 Olaylarını Anlamak: Türkler ve ErmenilerPalabıyık, Mustafa Serdarİstanbul2016
223 Београдска - носилац ордена црвене заставеМехтиев, Бахиш М.Belqrad2012
25 years Peloponnesian folklore foundation Afina1999
50 Yıl Konuşmaları  Ankara1974
50 Yılın Türk EdebiyyatıMutluay, Rauf İstanbul1976
50. Yıl Armağanı Erzurum1978
55 şeirQurbaniBakı1972
57 il dostluğa sadiq olanlarSeyidzadə, Hacı TofiqBakı2017
A blind tieVerdiyev, Vagif Soltan ogluRaleigh2017
A Golden age Budapeşt1991
A.M. Şərifzadə haqqında xatirələr Bakı1963
Abbas SəhhətTalıbzadə, Kamal Abdulla Şaiq oğluBakı1955
Abbasiler Devrinde Türk Kumandanları El-Afşin Haydar b. KavusYıldız, Hakkı Dursunİstanbul1974
Abbasqulu Ağa Bakıxanov QüdsiQasımzadə, Feyzulla Səməd oğluBakı1956
Afaq Məsud dünyasıCəfərov, Nizami Qulu oğluBakı2016
Ağamusa Axundov xatirələrdə Bakı2017
Ağlar qələm əlimdəOrdubadi, FəqirBakı1989
Ahmed Hikmet MüftüoğluTevetoğlu, FethiAnkara1986
Ahmed Paşa DivanıTarlan, Ali Nihadİstanbul1966
Ahmet Hamdi Tanpınar`dan Düşünceler, Görüşler, Özdeyişler İstanbul1977
Ahmet Harami Destanı İstanbul 
Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş "Ağamusa Axundov və Azərbaycan filologiyası" beynəlxalq konfransın materialları Bakı2017
Ali Şir Nevayi. Nesayimü`l- Mahabbe min Şemayimi`l- Fütüvve İstanbul1979
Antik ədəbiyyatı tarixiSultanlı, Əli Abdulla oğluBakı1958
Antoloji  Ankara1982
Aprel atəş(kəs)iŞahinoğlu, ElxanBakı2017
Arilərin türk mənşəyiCəfərsoylu, İlhami Yusif oğluBakı2017
Arpaçay Köylerinden DerlemelerOlcay, SelahattinAnkara1976
Art treasures in the palace of the Hungarian academy of sciences Budapeşt2004
Arzı-Kamber MatalıTerzibaşı, Ataİstanbul1971
Aşık Garip Hikayesi Ankara1974
Aşık Garip Hikayesi Üzerinde Mukayeseli Bir AraştırmaTürkmen, FikretAnkara1974
Aşık Sıtkı Baba İvgin, HayrettinAnkara1976
Aşık VeyselBinyazar, Adnanİstanbul 
Aşıkların Diliyle AtatürkNasrattınoğlu, İrfan ÜnverAnkara1976
Aşıq Ələsgər Bakı1963
Aşıq Ələsgər Баку1972
Aşıq Ələsgər Баку1972
Aşıq Hüseyn Bakı1938
Asrımızın Siyavuş'uResulzade, Mehmet Emin AlekberAnkara1989
Atasözleri ve Deyimler SözlüğüAksoy, Ömer AsımAnkara1977
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Ankara1993
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni Ankara1991
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni Ankara1990
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni Ankara1994
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni Ankara1991
Atatürk Üniversitesinin Kuruluşunun XX. Yıl Armağanı Ankara1978
Atatürk Üniversitesinin Kuruluşunun XX. Yıl Armağanı Ankara1978
Atatürk`ün HayatıEroğlu, HamzaAnkara1986
Atmacalar Bakı1958
Atsız Armağanı İstanbul1976
Avtoritar rejimlər və psixoloji portretlərMəmmədov, AdıgözəlBakı2012
Axtarış-sükutMəmmədov, Xanlar Məmməd oğluBakı2017
Ay İşığıToprak, Ömer Faruk İstanbul1973
Ayaktopu Terimleri Sözlüğü Ankara1974
Aydın Abi və türkiyə ədəbiyyatıXələfli, Əli Rza (Əzizli Əlirza Zal oğlu)Bakı2014
Ayrılır mı Gönül Candan Azerbaycan AzerbaycanMakas, Z. AbidinSamsun1988
Azerbaiyan - Colombia veinte poemas Boqota2017
Azerbaycan Ankara1986
Azerbaycan Ankara1991
Azerbaycan Ankara1989
Azerbaycan Ankara1990
Azerbaycan Ankara1989
Azərbaycan arxeologiyası: uğurlar, problemlər, perspektivlərMuseyibli, Nəcəf Ələsgər oğluBakı2017
Azerbaycan Aşıkları ve El ŞairleriAhundov, Ehlimanİstanbul1985
Azərbaycan bədii nəsrinin tarixindənƏfəndiyev, HidayətBakı1963
Azerbaycan Çağdaş Hikaye Antolojisi Ankara1991
Azerbaycan CumhuriyetiResulzade, Mehmet Emin Alekberİstanbul1990
Azərbaycan dilçiliyinə dair ədəbiyyatın biblioqrafiyasıSədiyev, Ş.Bakı1960
Azərbaycan dilinin antonimlər lüğətiHəsənov, Həsrət Əli Bakı1986
Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: fonemika və morfemikaVeysəlli, Fəxrəddin Yadigar oğluBakı2014
Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: morfologiyaya yeni baxışlar və leksematikaMusayev, Mehman Musa oğluBakı2014
Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: sintaqmatika, söz birləşməsi və sadə cümlə sintaksisi Bakı2014
Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: söz birləşmələri, tabeli mürəkkəb cümlələr, frazeologiyaSeyidov, Yusif Mirəhməd oğlu Bakı2014
Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı tarixindənSultanlı, Əli Abdulla oğluBakı1964
Azerbaycan EdebiyatıRefi`oğlu, Selim RefikBursa1941
Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri Bakı1964
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi Bakı1960
Azərbaycan filialının xəbərləri Bakı1938
Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri Ankara1978
Azərbaycan hekayələri Баку1958
Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanasıFüzuli, Məhəmməd Süleyman oğluBakı1986
Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası Bakı1982
Azerbaycan Kültür Gelenekleri ve Çağdaş Azerbaycan EdebiyatıResulzade, Mehmet Emin AlekberAnkara1984
Azerbaycan Manileri Elazığ1947
Azərbaycan poeziyasında xalq şeri üslubuCəfərzadə, Əzizə Məmməd qızıBakı1981
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman)-10 il Bakı2013
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri Bakı2017
Azərbaycan Səfəvi dövlətiBayramlı, Zabil Həsrət oğluBakı2017
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatıVəliyev, Vaqif ƏliBakı1970
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Bakı1970
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası qurulmasının tarixşünaslığıAbışov, Vaqif Şəkərəli oğluBakı2015
Azərbaycan SSRİ-nin icəsənətiNəcəf, Mürsəl NəcəfoğluBakı1972
Azərbaycan tarixiSeyidov, Abbas Qadir oğluBakı2017
Azərbaycan teatr aktyorları kinodaMərdanov, MəmmədBakı1966
Azerbaycan Tiyatro Eserleri Antolojisi Ankara1990
Azerbaycan Türk Edebiyat Tarihinde Abide Şahsiyetler n/a1987
Azərbaycan-alman ədəbi əlaqələri müasir filoloji kontekstdəZairova, Xanım Mikayıl qızıBakı2015
Azərbaycanca - rusca lüğət Bakı2000
Azərbaycanca - rusca lüğət Bakı2000
Azərbaycanca-rusca lüğət Bakı2000
Azərbaycanda qanköçürmənin tarixiƏsədov, Çingiz D.Bakı2017
Azerbaycan'da Yenileşme HareketleriBaykara, HüseyinAnkara1966
Azərbaycan-ərəb dili danışıq kitabçası Bakı2017
Azərbaycanın göl adlarıƏsgərov, Nəbi Ələsgər oğluBakı2017
Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsiİmanov, F.Ə.Bakı2017
Azərbaycanını işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinə vurulan zərbələrİsmayılov, Faiq İslam oğluBakı2016
Azərbaycan-İran siyasi münasibətləri 1991-1997 Hüseyn, Fəxrəddin Şahbaz oğluBakı2015
Azərbyacanın xalkolit dövrü mədəniyyətiMuseyibli, Nəcəf Ələsgər oğluBakı2015
Azeri Edebiyatında Namık KemalAkpınar, Yavuzİstanbul1990
Azəri Sovet Ensiklopediyası Bakı1969
Azeri TürkçesiErgin, Muharremİstanbul1971
Azeri TürkçesiErgin, Muharremİstanbul1981
Azeri Türkçesi Lüğati Erzurum1983
Azeri Türküler n/a0
Azeri ve Ahıska Türklerinin FaciasıBekiroğlu, Nesib NamazÇorum1992
Azəri-erməni ədəbi əlaqələriSüleymanov, Əkbər Yunis oğluYerevan1968
BaburnameArat, Reşid Rahmetiİstanbul1970
BaburnameArat, Reşid Rahmetiİstanbul1970
Bahçemde Bir Gül AçdıYesari, Mahmutİstanbul1976
Bakı gecələriƏnvər, M.Bakı1936
Başlangıcdan Bugüne Türk Şiiri İstanbul1968
Başlangıcdan Zamanımıza Kadar Türkiye TarihiÖztuna, T. Yılmazİstanbul1967
Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri İstanbul1985
Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri İstanbul1985
Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri  İstanbul1986
Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri  İstanbul1986
Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri İstanbul1989
Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye TarihiÖztuna, T. YılmazAnkara1967
Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye TarihiÖztuna, T. YılmazAnkara1964
Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye TarihiÖztuna, T. YılmazAnkara1964
Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye TarihiÖztuna, T. Yılmaz Ankara1965
Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye TarihiÖztuna, T. YılmazAnkara1963
Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye TarihiÖztuna, T. YılmazAnkara1964
Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye TarihiÖztuna, T. YılmazAnkara1965
Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye TarihiÖztuna, T. YılmazAnkara1965
Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye TarihiÖztuna, T. YılmazAnkara1966
Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye TarihiÖztuna, T. YılmazAnkara1966
Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi Ankara1978
Bayatılar Elazığ1947
Bayatılar Bakı1956
Bayron and the antiquities of the acropolis of AthensKefallineou,EugeniaAfina1999
Bəhruz Kəngərli Bakı1957
BəkirnaməFuad, Esmira (Şükürova Esmira Seyfəl qızı)Bakı2017
Belleten Ankara1990
Benim Gördüğüm Bugünkü RusyaTevetoğlu, FethiAnkara1968
Beşinci FrankDürrenmatt, Friedrich JosefAnkara1979
BəxtiyarnaməFədaiBakı1957
Biocoğrafiyadan qısa izahlı lüğət Bakı2017
Bir bayatı çağırdım...Xələfli, Əli Rza (Əzizli Əlirza Zal oğlu)Bakı2013
Bir Dane, Kul Ozan Bir DaneKul Ozan (Kızıltuğ, Fırat)İstanbul 
Bir Devrin RomanıZorlutuna H.N.Ankara1978
Bir Divan Neşri Üzerine NotlarÇavuşoğlu, MehmedAnkara1985
Bir Güneşin Zerresiyiz Bielefeld1983
Bir ömür belə keçdi Ağaoğlu, Sürəyya Əhməd bəy qızı Bakı2017
Bir şeftali bin şeftaliBehrehgi, Samed İstanbul1975
Birinci Milli Türkoloji Kongresi İstanbul1980
Bitkilərlə qidalanmanın faydalarıHidayət, SadiqBakı2012
Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler Ankara1971
Borçalının Aşağı Qoşakilsə kəndiHüseynli, Zahid İlyas oğluBakı2017
Böyük ideallar şairiQuluzadə, M.Bakı1973
Böyük loğmanВоскобойников, Валерий МихайловичBakı1976
Böyük satira ustasıİbrahimov, Mirzə Əjdər oğluBakı1966
Böyük sənət uğrundaXəlilov, Qulu Qasım oğluBakı1962
Buda bir yazı...Xələfli, Əli Rza (Əzizli Əlirza Zal oğlu)Bakı2012
Budapest in drawingsBartos, ErikaBudapeşt 2017
Bugünkü İran Edebiyatı Hakkında Bir İncelemeİsti`lami, Muhammed`iAnkara1981
Bugünkü Türk AlfabeleriErcilasun, Ahmet B.İstanbul1977
Bugünkü Türk AlfabeleriErcilasun, Ahmet B.İstanbul1977
BurulğanƏnvər, M.Bakı1934
Bütün eserleriHikmet, Nazım (Nazım Hikmet Ran)Sofiya 1972
Bütün eserleriHikmet, Nazım (Nazım Hikmet Ran)Sofiya 1969
Bütün eserleriHikmet, Nazım (Nazım Hikmet Ran)Sofiya 1969
Bütün eserleriHikmet, Nazım (Nazım Hikmet Ran)Sofiya 1971
Bütün eserleriHikmet, Nazım (Nazım Hikmet Ran)Sofiya 1967
Büyük Filozof Ebu Ali El- Hüseyin b. Abd- Allah İbn Sina ve Mantık RisalesiParmaksızoğlu, İsmetn/a 
Büyük Türk Sözlüğü İstanbul 
C. Məmmədquluzadənin cənub səfəri və "Molla Nəsrəddin" jurnalının Təbrizdə nəşriHəsənzadə, Turan VahabBakı1991
C.Cabbarlı haqqında xatirələr Bakı1960
Çağdaş Azerbaycan Kadın SanatkarlarıKafkasyalı, AliAnkara1989
Çağdaş Azərbaycan poeziyasında folklor ənənələriMuradoğlu, Nizami (Məmmədov, Nizami Murad oğlu)Bakı2017
Çağdaş Kuzey Azerbaycan Şiiri AntolojisiNasrattınoğlu, İrfan ÜnverAnkara 
Çağlayan sevgiAydın, Ülvi (Mikayılov Ülvi Aydın oğlu)Bakı2014
ÇağlayanlarMüftüoğlu, Ahmet Hikmetİstanbul1978
Cahangir Zeynalov Bakı1968
Cahit Sıtkı Tarancı`nın Hikayeciliği ve HikayeleriÖnerli, SelahattinAnkara1976
Can Azerbaycan İstanbul1990
Canlı Barikat HikayelerErdinç, FahriSofiya 1973
Cavid-ömrü boyuMəmmədli, QulamBakı1982
Çayka`dan Şayka`yaCaferoğlu, A.Ankara1971
Cəbhə dəftərindənZamanov, Abbas Fəttah oğluBakı1986
Celaleddin HarzemşahKemal, Namık İstanbul1975
Cəlil Məmmədquluzadə Bayramov, Fərman Aslan oğluBakı1986
Cəlil Məmmədquluzadə Bakı1974
Cəlil Məmmədquluzadə: Molla NəsrəddinHüseyn, MehdiBakı1936
Cəlil Məmmədquluzadənin naxçıvanlı müasirləri Bakı1967
Çıldırlı Aşık Şenlik Ankara1975
Çırpınırdı KaradenizCevat, AhmetAnkara1990
Çocuk ve AllahDağlarca, Fazıl Hüsnü İstanbul1966
Çocuklarımıza Folklor Hazinemizden SeçmelerTan, NailAnkara1981
Coğrafyadan VatanaArık, Remzi OğuzAnkara1983
Congres İnternational de statistique Санкт-Петербург1872
Cumhuriyet AğacıKansu, Ceyhun Atuf Ankara1973
Cобрание сочинений Белинский, Виссарион ГригорьевичБаку1948
DadaloğluSakaoğlu, SaimAnkara1986
Damage to the historical and cultural monuments in the occupied territories of Azerbaijanİsmayilov, Faig İslam ogluBakı2016
Darü'l-Hilafeti'l-'Aliyye Medresesi ve Kuruluşu Arefesinde İstanbul MedreseleriKütükoğlu, Mübahat S.İstanbul1978
Das asiatische Rußland Leipzig0
Das asiatische RusslandRoskoschny, HermannLeipzig 
Dastanlar Bakı1939
Dede Korkut HikayeleriEmiroğlu, Cüneydİstanbul1972
Dede Korkut`tan Salur Kazan DestanıGençosmanoğlu, Niyazi Yıldırımİstanbul1976
Dedem Korkudun Kitabı İstanbul1973
DemiryüzAltunbay, OktayAnkara1988
Dereleme Sözlüğü  Ankara1974
Dərələyəz mahalının kameral təsviri Bakı2017
Derleme Sözlüğü Ankara1975
Derleme Sözlüğü  Ankara1979
Destursuz Bağa GirenlerGökyay, Orhan Şaikİstanbul1982
Deutsche Roman bibliothek Stuttgard1884
Deux historiens armeniens, Kiracos de Gantzac XIII S  Санкт-Петербург1871
Deux historiens armeniens, Kiracos de Gantzac XIII S  Санкт-Петербург1870
Devlet AnaTahir, Kemal İstanbul1981
Devletşah TezkiresiDevletşahİstanbul1977
Devletşah TezkiresiDevletşahİstanbul1977
Devletşah TezkiresiDevletşahİstanbul1977
Devletşah TezkiresiDevletşahİstanbul1977
Dəyişilməz keşikçi Bakı1986
Die geheime gesellschaft der Arioi n/a1927
DilBlumfild, LeonardBakı2014
Dil Dergisi Ankara1995
Dil Dergisi Ankara1994
Dil ve YazarÖzdemir, EminAnkara1973
Dil Yazıları Ankara1974
Dil Yazıları Ankara1974
Dil, Diller ve DilçilikDilaçar, A.Ankara1968
Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları Ankara1980
DilimizPotter, SaimonBakı2014
Dilimiz Üstüne KonuşmalarAnday, Melih CevdetAnkara1975
Dillərin milli xarakteri haqqındaHumboldt, Vilhelm FonBakı2014
DirəkTalıblı, Boyükağa A.Bakı1930
DivanHelakiİstanbul1982
DivanVasfiİstanbul1980
DivanNovbəriBakı2016
DivanYahya beyİstanbul1977
DivanNev'iİstanbul1977
Divan EdebiyatıLevend, Agah Sırrıİstanbul1980
Divan-i Hikmet'ten SeçmelerYesevi, Ahmed-iAnkara1983
Divanü Lügat- it- Türk Tercümesi Ankara1940
Divanü Lügat- it- Türk Tercümesi Ankara1985
Divanü Lügat- it- Türk Tercümesi Ankara1985
Divanü Lügat- it- Türk TercümesiKaşğari, Mahmud (Mahmud ibn Huseyn İbn Muhamməd əl-Kaşğari )Ankara1940
Divanü Lügat- it-Türk TercümesiKaşğari, Mahmud (Mahmud ibn Huseyn İbn Muhamməd əl-Kaşğari )Ankara0
Divanü Lügat- it-Türk TercümesiKaşğari, Mahmud (Mahmud ibn Huseyn İbn Muhamməd əl-Kaşğari )Ankara1941
Divanü Lügat-it-Türk dizini Ankara1972
Diversity, dialogue and sharingSaillant, FrancineParis2017
Doğu Anadolu Saz ŞairleriAslan, EnsarErzurum1978
Doğu Karadeniz Bölümünün Nüfus ve Yerleşme Özelliklerinin Ana ÇizgileriTarkan, TevfikAnkara1976
Doktor Təqi Eraninin ictimai-siyasi və dövlət-hüquq görüşləriTəriqpeyma, İsmayıl Hatəm oğluBakı1965
Döş qəfəsi deformasiyalarının cərrahi müalicəsiVerdiyev, Vaqif Qambay oğluBakı2015
Dost Bağrından Esen YellerMakas, ZeynalabidinSamsun1987
Dram əsərləriƏfəndiyev, Rəşid bəy İsmayıl oğlu (Əfəndizadə)Bakı1961
Dramaturgiya və teatrCəfərov, CəfərBakı0
Dünya Tanrı biçimdədirVəliyeva, Sona Məhəmməd qızıBakı2017
Düşünmək gözəldir. Anlatmanın əzabı, sevinci və kədəriYusuf, İsmixan (Yusubov, İsmixan Məhəmməd oğlu)Bakı2017
Duyğular düşüncələrRza, Rəsul (Rzayev, Rəsul İbrahim oğlu)Bakı1964
Əbdül və ŞahzadəDivanbəyoğlu, Abdulla bəy (Sübhanverdixanov Abdulla Vəli ağa oğlu)Bakı1966
Əbədi yaşayanlarNəcəf, NazimBakı1996
Ədəbi düşüncələrNəbiyev, Bəkir Əhməd oğluBakı1971
Ədəbi şəxsiyyət və zamanHəbibbəyli, İsa Əkbər oğluBakı2017
Edebiyat Bilgi ve TeorileriBilgegil, M. KayaAnkara1980
Edebiyat Biliminin TemelleriWellek, ReneAnkara1983
Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi Ankara1978
Edebiyat MeseleleriTarlan, Ali Nihadİstanbul1981
Edebiyata DairKemal, Yahya İstanbul1971
Edebiyatımızda 1940 KuşağıAltınkaynak, Hikmetİstanbul1977
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü İstanbul1970
Ədəbiyyat məcmuəsi Bakı1949
Ədəbiyyat məcmuəsi Bakı1949
Ədəbiyyat məcmuəsi Bakı1962
Ədəbiyyat məcmuəsi Bakı1948
Ədəbiyyat məcmuəsi Bakı1946
Ədəbiyyat məcmuəsi Bakı1958
Ədəbiyyat məcmuəsi Bakı1946
Ədəbiyyat nəzəriyyəsiXəndan, Cəfər (Hacıyev, Cəfər Zeynal oğlu)Bakı1948
Ədəbiyyat teoriyasıHacıyev, Cəfər Zeynal oğluBakı1940
Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində Bakı2016
Eğil DağlarKemal, Yahya İstanbul1988
Eğitim Fakültesi Dergisi Samsun1990
Eğitim Terimleri SözlüğüOğuzkan, FerhanAnkara1974
Əhli-Beyt bağçasından 1000 çiçəkMüvəccidi, HadiBakı2005
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı)Rumlu, Həsən bəyKastamonu 2017
Ekologiya və davamlı inkişafMəmmədov, Nizami Mustafa oğluBakı2015
El Greco Afina1999
Ələsgər Ələkbərovun həyat və yaradıcılığıAllahverdiyev, MahmudBakı1972
Əli NəzmiHüseynov, FiridunBakı1970
Əli Rza Xələfli-60 Bakı2013
Əli Rza Xələfli-60 Bakı2013
Əli Rza Xələfli-60 Bakı2014
El-İdrak Haşiyesiİzbudak, Veletİstanbul1936
Əlifba məsələsiMusəvi, Fəryad Ə.Təbriz1991
Elmas Yıldırım`ın Seçilmiş Şiirleri Ankara1953
Elmi rasionallıq və hüquqi idrakın formalaşmasının metodoloji problemləriHüseynov, Əbülfəz İbrahim oğluBakı2017
Əməl dostlarıZamanov, Abbas Fəttah oğluBakı1979
Emir SavteginMerçil, Erdoğanİstanbul1975
Ercişli EmrahSakaoğlu, SaimAnkara1987
Erciş'li Emrah ile Selvi Han Hikayesi. Varyantların Tesbiti ve Halk Hikayeciliği Bakımından ÖnemiBali, MuhanAnkara1973
Erdem Ankara1989
Ərəbcə Azərbaycanca lüğətMəmmədli, QulamBakı1972
Erzurum Halk Masalları Üzerinde AraştırmalarSeyidoğlu, BilgeAnkara1975
Erzurum İli AğızlarıGemalmaz, EfrasivapErzurum1978
Erzurum İli AğızlarıGemalmaz, EfrasivapErzurum1978
Erzurum İli AğızlarıGemalmaz, EfrasivapErzurum1978
Erzurum Yakutiye MedresesiÜnal, Rahmi HüseyinAnkara1993
ƏsərləriSəhhət, Abbas (Mehdizadə, Abbas Əliabbas oğlu)Bakı1976
ƏsərləriZakir, Qasım bəy Əli bəy oğluBakı1936
ƏsərləriCəlil Məmmədquluzadə (Məmmədquluzadə, Cəlil Hüseynqulu oğlu)Bakı1947
ƏsərləriVəkilov, Səməd Yusif oğlu Bakı1960
ƏsərləriŞirvani, Seyid ƏzimBakı1974
ƏsərləriSəhhət, Abbas (Mehdizadə, Abbas Əliabbas oğlu)Bakı1975
ƏsərləriMəlikli, Tofiq Davud oğluBakı2017
Əsərləri Talıbzadə, Abdulla Axund Mustafa oğluБаку1966
ƏsərləriMəhəmməd, Füzuli Süleyman oğluBakı1958
ƏsərləriMəhəmməd, Füzuli Süleyman oğluBakı1958
ƏsərləriÇəmənzəminli, Yusif Vəzir oğluBakı1966
ƏsərləriOrdubadi, Məmməd SəidБаку1964
ƏsərləriOrdubadi, Məmməd SəidБаку1965
ƏsərləriFüzuli, Məhəmməd Süleyman oğluBakı1985
ƏsərləriOrdubadi, Məmməd SəidБаку1965
ƏsərləriOrdubadi, Məmməd Səid Баку1964
ƏsərləriOrdubadi, Məmməd SəidБаку1964
ƏsərləriOrdubadi, Məmməd SəidБаку1966
ƏsərləriOrdubadi, Məmməd SəidБаку1965
ƏsərləriAxundov, Mirzə Fətəli Məhəmmədtağı oğluBakı1962
ƏsərləriHacıbəyov, Üzeyir Əbdülhüseyn oğluBakı1964
ƏsərləriZakir, Qasım bəy Əli bəy oğluBakı1953
ƏsərləriAxundov, Mirzə Fətəli Məhəmmədtağı oğluBakı1961
ƏsərləriVəzirov, Nəcəf bəy Fətəli bəy oğluBakı1954
ƏsərləriMəhəmməd, Füzuli Süleyman oğluBakı1961
ƏsərləriVurğun, Səməd (Vəkilov, Yusif Səməd oğlu)Bakı1972
ƏsərləriMəmmədquluzadə, Cəlil Hüseynqulu oğlu Bakı1966
Əsərləri Cabbarlı, Cəfər Qafar oğluBakı1983
ƏsərləriŞirvani, Seyid ƏzimBakı1969
ƏsərləriŞirvani, Seyid ƏzimBakı1967
Eski Türk DiniKafesoğlu, İbrahim Ankara1980
Eski Türk YazıtlarıOrkun, Hüseyin NamıkAnkara1986
Eski Türkiye TürkçesiTimurtaş, Faruk K.İstanbul1977
Eşqin səsiAydın, Ülvi (Mikayılov Ülvi Aydın oğlu)Bakı2016
Esrar-ı Hodiİkbal, Muhammedİstanbul1964
Eşrefoğlu DivanıEşref- i Rumin/a 
Ey dan ulduzu Cabbarlı, Cəfər Qafar oğluBakı1979
Fars Meliki Selçuk- Şah`ın Hayatı ve ParalarıMerçil, Erdoğanİstanbul1974
Fars`daki Selçuklu Hakimi Resultegin`in Bir Altın SikkesiLowick, N.M.İstanbul1975
Faruk Nafiz ÇamlıbelYücebaş, Hilmiİstanbul1974
Fatih Sultan Mehmed`e NasihatlarSultan Murat hann/a 
Fərdi üslubun poeziyasıƏsgərli, Əlizadə Bayram oğluBakı2017
Fihi MafihMevlana (Mevlana Celaleddin-i Rumi)İstanbul1974
Folklor (Halkbilimi)Tan, Nailİstanbul1985
Folklor ve Halk Edebiyatının Milli Birliğin Oluşmasındaki RolüElçin, Şükrün/a0
Forum Ankara1991
Fransızca-Türkçe Büyük SözlükSaraç, TahsinAnkara1976
FuzuliHacıeminoğlu, Necmettinİstanbul1984
Fuzuli Bahçesi Ankara1986
Fuzuli Divani Şerhi Ankara1985
Fuzuli Divanı Şerhi Ankara1985
Füzüli rayonunun memarliq abidələriQarabağlı, Rizvan Sarı oğluBakı2017
Garp Menba'larına Göre: Eski Türk DemokrasisiDanişmend, İsmail Hamiİstanbul1964
Geceyle GelenEmir, Sabahatİstanbul 
Geçmiş Zaman Fıkraları. Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve ŞeyhliğiHisar, Abdülhak Şinasiİstanbul1979
GəlmələrMəmmədli, Atamoğlan Ataxan oğlu Bakı2015
Gənclik hekayələriRəhman, Sabit (Mahmudov Sabit Kərim oğlu)Bakı1936
Göçler ve Yer AdlarıŞerifgil, Enver M.n/a0
Göğçe`li Aşık EleskerOnk, NizamettinAdapazar1964
Görülmüştür Ankara1985
Gözəllərin vəfasıMusabəyov, İbrahimbəy Mehdibəy oğluBakı1964
Greek WisdomKoronakis-Rohlf, PanosAfina2012
Gülistan TercümesiManyas, Mahmud b. Kadı-iAnkara1992
Gülşehri ve Genceli NizamiAraslı, Hamit Ankara1968
GündəlikRenar, JülBakı1974
Güney Azərbaycan Bakı2015
Güney Azərbaycan nəsri: Başlanğıcdan bu günə qədər  Bakı2017
Günün adamıTaner, HaldunБаку2007
Halit Fahri OzansoyÖzgül, Metin KayahanAnkara1986
Halk Edebiyatı Araştırmaları Ankara1988
Halk Edebiyatı Araştırmaları Ankara1977
Halk Edebiyatı AraştırmalarıElçin, ŞükrüAnkara1988
Halk Edebiyatına GirişElçin, ŞükrüAnkara1986
Halk Kültürü İstanbul1984
Halk Şiiri AntolojisiElçin, ŞükrüAnkara1988
Hands of thracians Afina2009
Hava haqqındaRza, Rəsul (Rzayev, Rəsul İbrahim oğlu)Bakı1972
Hayatımın HikayesiŞair Nigar (Nigar, binti Osman)İstanbul1959
Hazer İstanbul1980
Hazer İstanbul1979
Hazer İstanbul1980
Hazer İstanbul1980
Hazer İstanbul1980
Hazer İstanbul1979
Hazer İstanbul1979
Hazer İstanbul1980
Hazer İstanbul1979
Hazer İstanbul1979
Hazer İstanbul1979
Hazer İstanbul1980
HekayələrEsendal, Memduh ŞevketBakı2007
HekayələrMəmmədquluzadə, Cəlil Hüseynqulu oğlu Bakı1948
Her Yönüyle DilAksan, DoğanAnkara1980
Həsrətdən üzü bəriXələfli, Əli Rza (Əzizli Əlirza Zal oğlu)Bakı2015
Həyat sigortasının riyazi-demoqrafik əsaslarıMəmtiyev, Tofiq Rəhim oğluBakı2017
Həyatım, mühitimBayramov, Əlipənah Gülbala oğluBakı2016
Həyatın romantikasıCəfər, Məmməd (Cəfərov, Məmməd Cəfər Zeynalabdin oğlu)Bakı1968
HicviyelerEşrefAnkara1970
Hikaye TahlilleriKaplan, Mehmet İstanbul1979
HikayelerTevfikoğlu, MuhtarAnkara1986
HikayelerTevfikoğlu, MuhtarAnkara1986
Historie de la Siounie Санкт-Петербург1866
Hızır BeyYazıcıoğlu, Mustafa SaitAnkara1987
HophopnameSabir, Mirze ElekberAnkara1975
HophopnaməSabir, Mirzə Ələkbər (Ələkbər Zeynalabdin oğlu Tahirzadə Şirvani)Bakı1948
HophopnaməSabir, Mirzə Ələkbər (Ələkbər Zeynalabdin oğlu Tahirzadə Şirvani)Bakı1954
HophopnaməSabir, Mirzə Ələkbər (Ələkbər Zeynalabdin oğlu Tahirzadə Şirvani)Баку1980
Horezm Kültürü Vesikaları İstanbul1951
Hürriyete Uçan Türk Mehmet Altunbay'ın Hatıraları Ankara1989
Hüseyin Nihal AtsızSertkaya, Osman F.Ankara1987
Hüseyin Rahmi Gürpınar İstanbul1974
I. Milletler Arası Türkoloji Kongresi İstanbul1979
I. Milletler Arası Türkoloji Kongresi İstanbul1973
İbtidai cəmiyyətdən şəhər mədəniyyətinəSeyidov, Abbas Qadir oğluBakı2016
İçerdekilerAnday, Melih Cevdetİstanbul1965
İdealHüseynov, İsa Mustafa oğluBakı1986
IğdırOnk, NizamettinBielefeld1983
III. Milletler Arası Türkoloji Kongresi İstanbul1979
İkinci adamAydemir, Şevket Süreyya İstanbul1976
İkinci adamAydemir, Şevket Süreyya İstanbul1979
İkinci adamAydemir, Şevket Süreyya İstanbul1979
İkinci mətnƏlibəyli, Bəsti Tağı qızıBakı2016
İlyadaHomerosİstanbul1975
İmam Hüseyn qəhrəmanlığının təhlili Bakı2006
İmla Kılavuzu Ankara1985
İnnovasiyanın inkişafında yüksək texnologiyalarİsgəndərov, Ramiz Kamal oğluBakı2017
İntibah İstanbul1972
İraq-kərkük atalar sözləri Bakı1978
İS(S)İ-2015: İqtisadiyyatın liberallıq potensialı  Bakı2017
İşığın yaşıSadıqov, Fikrət Abbas oğluBakı1974
İslam coğrafiyası və azərbaycanda oyunlarƏskər,Nailə Baxşəli qızıBakı2017
İslam Sanatını TanıyalımMandel, Gabrieleİstanbul1982
İslam TarihiÜçok, BahriyeAnkara1979
İslami Edebiyatın Esasları ve KaynaklarıLevend, Agah SırrıAnkara1971
İsmail Bey GaspıralıDevlet, NadirAnkara1988
İstanbulAmicis, Edmondo De Ankara1986
İstanbul`un OrtasıAksel, MalikAnkara1977
İstiklal Savaşında Garp Cephesi Nasıl KurulduApak, RahmiAnkara1990
IV. Milletler Arası Türkoloji Kongresi İstanbul1982
IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqındaVəlixanlı, NailəBakı1974
İzahlı Osmanlı Tarihi KronolojisiDanişmend, İsmail Hamiİstanbul0
İzahlı Osmanlı Tarihi KronolojisiDanişmend, İsmail Hamiİstanbul0
İzahlı Osmanlı Tarihi KronolojisiDanişmend, İsmail Hamiİstanbul1971
İzmir`den Bursa`ya İstanbul1980
Kaçak NebiBergüşat, CelalAnkara1987
Kadı Burhaneddin DivanıErgin, Muharremİstanbul1980
Kadı Burhaneddin Divanı'ndan Seçmeler Ankara1977
Kadı Burhanettin DivanıBurhanettin, Kadıİstanbul1944
Kafkasyada İslam Medeniyyeti Стамбул2000
KamyonMakal, Tahir Kutsiİstanbul1979
Karabağ DosyasıYıldırım, DursunAnkara1991
Karacaoğlan n/a 
KaracaoğlanKaraer, Mustafa NecatiAnkara1988
KaragözSevilen, MuhittinAnkara1986
Kardaş Edebiyatlar İstanbul1982
Kardaş Edebiyatlar Ankara1983
Kardaş Edebiyatlar Ankara1982
Kardaş Edebiyatlar Ankara1982
Kardaş Edebiyatlar İzmir1987
Kardaş Edebiyatlar İzmir1987
Kardaş Edebiyatlar İzmir1985
Kardaş Edebiyatlar İzmir1986
Kardaş Edebiyatlar Erzurum1982
Kardaş Edebiyatlar İzmir1992
Kardaş Edebiyatlar İzmir1987
Kardaş Edebiyatlar İzmir1991
Kardaş Edebiyatlar İzmir1985
Kardaş Edebiyatlar İzmir1986
Kardelen Samsun1987
Kardeleo Samsun1987
Kardeleo Samsun1987
Kardeş Edebiyatlar İzmir1987
Kardeş Edebiyatlar İzmir1987
KaşağıÖmer, Seyfettinn/a1971
Keçən günlərin dastanıCəfərov, Nizami Qulu oğlu Bakı2016
Keçilməmiş yollarlaZeynallı, AtifBakı1970
Keçmiş günlərdənŞərifzadə, Əziz Qurbanəli oğluBakı1983
Keçmiş günlərdənŞərifzadə, Əziz Qurbanəli oğluBakı1983
Kəlağayıİbrahimbəyova, Rəna Fuad qızıBakı2016
Kemalettin Kami Kamu Ankara1986
Kemalettin KamuEvrimer, Rifat Necdetİstanbul1949
Kendi Gök KubbemizKemal, Yahya İstanbul1969
Kerkük Çocuk FolkloruSaatçi, Suphiİstanbul1984
Kerkük Hoyratları ve ManileriTerzibaşı, AtaBağdad1970
Kerkük Yöresi Halk Mimarisinden ÖrneklerSaatçi, SuphiAnkara1983
Keyf içindəTalıblı, Böyük Ağa Mirqasım oğluBakı1934
Kıbrıs Türk Masalları Ankara1983
Kılavuz Sözlük İstanbul1968
Kişi, qadın və çətir Bakı2017
Kitab Al- İdrak Li- lisan Al- AtrakCaferoğlu, Ahmetİstanbul1931
Kitabi Dədə Qorqud Bakı1962
Kitabi- Dədə Qorqud Əsgər, RamizBakı2017
Kitabi- Dədə Qorqud Əsgər, RamizBakı2017
Kitabi-Dədə Qorqud Bakı1977
Kitabi-Dədə Qorqudu vərəqlərkənCəmşidov, Şamil Allahverdi oğluBakı1969
Kitablar kitabıƏli, HafizBakı2017
Koca Kartal AzaplıKafkasyalı, AliAnkara0
Koçyiğit KöroğluTecer, Ahmet Kutsiİstanbul1969
KomedilerAhundzade, Mirza Fethaliİzmir1988
Könlümdə açan lalələrSatoğlu, AbdullahBakı2009
Könüllülük: uğur formuluAdilov, Nadir Adil oğluBakı2017
Köprülü`nün Edebi ve Fikri Makalelerinden SeçmelerKöprülü, Orhan F.İstanbul1972
Koroğlu Bakı1982
Köroğlu İstanbul1970
Köroğlu Destanı Ankara1973
Kosova Türk Halk Edebiyatı MetinleriHafız, NimetullahPriştine1985
Küçədən keçən adam haqda yazılarKamal, Nərmin Bakı2017
Kutadgu BiligArat, Reşid Rahmetiİstanbul1979
Kutadgu BiligHacib, Yusuf HasAnkara1985
Kutadgu BiligHacib, Yusuf HasAnkara1959
Kutadgu Biliğ  İstanbul1942
Kutluk Bilge Kül Kağan Böğü Kağan ve Uyğurlarİzgi, ÖzkanAnkara1986
La mala horaGarcia Marquez, GabrielBoqota2012
La migration de la race Hongroise par le comte Eugene de Zichy Budapeşt1897
Le regime juridique international des "performance requirements"Karimov, İnam İmdad ogluSaarbrücken2017
Lefortovo gündəliyiMəmmədov, Etibar Səlidar oğluBakı1992
Legislating reality and politicizing historyCannon, Brendon J.Offenbax am Main2016
Leyla vü MecnunFuzuli, Muhammedİstanbul1981
Liderliyin sirləriİsgəndərli, RamilBakı2017
Linqvistik semantika: girişLayons, ConBakı2014
LirikaGəncəvi, Nizami İlyas oğluBakı1940
Lost enlightenmentStarr Frederick, StephanLondon2013
M.C. Bağırov-L.P. Beriya. Məxfi protokollarMəmmədov, AdıgözəlBakı2014
M.Ə. SabirAxundov, Nazim Fərrux oğluBakı1958
M.Ə. Sabir irsinin tədqiqi və təbliğiNovruzov, Tərlan Cabbar oğluBakı1981
M.Ə.Sabir və Azərbaycan demokratiya mətbuatı Məmmədov, MəmmədBakı1974
M.Kemal Atatürk'ten yazdıklarımAfetinan, Ayşeİstanbul1971
M.Kemal Atatürk'ten YazdıklarımAfetinan, A.Ankara1981
Macarıstan türgologiyası, Georq Hazai və Azərbaycan Bakı2017
Macedonian treasuresKottaridi, AngelikiAfina2011
Magistrantların XVII Respublika elmi konfransının materialları Sumqayıt2017
Magistrantların XVII Respublika elmi konfransının materialları Sumqayıt2017
Magistrantların XVII Respublika elmi konfransının materialları Sumqayıt2017
Mahiri ile Mahitaban HikayesiGökalp, Mehmetn/a1985
Malazgirt DestanıGençosmanoğlu, Niyazi Yıldırımİstanbul1971
Markopolo Seyahatnamesi n/a0
Mavi Gözlü DevSertel, Zekeriyaİstanbul1969
Mecmu `Atü`n - NezairÖmer bin MezidAnkara1982
Mədəniyyətlərin beşiyi: TəbrizPolad, Əli (Vahabzadə Əli Rza oğlu)İstanbul2015
Məhəbbət işığında Bakı1971
Məhəmməd HadiMirəhmədov, Əziz Mirfeyzulla oğluBakı1962
Mehmet Kaplan İçin Ankara1988
Mehmet Kaplan`a Armağan İstanbul1984
Məkkədən doğan günəşZöhrabi, Nizami (Musayev Nizami Zöhrab oğlu)Bakı2007
Memleket hikayeleriKaray R.H.İstanbul1986
Mémoires sur la Chine Paris1865
Menakıb-ı FuzuliOlgun, İbrahimAnkara1974
Menakıbu`l- Kudsiyye Fi Menasıbi`l- ÜnsiyyeÇelebi, Elvanİstanbul1984
Mənim DağıstanımHəmzətov, Rəsul Həmzə oğluБаку1977
Mənim fikrimcə...Rza, Rəsul (Rzayev Rəsul İbrahim oğlu)Bakı1967
Mənim müasirlərimMərdanov, Mustafa Həşim oğluBakı1973
Mənim oyaq yuxularımMuxtar, Ramiq ( Nağıyev Ramiq Muxtar oğlu)Bakı2017
MəqalələrSultanlı, Əli Abdulla oğluBakı1971
Məsafədən zondlama və peyk sistemlərinin hidrometeoroloji tədqiqatlarda tətbiq sahələriMəhərrəmova, A.R.Bakı2017
Məşədi Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Dram TeatrıCəfərov, CəfərBakı1951
Məşhur coğrafiyaşünas Qafur Rəşad MirzəzadəYüzbaşov, Rəmzi Mövsüm oğluBakı1968
MesneviMevlana (Mevlana Celaleddin-i Rumi)İstanbul1973
MesneviMevlana (Mevlana Celaleddin-i Rumi)İstanbul1974
MesneviMevlana (Mevlana Celaleddin-i Rumi)İstanbul1974
Mesnevi Mevlana (Mevlana Celaleddin-i Rumi)İstanbul1974
Metinlerle Türk ve Batı EdebiyatıBanarlı, Nihad Samiİstanbul1982
Metinlerle Türk ve Batı EdebiyatıBanarlı, Nihad Samiİstanbul1982
Metinlerle Türk ve Batı EdebiyatıBanarlı, Nihad Samiİstanbul1982
MevlanaÖnder, MehmetAnkara 
Mevlana`nın Rubaileri İstanbul1986
Mevlana'nın Rubaileri İstanbul1965
MevlidÇelebi, Süleymanİstanbul1980
Meyar- şəxsiyyətdirQarayev, Yaşar Vahid oğluBakı1988
Milletler ve Hükümdarlar TarihiTabariİstanbul1965
Milletler ve Hükümdarlar TarihiTabariAnkara1955
Milletler ve Hükümdarlar TarihiTaberiAnkara1955
Milletler ve Hükümdarlar TarihiTaberiİstanbul1958
Milli Azerbaycan HareketiMehmetzade, Mirza BalaAnkara1991
Milli Azerbaycan Hareketi n/a0
Milli Edebiyat Haraketi ve Beş HececilerKocahanoğlu, Osman S.İstanbul1976
Milli Eğitim ve Kültür Ankara1985
Milli Eğitim ve Kültür Ankara1983
Milli Kültür Ankara1986
Mir Cəfər Bağırov Məmmədov, AdıgözəlBakı2013
Mirza Feth- Ali Ahund-zadeAkpınar, YavuzErzurum1980
Mirzə Ələkbər SabirNovruzov, Tərlan Cabbar oğluBakı1986
Mirzə Fətəli Axundov  Bakı1962
Mirzə Fətəli Axundov və ŞərqMəmmədzadə, Həmid Rza oğluBakı1971
Mitoloji sözlüğüErhat, Azra İstanbul1972
Molla Nəsrəddinçilər Bakı 
Molla Penah VakıfDadaşzade, ArasBakı1968
Molla Pənah VaqifCəfərov, Nizami Qulu oğluBakı2017
Mu`tasım`ın Halife Olmasında Türklerin RolüYıldız, Hakkı DursunAnkara1975
Müasirləri Sabir haqqında Bakı1962
Müdrik sözlər və məsləhətlərTeyqubadoğlu, ƏliBakı2014
MultikulturalizmMəmmədli, NicatBakı2016
Musiqili kamediyalar Hacıbəyov, Üzeyir Əbdülhüseyn oğluBakı1959
Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycanı 1905-1920Swietochowski, Tadeuszİstanbul1988
Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi Баку1943
N.V.Qoqol və Azərbaycan ədəbiyyatı Bakı1952
Nabat xalanın çörəyiHəsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğluBakı1986
Namık Kemal İstanbul1971
Naxçıvan MSSR Bakı1984
Nəbati Əbülqasım Bakı1935
Nəhcül- bəlağəHəzrət Əli ibn Əbi TalibBakı2003
Nəriman NərimanovBayramov, Fərman Aslan oğluBakı1972
Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun əsərləri  Bakı1956
Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun əsərləri Bakı1954
Nizami demiş...Nəğməkar, Yusif (Mədətov, Yusif Məhəmməd-Məhiş oğlu)Bakı2017
Nizami əsərlərinin el variantları  Bakı1941
Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi Bakı1986
Noksani, Hayatı ve ŞiirleriElçin, ŞükrüAnkara1979
Noticia de un secuestroGarcia Marquez, GabrielBoqota1996
Nutuk İstanbul1975
Oğuz Kağan DestanıKaplan, Mehmet İstanbul1979
Oğuz Kağan Destanı İstanbul1970
Olağanüstü Yetenekli Büyük SanatçıKerimov, Sabirİstanbul1973
Olduğu kimi görünən insan  Bakı2017
Ölməz sənətkarMehdi, H.Bakı1944
Ölülərİsrafilov, Hüseyn Əsgər oğluBakı1966
Ölümün İlk Yıldönümünde Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Ankara1976
Ömer Bedrettin UşaklıGeçer, İlhanAnkara1986
Ömer Faik NumanzadeZamanof, AbbasAnkara1976
Ömer SeyfettinGözler, H. Fethiİstanbul1976
Ömrün qatarıNəzakətBakı2013
Ömür döngələriPaşayev, Məmmədəli İsmayıl oğlu Bakı2017
Ömürdən düşən yarpaqlarAranlı, Məhəmməd Bəylər (Bəylərov Məhəmməd Dünyamalı oğlu)Bakı2017
On Altıncı Türk Dil Kurultayı 1978 Ankara1979
Örnekleriyle Türk Çadırları n/a1983
Örneklerle Bugünkü Türk AlfabeleriErcilasun, Ahmet B.Ankara1989
Örneklerle Türk Şiir BilgisiDilçin, CemAnkara1983
Osmanlı çöküşünə Rusiyadan baxışMəmmədov, AdıgözəlBakı2012
Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretleri İskan TeşebbüsüOrhonlu, Cengizİstanbul1963
Osmanlı ŞairleriNaci, MuallimAnkara1986
Osmanlı Türklerinde İlim İstanbul1970
OtelloŞekspir, UilyamBakı1935
oven in Hungary Budapeşt 2017
Özleştirme Kilavuzu Ankara1978
Öztürkçe Kılavuz SözlüğüÖzdemir, Eminİstanbul1976
Pakistan Dil ve EdebiyatıSavcı, Selahaddinİstanbul1966
Pələng dərisi geymiş pəhləvanRustavelli, ŞotaBakı1966
Pend- NameGüvahiAnkara1983
Pisci iz Srbije Belqrad2014
Plans and views London1825
Poeziya sənətiBualoBakı1969
Polimer sintezi: Nəzəriyyə və praktikaBraun, DenBakı2016
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Konya1989
Puşkin və Azərbaycan poeziyasıQurbanov, Şıxəli Qurban oğluBakı1956
Qasımbəy ZakirMəmmədov, Kamran Dadaş oğluBakı1957
Qədim və orta əsrlər Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləriQacar, Çingiz Oveys oğlu Bakı1997
Qərb və Azərbaycan fəlsəfə tarixində hakimiyyət konsepsiyaları Fəttahlı, Fərhad Qədir oğluBakı2016
Qəzəllər. Hər gecəm oldu kədər 850Gəncəvi, Nizami İlyas oğluBakı1991
Qırılmaz əlaqələrŞükürov, Sadıq Cəfər oğlu Bakı1972
Qızılağac və qızılağaclılar Qızılağaclı, Molla Kərbəlayi Nüsrət ( Nəsrullayev, Nüsrət Nəsrulla )Bakı2006
Qoşmalar Bakı1938
Qurdlar süfrəsində AzərbaycanSapmaz, İrfanBakı1997
Qürurun qətliTürksoy, Tapdıq ( Babaşov Tapdıq Əlizaman oğlu)Bakı2017
Rasse und spracheKoppelmann, Henrich L.Leiden1934
Reise um die Welt Sankt- Petersburg1811
Relslər üzərində uzanmış adamAbdullaoğlu, Rövşən (Rövşən Abdulla oğlu Abdullayev)Bakı2017
Remedies Against Forgetfulness Boqota2014
Reşat Nuri Güntekin'in Tiyatro İle İlgili Makaleleri İstanbul1976
Resimli- Büyük Türk Dili SözlüğüÖzön, M. Nihatİstanbul1971
Resimli- Büyük Türk Dili SözlüğüÖzön, M. Nihatİstanbul0
Resimli Türk Edebiyatı TarihiBanarlı, Nihad Samiİstanbul1971
Resimli Türk Edebiyatı TarihiBanarlı, Nihad Samiİstanbul1977
Resimli Türk Edebiyatı TarihiBanarlı, Nihad Samiİstanbul1978
Resimli Türk Edebiyatı TarihiBanarlı, Nihad Samiİstanbul0
Resimli Türk Edebiyatı TarihiBanarlı, Nihad Samiİstanbul1971
Respublika Veteranlar Təşkilatının fəaliyyətiSeyidzadə, Hacı TofiqBakı2017
Rıza Tevfik Ankara1986
Rıza TevfikYücebaş, Hilmiİstanbul1968
Roman Sanatı ve Roman İncelemesine GirişAktaş, ŞerifAnkara1984
RomanlarıVəzir, Yusif (Çəmənzəminli Yusif Vəzir) Bakı1968
RubailerMevlana (Mevlana Celaleddin-i Rumi)Ankara1971
RübailərXəyyam, ÖmərBakı1955
Rus klassikləriCəfər, Məmməd (Cəfərov, Məmməd Zeynalabdin oğlu)Bakı1964
Ruşen Eşref Ünaydın'an Seçmeler Ankara1982
Russisch - Türkische krieg 1828-29 Leipzig0
SabirXəndan, Cəfər (Hacıyev, Cəfər Zeynal oğlu)Bakı1940
SabirMirəhmədov, Əziz Mirfeyzulla oğluBakı1958
Sabir poeziya günləri Bakı1977
Sabir poeziya günləri Bakı1975
Sabir və müasirləriZamanov, Abbas Fəttah oğluBakı1973
Sabir: qaynaqlar və sələflərHacıyev, Tofiq İsmayıl oğluBakı1980
Sabir`in Azerbaycan Edebiyatındaki YeriYurtsever, A. VahapAnkara0
Sabirin diliMəhərrəmova, Rahilə Cavad qızıBakı1976
SafahatErsoy, Mehmet Akifİstanbul1987
Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin RolüSümer, FarukAnkara1976
Sahilde Duran GemiAltunbay, OktayAnkara1988
Şair EşrefYücebaş, Hilmiİstanbul1958
Şair EvlenmesiŞinasiİstanbul1959
Şairə məktub Bakı2007
Şairin həyatıXəndan, Cəfər (Hacıyev, Cəfər Zeynal oğlu)Bakı1977
Sakarya ÇetesiDağlı, AbayAdapazar1969
Şaman duasıBehrudi, Rüstəm Hidayət oğlu (Alməmmədov)Bakı1989
Sanat Edebiyat' 81 İstanbul1982
Şarktan Haberİkbal, Muhammedİstanbul1963
Sebügtekin`in Pend- namesiMerçil, Erdoğanİstanbul1975
Seçilmiş əsərləriDadaşzadə, Məmməd Arif Məhərrəm oğluБаку1967
Seçilmiş əsərləriVahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğluБаку1975
Seçilmiş əsərləriHeyran xanımBakı1961
Seçilmiş əsərləriMəmmədzadə, Əli Məhəmməd oğluBakı1959
Seçilmiş əsərləriTrifonov, Yuri Valentinoviç Bakı2017
Seçilmiş əsərləri Kinq, StivenBakı2017
Seçilmiş əsərləriŞaiq, Abdulla (Talıbzadə Abdulla Axund Mustafa oğlu)Bakı1959
Seçilmiş əsərləriŞaiq, Abdulla (Talıbzadə Abdulla Axund Mustafa oğlu)Bakı1960
Seçilmiş əsərləriDadaşzadə, Məmməd Arif Məhərrəm oğluБаку1968
Seçilmiş əsərlərMəhəmməd, Hadi (Məhəmməd Hacı Əbdülsəlimzadə Hadi)Bakı1978
Seçilmiş əsərləriŞaiq, Abdulla (Talıbzadə, Abdulla Axund Mustafa oğlu)Bakı1936
Seçilmiş əsərləriCavid, Hüseyn (Rasizadə Hüseyn Abdulla oğlu) Баку1971
Seçilmiş əsərləriCavid, Hüseyn (Rasizadə Hüseyn Abdulla oğlu) Баку1968
Seçilmiş əsərləriHaqverdiyev, Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğlu Bakı1971
Seçilmiş əsərləri Axundov, Süleyman Sani Rzaqulu bəy oğluBakı1951
Seçilmiş əsərləriHaqverdiyev, Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğluBakı1936
Seçilmiş əsərləriCəfərov, Məmməd Zeynalabidin oğluBakı1973
Seçilmiş əsərləriHaqverdiyev, Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğlu Bakı1957
Seçilmiş əsərləriCavid, Hüseyn (Rasizadə, Hüseyn Abdulla oğlu)Bakı1969
Seçilmiş əsərləriVahid, Əliağa (İsgəndərov Əliağa Məmmədqulu oğlu)Bakı1975
Seçilmiş əsərləriMuxtar, Ramiq ( Nağıyev Ramiq Muxtar oğlu)Bakı2007
Seçilmiş əsərləriNəzərli, Hacıbaba Hacı Ələsgər oğluBakı1963
Seçilmiş əsərləriTalıblı, Böyükağa Mir Qasım oğluBakı1960
Seçilmiş əsərləriQənizadə, Sultan Məcid (Şeyda bəy Şirvani) Bakı1965
Seçilmiş əsərləriCavid, Hüseyn (Rasizadə, Hüseyn Abdulla oğlu)Bakı1958
Seçilmiş əsərləriSeyid, Hüseyn (Seyid Hüseyn Mir Kazım oğli Sadıxzadə)Баку1960
Seçilmiş əsərləriMəhəmməd, Hadi (Məhəmməd Hacı Əbdülsəlimzadə Hadi)Bakı1978
Seçilmiş əsərləriHadi, Məhəmməd (Məhəmməd Hacı Əbdülsəlimzadə Şirvani)Bakı1957
Seçilmiş əsərləriMəmmədxanlı, Ənvər Qafar oğluBakı1985
Seçilmiş əsərləriTalıbzadə, Abdulla Mustafa oğluBakı1957
Seçilmiş əsərləriNəcəfov, ƏliquluBakı1959
Seçilmiş əsərləriHaqverdiyev, Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğlu Bakı1971
Seçilmiş məqalə və məruzələriBülbül (Məmmədov, Murtuza Məşədi Rza oğlu)Bakı1968
Seçilmiş şeirlərŞirazi, HafizBakı1967
Seçilmiş şeirlərAbbaszadə, BayraməliBakı1964
Seçilmiş şerlərBeranje, Pier JanBakı1938
SeçmelerŞeyh Galib (Galib Mehmed Esad Dede)İstanbul1986
SeçmelerŞeyh Galib (Galib Mehmed Esad Dede)İstanbul1971
Səhnədən keçən yollar Bakı1983
Şehriyar' ın Türkiyede Neşredilmemiş Bazı Türkce ŞiirleriAkpınar, YavuzAnkara1979
Şəhriyar və bütün türkcə şeirləriDr. Yusif GədikliBakı2007
Şehzade Mustafa MersiyeleriÇavuşoğlu, Mehmedİstanbul1982
ŞeirlərMolla Vəli, VidadiBakı1939
ŞeirlərNatəvan (Xurşid - Banu)Bakı1938
Selam Türkün BayrağınaYıldırım, İrfan Muratİzmir1992
Selçuk Universitesi Konya1989
SəliməŞuf, Vladimir AleksandroviçBakı1971
Səməd Mənsurun poeziyasıCəfərov, Nizami Qulu oğluBakı2017
Sənin ulu babanİsmayılov, Mahmud Əliabbas oğluBakı1989
SeninleBakiler, Yavuz Bülentİstanbul0
Şeyhi Divanı'nı TetkikTarlan, Ali Nihadİstanbul1964
Şeyhi Hayatı Ve EserleriTimurtaş, Faruk K.İstanbul1968
Şeyhi ve Husrev ü Şirin'i İstanbul1980
Seyid Əzim ŞirvaniMir Bağırov, Kamil Mir Xəlil oğluBakı1959
Sidqi RuhullaCəfərov, Məmməd Cəfər Zeynalabdin oğluBakı1956
Şiirle Selam Ankara1984
ŞiirlerHaşim, Ahmedİstanbul1973
Sıkıntı ve UmutKülebi, Cahit İstanbul1977
Simcuriler I Simcur ed- DevatiMerçil, Erdoğanİstanbul1979
Sinan Paşa - Tazarru'nameTulum, Mertol A.İstanbul1971
SınavNadirli, İnkilap Edil oğluBakı2009
Şirin sözlərBöyükağa, Qasımzadə Məmməd oğluBakı1939
Şollar-Bakı-100Xanəliyev, VahidBakı2017
Son ŞiirlerFikret, Tevfikİstanbul1968
Sönməyən ulduzlar Bakı2017
Sönməz ocaqTəbrizi, Qulamrza SəbriBakı2000
Sovet Azərbaycanı sənaye respublikasıdır Aslanov, Sərvər Rza oğluBakı1971
Sovet ədəbiyyatşünaslığının aktual problemləri Bakı1974
Söz içində sözXələfli, Əli Rza (Əzizli Əlirza Zal oğlu)Bakı2013
Söz və qanXələfli, Əli Rza (Əzizli Əlirza Zal oğlu)Bakı2016
SSR xalqları ədəbiyyatı müntəxəbatı Bakı1956
SSRİ xalqları ədəbiyyatıXəlilov, Pənah İmran oğluBakı1977
Sultandağları ile Akşehir ve Eber Gölleri Havzalarının Strüktüral, Jeomorfolojik ve Toprak Erozyonu EtüdüAtalay, İbrahimErzurum1977
SürgünlerJoyce, JamesAnkara1979
Tahlil ve Tenkitler. Kayıplar İstanbul1971
Tam İlmihalKhoyi, Museviyyulİstanbul1985
Tanıtım Ankara1989
Tanpınar`ın Şiir DünyasıKaplan, Mehmedİstanbul1963
Tarama sözlüğü Ankara1977
Tarih İstanbul1971
Tarih İstanbul1970
Tarih İstanbul1971
Tarih- i Ebü`l- FethTursun Beyİstanbul1977
Tarih İçinde Türk EdebiyatıTimurtaş, Faruk Kadriİstanbul1981
Tarih Mecmuası İstanbul1971
Tarih Mecmuası İstanbul1970
Tarih Mecmuası İstanbul1970
Tarih Mecmuası İstanbul1971
Tarih Mecmuası İstanbul1970
Tarih Mecmuası İstanbul1971
Tarih Mecmuası İstanbul1971
Tarihçi Güziyle AtatürkŞehsuvaroğlu, H.Y.Ankara1967
Tarihi Kaynaklara Göre Salgurlu Atabeyliği`nde İmar FaaliyetleriMerçil, Erdoğanİstanbul1979
Tarihi Türk ŞiveleriAkalın, MehmetAnkara1979
Tarihi Türk ŞiveleriAkalın, MehmetAnkara1988
Tarihi Türkiye Türkçesi AraştırmalarıTimurtaş, Faruk K.İstanbul1977
Tarix yazan xanımlarımız keçmişdən bugünədəkZeynallı, SamirəBakı2017
Təbrizli bayatılarPolad, Əli (Vahabzadə Əli Rza oğlu)Bakı2015
Tek Adam Mustafa KemalAydemir, Şevket Süreyya İstanbul1969
Tek Adam Mustafa KemalAydemir, Şevket Süreyya İstanbul1969
Təmənnasız qanAydın, Ülvi (Mikayılov Ülvi Aydın oğlu)Bakı2015
TengsirÇubek, SadıkAnkara1979
Tənqidçinin Azərbaycançılıq idealıXələfli, Əli Rza (Əzizli Əlirza Zal oğlu)Bakı2016
Tevfik FikretKaplan, Mehmetİstanbul1971
Tevfik Fikret`in İlk ŞiirleriBilgegil, M. KayaErzurum1970
Tezkire-İ DevletşahDevletşahAnkara1963
Tezkiretü`l- Evliya Ankara1987
The Abyssinian expedition and the life and reign of King TheodoreActon, RogerLondon1868
The Exploration of the CaucasusFreshfield, Douglas W.London, New York1896
The Hungarian pusztaKapocsy, GyőrgyBudapeşt1987
The irrigation works of India London1905
Thessaloniki the city and its monuments Afina2004
Todos los cuentos Marquez, Gabriel GarciaBoqota2014
Tolışə zıvonKərimov KərimBakı2006
Toplatılan Kitaplardan Seçmeler İstanbul1976
Tufarganlı Abbas ve Gülgez Peri Hikayesi Üzerinde Bir AraştırmaMakas, ZeynalabidinErzurum1982
TümcebilgisiDizdaroğlu, HikmetAnkara1976
Tuna Bulgarları ve DilleriTekin, TalatAnkara1987
Turan sivilizasiyasına giriş: Turan məfkurəsi və tanrıçılıqƏləkbərli, Faiq Qəzənfər oğluBakı2017
Turanın bir eli var, və yalnız bir dili varKəngərli, Aybəniz İbiş qızı (Əliyeva)Bakı2007
Türk Atasözleri İstanbul1971
Türk Dili Ankara1972
Türk DiliKaramanoğlu, Aliİstanbul1978
Türk dili Ankara1974
Türk Dili Ankara1991
Türk Dili Ankara1994
Türk Dili Ankara1974
Türk Dili Ankara1974
Türk Dili Ankara1994
Türk Dili Ankara1990
Türk Dili Ankara1994
Türk Dili Ankara1994
Türk Dili Ankara1994
Türk Dili Ankara1991
Türk Dili Ankara1992
Türk Dili Ankara1992
Türk Dili Ankara1992
Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi İstanbul0
Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi İstanbul0
Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi İstanbul1981
Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi İstanbul0
Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi İstanbul1990
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi İstanbul1979
Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi İzmir1985
Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi İzmir1984
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi İstanbul1968
Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi İstanbul1969
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi İstanbul1970
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi İstanbul1967
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi İstanbul1971
Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme EvreleriLevend, Agah SırrıAnkara1972
Türk Dünyası Araştırmaları İstanbul1983
Türk Dünyası Araştırmaları İstanbul1987
Türk Edebiyatı İstanbul1980
Türk EdebiyatıKabaklı, Ahmet İstanbul1978
Türk EdebiyatıKabaklı, Ahmet İstanbul1978
Türk Edebiyatı İstanbul1988
Türk Edebiyatı İstanbul1988
Türk Edebiyatı İstanbul1988
Türk Edebiyatı İstanbul1988
Türk Edebiyatı İstanbul1988
Türk Edebiyatı İstanbul1988
Türk Edebiyatı TarihiAgah Sırrı LevendAnkara1984
Türk Edebiyatı Üzerinde AraştırmalarKaplan, Mehmet İstanbul1976
Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Bağlı FıkralarYıldırım, Dursunn/a0
Türk Edebiyatından Seçme ParçalarKudret, Cevdetİstanbul1981
Türk Ergenekon Bayramı NevruzÇay, Abdulhaluk M.Ankara1988
Türk Folklor Araştırmaları İstanbul1973
Türk Folkloru İstanbul1982
Türk Folkloru ile İlgili Irak`ta Yayınlanan Kitap ve Makaleler BibliyografyasıSaatçi, SuphiAnkara1981
Türk Halk EdebiyatıKunos, İgnaczİstanbul1978
Türk Halk Hikayeleri ile İlgili Bir Araştırma; Elif ile Mahmut Ankara1984
Türk Halk ÖyküleriPüsküllüoğlu, AliAnkara1982
Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı Ankara1979
Türk Halkları Edebiyatlarının Ortak BaşlangıcıOsmanlı, VeliErzurum1996
Türk Kültür Tarihine GirişÖgel, BahaeddinAnkara1978
Türk Kültür Tarihine GirişÖgel, BahaeddinAnkara1978
Türk Kültür Tarihine GirişÖgel, BahaeddinAnkara1978
Türk Kültür Tarihine GirişÖgel, BahaeddinAnkara1978
Türk Kültür Tarihine GirişÖgel, BahaeddinAnkara1978
Türk Kültür Tarihine GirişÖgel, BahaeddinAnkara1984
Türk Kültür Tarihine GirişÖgel, BahaeddinAnkara1985
Türk Kültür Tarihine GirişÖgel, BahaeddinAnkara1985
Türk Kültür Tarihine GirişÖgel, BahaeddinAnkara1985
Türk Kültür Tarihine GirişÖgel, BahaeddinAnkara1987
Türk Kültürü Ankara1992
Türk Kültürü Ankara1995
Türk Kültürü Ankara1995
Türk Kültürü Ankara1986
Türk Kültürü Ankara1994
Türk Kültürü Ankara1994
Türk Kültürü Ankara1990
Türk Kültürü Ankara1995
Türk Kültürü Ankara1990
Türk Kültürü Ankara1990
Türk Kültürü Ankara1994
Türk Kültürü Ankara1990
Türk Kültürü Ankara1992
Türk Kültürü Ankara1991
Türk Kültürü Ankara1995
Türk Kültürü Ankara1995
Türk Kültürü Ankara1995
Türk Kültürü Ankara1987
Türk Kültürü Ankara1994
Türk Kültürü Ankara1992
Türk Kültürü Ankara1992
Türk Kültürü Ankara1994
Türk Kültürü Ankara1989
Türk Kültürü Ankara1994
Türk Kültürü Ankara1989
Türk Kültürü Ankara1991
Türk Kültürü Ankara1990
Türk Kültürü Ankara1990
Türk Kültürü Ankara1990
Türk Kültürü Ankara1995
Türk Kültürü Ankara1990
Türk Kültürü Araştırmaları Ankara1984
Türk Kültürünün Gelişme ÇağlarıÖgel, Bahaeddinİstanbul1971
Türk Kültürünün Gelişme Çağları IIÖgel, Bahaeddinİstanbul1971
Türk MasallarıTezel, Nakiİstanbul1971
Türk MasallarıTezel, Nakiİstanbul1971
Türk Masalları Ankara1985
Türk Masalları Ankara1985
Türk Medeni Kanunu ve Borçlar KanunuVelidedeoğlu, Hıfzı VeldetAnkara1975
Türk mənşəli beynəlmiləl onomastik vahidlərPaşayev, Aydın Məmməd oğlu Bakı2017
Türk Milli Kültüründe NevruzMakas, Zeynalabidinİstanbul1987
Türk MitolojisiÖgel, Bahaeddinİstanbul1971
Türk MitolojisiÖgel, Bahaeddinİstanbul1971
Türk Musikisi KimindirArel, H. SadeddinAnkara1988
Türk romanıTatarlı, İbrahimSofiya 1968
Türk Tiyatrosunda Komedyanın EvrimiSokullu, SevinçAnkara1979
Türk Yurdu Ankara1990
Türk Yurdu Ankara1990
Türk Yurdu Ankara1990
Türk Yurdu Ankara1990
Türk Yurdu Ankara1990
Türk Yurdu Ankara1990
Türk Yurdu Ankara1991
Türk Yurdu Ankara1992
Türk Yurdu Ankara1990
Türk Yurdu Ankara1992
Türk Yurdu Ankara1992
Türk Yurdu Ankara1992
Türk Yurdu Ankara1992
Türkçe Selçuknameye göre Malazgirt SavaşıMerçil, Erdoğanİstanbul1971
Türkçe Sözlük Ankara0
Türkçemiz ve UydurmacılıkTimurtaş, Faruk K.İstanbul1977
Türkçenin EkleriHatiboğlu, VeciheAnkara1974
Türkistan TürkistanBakiler, Y.B.İstanbul1989
Türkiyat Mecmuası İstanbul1980
Türkiyat Mecmuası İstanbul1971
Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi Ankara1978
Türkiye Türkçesinde AğıtlarElçin, ŞükrüAnkara1990
Türkiye Türkçesinde BiçimbirimlerAdalı, OyaAnkara1979
Türkiye Türkçesinde ManilerElçin, ŞükrüAnkara1990
Türkiyede Sanatlar ve ZeneatlarLecomte, Pretextatn/a 
Türklərin İranıAlbayraq, Rəcəbli HacaloğluBakı2016
Türklərin İranıAlbayraq, Rəcəbli HacaloğluBakı2016
Uğurlu yollarSahibi, MuhəmmədBakı1999
Ulusal Kültür Ankara1979
Ulusal Kültür Ankara1979
Umberto Eco və postmodernizm fəlsəfəsi Bakı2012
Ümumi dilçilik problemləriBenvenist, Emil Bakı2014
Ümumi dilçilik üzrə əsərləriBoduen de Kurtene, İvan Aleksandroviç Bakı2014
Unutulma Yolundaki Türkçe Kelimeler ArasındaCaferoğlu, A.İstanbul1969
Üsküp`ten Kosova`yaBakiler, Yavuz Bülentİstanbul1989
Üsküp'ten Kosova'yaBakiler, Yavuz Bülentİstanbul1983
Uygur türkleriAlptekin, E.İstanbul1978
Uygurca Metinler I. Kuanşi İm PusarTekin, ŞinasiAnkara1993
Vəfalım mənimHacızadə, Əlibala Qüdrət oğluBakı1985
Vefeyat-ı Selatin ve Meşahire-i RicalAyvansarayı, Hafız Hüseyinİstanbul1978
Vətən ocağının istisiVahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğluBakı1982
Vilayət günəşiCəfərov, CəfərBakı1999
Volga Bulgar Kitabeleri ve Volga BulgarcasıTekin, TalatAnkara1988
Willi Bang Kaup Berlindeki Macar Enstitüsünden Türkoloji Mektupları Erzurum1980
XaliqƏrəblinski, Elman Bəşir oğluBakı2004
Xanəli Kərimli: Bir ömrün nağılıBəşirov, SabirBakı2011
Xatirələrim Abasov, Hacıağa Mütəllib oğluBakı1968
Xəzər yuxularıPrayaxin, GeorgiBakı2017
XIII-XVI əsrlər şeiri Bakı1984
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixiQasımzadə, Feyzulla Səməd oğluBakı1966
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixiQasımzadə, Feyzulla Səməd oğluBakı1974
XIX əsr Azərbaycan şerində satiraMəmmədov, Kamran Dadaş oğluBakı1975
XIX- uncu Asır Azeri Şairi SiraciCaferoğlu, Ahmetİstanbul1932
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında AnkaraÖzdemir, RifatAnkara1986
Xurşid Banu Natəvan Bakı1956
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixiHacıyev, Cəfər Zeynal oğluBakı1955
Yadda qalan günlərimHacıyev, İsmayıl Tofiq oğluBakı1983
Yaddaşa aparan yollarXələfli, Əli Rza (Əzizli Əlirza Zal oğlu)Bakı2015
YalnızlıkBakiler, Yavuz BülentAnkara1977
Yazın Terimleri Sözlüğü Ankara1974
Yeni Forum Ankara1992
Yeni söz Bakı2017
Yeni Tarama Sözlüğü Ankara1983
Yeni Türk Devletinin ÖncüleriAkçura, YusufAnkara1981
Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi İstanbul1979
Yer Adlarında Kişilerin ve Olayların PayıGökyay, Orhan ŞaikAnkara1984
Yiğitlere SeslenişYıldırım, ElmasAnkara1990
Yunus EmreGölpınarlı, Abdülbaki İstanbul1971
Yunus EmreKabaklı, Ahmet İstanbul1987
Yunus'tan Bugüne Türk ŞiiriGözler, H. Fethiİstanbul1970
Yürek ÇırpıntılarıBenderoğlu, Abdüllatif Ankara1988
Yurt DuygularıElçin, ŞükrüAnkara1990
Yusif AkçuraTemir, AhmetAnkara1987
Yusuf ve ZelihaYahya beyİstanbul1979
Zanaat Terimleri Sözlüğü Ankara1976
Zati Divani İstanbul1987
Zati`nin LetayifiÇavuşoğlu, Mehmedİstanbul1970
Zerdüştün GatalarıTarlan, Ali Nihadİstanbul1935
Ατθιδεσ Αγραι. Yunan dilindəΒιζυηνοσ, ΓεωργοσAfina2014
Βυζαντινες αρχοντισσες Bissoyianni, DianaAfina2009
Ο Δωδεκαλογος του γυφτουΠαλαμας, ΚωςτηςAfina2014
ΠοιηματαΣεφερησ, ΓιωργοσAfina2014
ΠοιησηElitis, OdisseasAfina0
ΣεινταΤζαβιντ, ΧουσεινBakı2012
А.С. Пушкин и азербайджанская литература Баку1949
Абдуррагимбек АхвердовМамедов, Камран Дадаш оглыБаку1959
Авеста Маковельский, Александр ОсиповичБаку1960
Авось и возвратятМамедкулизаде, Джалил Гусейнгули оглыБаку1965
Авторское право в Азербайджане Иманов, КамранBakı2016
Авторское право в Азербайджане Иманов, КамранBakı2016
Азербайджан в VII-IХ вв.Буниятов, Зия Муса оглыБаку1965
Азербайджанская литератураМейльман, Мария НаумовнаМосква1958
Алекпер РзакулиевСвиридова, Ирина АлександроваМосква1970
Альберт ЭйнштейнГернек, ФридрихМосква1966
Аль-Газали и суфизмКеримов, Гасым Мамед оглыБаку1969
Аналитика МГИМО 40 лет Москва2016
Антология азербайджанской поэзии Москва1960
Антология азербайджанской поэзии Москва1960
Антропогенная Геоморфология Большого Баку Баку2017
Арабско-русский словарьБаранов, Харлампий КарповичМосква1970
Ариф МеликовАлекперова, Нелли Юусиф кызыБаку1988
Армяно-грузинские взаимоотношения в 1918-1920 годахМархулия, Гурам Tiflis2007
Армянские инородные сказкиИманов, КамранБаку2008
Ахундов Рафили, Микаил ГасановичМосква1959
Бахадур и СонаНариманов, Нариман Наджаф оглыМосква1971
Берия- турецкий агент под крылом у БагироваМамедов, Адгезал Москва2013
Благодатное знаниеБаласагунский, ЮсуфМосква1983
Большая энциклопедия Санкт-Петербург1903
В горах Зангезура Гейдаров, Назар Гейдар оглыБаку1968
ВахтанговХерсонский, Х.Москва1940
Введение в текстологию Ветхого ЗаветаВайнгрин, ДжейкопMoskva2002
Внебиржевой рынок акций: разведка боемНасироф, РауфБаку2004
Возникновение и развитие письмаИстрин В.А.Moskva1965
Вопросы марксистско-ленинской эстетики Москва1956
Воспоминания о писателяхКони, Анатолий ФёдоровичЛенинград1965
Воспоминания советского послаМайский, Иван МихайловичМосква1965
Всегда в путиАлибекова, Гюльрух СабировнаМосква1972
Всемирная конвенция об авторском праве Bakı2017
Всеобщая история искусств Moskva1956
Всеобщая история искусств Moskva1960
Всеобщая история искусств Moskva1961
Всеобщая история искусств Moskva1964
Всеобщая история искусств Moskva1966
Всеобщая история искусств Moskva1965
Всеобщая история искусств Moskva1962
Всеобщая история искусств Moskva1963
Высшая математика Москва1988
Высшая математика Москва2017
Г. АраблинскийАлиева, Аделя Гусейн кызыБаку1981
Геополитика мировых войн ХХ века и Кавказско-Каспийский регион (геоисторические очерки)Алиев, Нурулла Ариф оглыБаку2017
Глубокие корниБабаев, Габиб Байрам оглы Баку1964
Государства и народы Евразийских степей. Древность и средневековьеКляшторный С.Г.Sankt- Peterburq2004
Градостроительство Баку XIX - начала ХХ веков Фатуллаев-Фигаров, Шамиль СейфеттинЛенинград1978
Градостроительство и архитектура Азербайджана XIX- начала ХХ векаФатуллаев, Шамиль Сейфулла оглыЛенинград1986
Грозненский городской комитет обороны Qroznı 2015
Гусейн ДжавидГараев, Яшар ВахидБаку1982
Гюлистан-и Ирам Бакиханов, Абас-Кули-ага Баку1991
Датско-русский и русско-датский разговорник Moskva1980
Дверний мирГладкий, Виталий ДмитриевичMoskva1998
Дверний мирГладкий, Виталий ДмитриевичMoskva1998
Детская литература АзербайджанаХалил, ЗахидМосква1987
Джалалиддин Руми Фиш, Радий ГеннадиевичМосква1972
ДневникЖюль, РенарМосква1965
Дневник путешествия Ибрахим-бека или его злоключения по причине фанатической любви к родине Марагаи, Зайн Ал-Абидин Москва1963
Древне- скандинавские географические сочинения Мельникова, Елена АлександровнаMoskva1986
Древняя Месопотамия Оппенхейм, А. Лео Moskva1990
Дхаммапада Москва1960
Женское мировосприятие и его художественная реализация в прозе современных русских и англиских писательницАлизаде, Афер Азер гызыБаку2017
Женщины в политикеИбрагимбекова, Рена Фуад кызыБаку2008
Завет вечности в поисках библейских манускриптов Дойель, ЛеоSankt- Peterburq2001
Завещанное временемДойель, ЛеоMoskva1980
Загадки, тайны и коды БиблииНудельман, РафаилRostov2005
Законы Азербайджанской Республики, регулирующие деятельность в авторско-правовой сфере Bakı2012
Зарубежная литература средных вековПуришев, Борис ИвановичMoskva1974
Защита НимцовичаТайманов, Марк ЕвгеньевичМосква1960
Звонок в дверь. ГамбитСтаут, РексБаку1991
Земной магнетизмЯновский, Борис МихайловичЛенинград1978
Зимние ночиГусейн, СеидМосква1964
Зороастрийцы Бойс, МэриSankt- Peterburq2003
Иероглифические рукописи майя Кнорозов, Ю.В.Moskva1975
Из истории азербайджанско-грузинских литературных связей Алиева, Дилара Алекпер кызыБаку1958
Из истории национальной Академии наук Азербайджана Керимова, Тамилла Сабир кызыБаку2005
ИзбранноеКасумбек, Закир Али бек оглыБаку1971
ИзбранноеМамедкулизаде, Джалил Гусейнгули оглыМосква1959
Избранные партии советских и международных турниров 1946 Москва1949
Избранные произведения Сабир, Мирза Алекпер (Таирзаде, Мирза Алекпер Зейналабдин оглы)Ленинград1983
Избранные произведенияМамедкулизаде, Джалил Гусейнгули оглыБаку1966
Избранные произведенияКазем-Бек, Мухаммед Али МирзаБаку1985
Избранные сатирыСабир, Мирза Алекпер (Таирзаде, Мирза Алекпер Зейналабдин оглы)Москва1962
Империя НобелейОсбринк, БритаMoskva2003
Искусство АзербайджанаБретаницкий, Леонид СеменовичМосква1976
Искусство ИталииРотенберг, Евсей ИосифовичМосква1966
Историзм, теория и типология социалистического реализмаАсадуллаев, СейфуллаБаку1969
Историческая грамматика латинского языкаТронский И.М.Moskva1960
Историческая фонетика латинского языка Нидерман, М.Moskva2001
История Азербайджана Баку1979
История азербайджанской литературыДадашзаде, Мамед Ариф Магеррам оглыБаку1987
История азербайджанской литературыДадашзаде, Мамед Ариф Магеррам оглыБаку1971
История древнего мира Moskva1983
История древней АссирииСадаев, Давид ЧелябовичMoskva1979
История зарубежной литературы XIX века Москва1972
История зарубежной литературы XX века Москва1984
История письмаФридрих, ИоганнесMoskva2001
История письмаФридрих, ИоганнесMoskva1979
История русской критики XVIII-XIX вековКулешов, Василий ИвановичМосква1978
История русской литературы XIX века Москва1978
История русской литературы конца XIX - начала XX векаСоколов, Алексей ГеоргиевичМосква1979
История советского драматического театра  Москва1971
История советского драматического театра Москва1968
Итальянско-русский словарь Moskva1963
Кавказская Албания и хатты Малой АзииИманов, КамранBakı2016
Кавказская цивилизация в контексте глобализацииМетревели РоинStokholm2009
Канон нового заветаМецгер, Брюс М.Moskva1998
Ключ жизни Рагимов, Сулейман Гусейн оглыМосква1965
Книга завоевания странАбул-Аббас Ахмед ибн-Яхъя ибн Джабир ал-БаладзориБаку1927
Книга КагалаБрафман, ЯковKiyev2004
Ковчежић етнографског музеја у Београду 1901-2016Душковић, ВеснаBelqrad2016
Кожа Чекризова, Елена Moskva2004
КонсуэлоСанд, ЖоржМосква1988
Краткая грамматика хеттского языкаФридрих, ИоганнесMoskva2001
Краткая история исмаилизма Дафтари, ФархадMoskva2004
Краткая литературная энциклопедия Москва1967
Краткая литературная энциклопедия Москва1966
Краткая литературная энциклопедия Москва1964
Краткая литературная энциклопедия Москва1962
Краткий справочник о лекарственных препаратах Москва1953
КругРзаев, Анар Расул оглыМосква1973
Кубинское восстание 1837 г.Сумбатзаде, А.С.Баку1961
Кузнецкий мостДангулов, Савелий АртемовичМосква1973
Луна и грошМоэм, Уильям СомерсетБаку1989
Люди и встречиЛидин, Владимир ГермановичМосква1961
М.Ф. АхундовРафили, Микаэль Гасан оглыБаку1957
Мамед Таги СидгиЭйвазов, Явер Алхас оглыБаку1986
Мартовски погром 2004-2014 Belqrad2014
Методы вычислительной математикиМарчук, Гурий ИвановичМосква1989
Мир cвета. Мир звукаБрегг, Уильям ГенриМосква1967
Мир фильмаМонтегю, АйворЛенинград 
Мирза Фатали Ахундов в русской печати 1837-1962 гг.Лерман, Арон НатановичБаку1962
Мирза-Фатали АхундовМамедов, Шейдабек Фараджиевич Москва1978
Мирза-Шафи в мировой литературеРафили, Микаэль Гасан оглыБаку1958
Мировоззрение М.Ф. АхундоваМамедов, Шейдабек ФараджиевичМосква1962
Мои воспоминанияШихлинский, Али АгаБаку1944
Мои воспоминания о Джалиле МамедкулизадеМамедкулизаде, Гамида Ахмед бек кызыБаку1970
Мой уитмен Чуковский, Корней Москва1966
Моя жизнь Мохандас Карамчанд ГандиМосква1959
Моя жизнь и мое время Винтерштейн, Эдуард Ленинград1968
Музей Шелка "Келагаи"Таривердиев, ДжалилBakı2012
Мухаммед Али Мирза Казем-бекРзаев, Агабаба КасымовичБаку1961
Мюридизм на Кавказе Смирнов, Николай АлександровичМосква1963
На пути к консолидацииМамедов, Адгезал Bakı2017
Над архивом ЛазаревыхБазиянц, Ашот ПадвакановичМосква1982
Народ Мишле, ЖюльМосква1965
Народные певцы и музыканты АзербайджанаШушинский, Фиридун МамедовичМосква1970
Национальная стратегия развития сферы авторского права и других прав ИСИманов, КамранBakı2015
Неведомый шедевр. Поиски абсолютаБальзак, Оноре деМосква1966
НизамиБертельс, Евгений ЭдуардовичМосква1956
Никколо Паганини: жизнь и творчествоЯмпольский, Израиль МарковичМосква1961
О возвышенном Москва1966
О старости. О дружбе. Об обязанностяхЦицерон, Марк ТуллийМосква1974
О философии современные подходы, тенденции и перспективы Мамедзаде, ИльхамБаку2011
Обманутые звездыАхундов, Мирза Фатали Мамед Таги оглыМосква1962
Образование азербайджанского государства Сефевидов в начале XVI векаЭфендиев, Октай Абдулкерим оглыБаку1961
Обращение к сынуШирвани, Сеид АзимБаку1961
Огузский героический эпосКороглы, Халык ГусейновичМосква1976
Олимпийский огонь-свет Греции Afina2004
Описание Монастырей Ахпатскаго и Санагинскаго Санкт-Петербург1863
Опыт изучения письмаГельб, И.Е.Moskva1982
Опыт сравнения ностратических языков Иллич-Свитыч, В.М.Moskva1971
Организация библиотечных фондов и каталоговВоронько, Кира ЛеонардовнаМосква1981
От легенды к опере. Эволюция темы Кероглу в советском АзербайджанеМеликова, Лор СайярБаку1985
От Эразма Роттердамского до Бертрана Рассела Москва1969
Очерк истории Атропатены Алиев, Играр Габиб оглыBakı1989
Очерк истории ИранаИванов, М.С.Москва1952
Очерк истории средневекового БакуАшурбейли, Сара Балабек кызы Баку1964
Очерки археологии библейских стран Мерперт, НиколайMoskva2000
Очерки истории первобытной культурыКосвен, Марк ОсиповичMoskva1957
Очерки о русских писателяхГорелов, Анатолий ЕфимовичМосква1968
Очерки по истории Азербайджанской философии Баку1966
Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям Pekin2012
Перечислительная комбинаторикаГульден, Я.Москва1990
Персидские пословицы, поговорки и крылатые слова  Москва1973
Персы и мидянеКуликан, УильямMoskva2002
Писатели, артисты, режиссеры о великом деятеле русского театраВолков, Анатолий АндреевичМосква1963
Писатель и американская жизньВик, Ван БруксМосква1967
Письма из адаАхвердов, Абдурагим Асадбек оглыМосква1960
Плачущий cмехачМирахмедов, Азиз Фейзулла оглы Москва1989
Плетение из лозыФисанович, Т.М.Moskva2005
Поделки из дереваДжон, ХильерMoskva2005
Политическая история и историческая география Кавказской Албании Мамедова, Фарида Джафар кызыБаку1986
Поэзия М.А. Сабира в русских переводаxСултанова, ГюльтекинБаку1979
Поэт призванный революцией Мирахмедов, Азиз Мирфейзулла оглу Баку1964
Поэт Самед Вургун Баку1941
Поэтический словарьКвятковский, Александр ПавловичМосква1966
Правда и вымысел героического эпосаБадалов, РахманБаку1983
Прва хрисовуља манастира ДечаниГрковић, Милица Belqrad2004
Преемственность в развитии литературыБушмин, Алексей СергеевичСанкт-Петебург1975
Просвещение в Турции в новейшее время Дадашев, Тофик Паша-оглыМосква1972
Прошлое-чужая странаЛоуэнталь, ДэвидSankt- Peterburq2004
Психограмма кремлевских вождейМамедов, Адгезал Москва2013
Пути и навыки литературоведческого трудаБельчиков, Николай ФедоровичМосква1965
Пути развития советской многонациональной литературы Москва1967
Путь к зрелостиНуруллин, Ибрагим ЗинятовичКазань1971
Путь новой Турции Кемаль, Мустафа Москва1929
Развитие письмаЛоукотка Ч.Moskva1950
Развитие реализма в русской литературе Москва1972
Ранние переводы Нового Завета Мецгер, Брюс М.Moskva2004
Рассказы советских писателей  Москва1982
Рассказы советских писателей Москва1982
Рассказы советских писателей  Москва1982
Расставания и встречиОратовский, Иосиф БорисовичБаку1958
Реализм в искусствеФинкелстайн, СидниМосква1956
Революция 1905 года и русская литература Москва1956
Род человеческийБарнетт, А.Москва1968
Роман о хайе, сыне Якзана Туфейль, ИбнСанкт-Петербург1920
Романтизм и реализмГаджиев, Ариф Аллахйар оглыБаку1972
Россия и Азербайджан в первой трети ХIХ века Ибрагимбейли, Хаджи МуратМосква1969
Рука Москвы Хельсинки1967
Русская и европейская печать о М.Ф. Ахундове Баку1987
Русские писатели об Азербайджане Бестужев-Марлинский, Александр Александрович Баку1949
Русские поэты и ВостокТартаковский, Пётр ИосифовичТашкент1986
Русский классицизмСерман, Илья ЗахаровичЛенинград1973
С сердцем наединеСардаров, МамедагаBakı2017
Словарь иностранных слов Москва1985
Словарь иностранных слов Москва1949
Словарь поэтических терминов Москва1949
Смртна пресудаЕфендиjев, Елчин Илиjас оглуBelqrad2013
Собрание сочинений Добролюбов, Н.А.Москва1950
Собрание сочинений Белинский, Виссарион ГригорьевичМосква1948
Собрание сочинений Белинский, Виссарион ГригорьевичБаку1948
Современная Турция Москва1965
Современные календари стран Ближнего и Среднего ВостокаЦибульский, Владимир ВасильевичМосква1964
Современный Ирак Москва1966
Современный сионизм и иудейский клерикализмШахнович, Михаил ИосифовичЛенинград1977
Социально-эстетический опыт народов Востока и поэзия В. Хлебникова, 1900-1910-е годыТартаковский, Пётр ИосифовичТашкент1987
СочиненияАхундов, Мирза Фатали Мамед Таги оглыБаку1938
Сочинения 1Меликли, Тофик Д.Баку2016
Сочинения 2Меликли, Тофик Д.Баку2017
Сочинения в двух томахДжафаров, Джафар ГашимовичБаку1970
Справочник по математикеБронштейн, Илья НиколаевичМосква1964
Сравнительная грамматика индо-Европейских языков Савченко, А.Н.Moskva1974
Старославянский языкКамчатнов, А.М.Moskva2000
Стихотворения и поэмыПастернак, Борис ЛеонидовичМосква1976
Стихотворения и поэмыЕсенин, Сергей АлександровичМосква1980
Сто партийКерес, Пауль ПетровичМосква1966
Страницы истории боевого содружества русского и кавказских народовИбрагимбейли, Хаджи Мурат Гаджи Ага оглыБаку1970
Сыновья человека с каменным сердцемЙокаи, МорАшхабад1961
ТворенияХлебников, Велимир ВладимировичБаку1986
Творчество Халида Зия Ушаклыгиля Алькаева, Л.О. Москва1956
Театральная энциклопедия Москва1967
Текстология нового заветаМецгер, Брюс М.Moskva1996
Теории примитивной религииЭванс-Притчард, ЭдвардMoskva2004
Толковый словарь русского языка Москва1938
Толковый словарь русского языка Москва1939
Толковый словарь русского языка Москва1935
Торжество знанияРоузентал, ФранцМосква1978
Тоталитаризм в странах Центральной Восточной Европы (1945-1989)Гусейнова, Лала Джавид кызыБаку2015
Туркменская литература Кор-оглы, ХалыкМосква1972
ТурцияМиллер, Анатолий ФилипповичМосква1983
У истоков Европейской культурыЗлатковская, Татьяна ДавыдовнаМосква1961
Узбекская литератураКор-Оглы, Халык ГусейновичМосква1968
Узеир ГаджибековАгаева, ХуршидБаку1955
Умозрение и словесностьВеликовский, СамарийMoskva1998
Учебник греческого языка Мейчен, Дж. Грешем Moskva1994
Учебник персидского языкаОвчинникова, Ирина КонстантиновнаМосква1956
Фарадей, Максвелл и КельвинМак-Дональд, Д.Москва1967
ФаустГете, Иоганн ВольфгангМосква1957
Фейнмановские лекции по физикеФейнман, Ричард Р.Москва1976
ФизикаКабардин, Олег ФедоровичМосква1991
Фолклор в Ветхом заветеФрэзер, Джеймс ДжорджMoskva1989
Хеттский языкИванов, Вячеслав ВсеволодовичMoskva2001
Химический тренажерНентвиг, ЙохимМосква1986
Химический тренажерНентвиг, ЙохимМосква1986
Хрестоматия по ранней римской литературеПолонская, К.П.Moskva2000
Христианство и ислам Журавский, А.В.Moskva1990
Художественное наследие переднего востока эпохи феодализмаБретаницкий ,Леонид СеменовичMoskva1988
Черный январь. Баку - 1990 Баку1990
Четки ханаМамед Кули-заде, Джалил Гусейнгули оглыМосква1966
Чингиз-ханЯнчевецкий, Василий Григорьевич (Ян)Минск1981
Шахматный словарь Москва1964
Экономическая логикаКулиев, Тофик АвазМосква2013
Эстетические основы искусства Древнего Египта Померанцева, Наталья АлексеевнаMoskva1985
Этапы развития азербайджано-русских литературных связей в ХIХ в.Курбанов, Шихали Курбан оглыБаку1964
Этапы развития азербайджанско-русских литературных связей ХIХ векеКурбанов, Шихали Курбан оглыБаку1969
Этимология Moskva1969
آذر 21 London0
ارک n/a1356
ارک n/a1356
ارک n/a1356
ارک n/a1356
وارلیق Tehran1982
وارلیق Tehran1982
وارلیق Tehran1981
وارلیق Tehran1981
وارلیق Tehran1981
وارلیق Tehran1981
وارلیق Tehran1981
وارلیق Tehran1981
وارلیق Tehran1981
وارلیق Tehran1360
وارلیق Tehran1982
وارلیق Tehran1982
وارلیق Tehran1982

Sərlövhə 
Nömrə 
Nəşr yeri 
Nəşr ili 
Audit1Bakı2017
Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri1Bakı2016
Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri2Bakı2016
Azərbaycan əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı2Bakı2016
Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin xəbərləri1Bakı2017
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi1Bakı2017
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri2Bakı2016
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri1Bakı2016
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri3Bakı2016
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri6Bakı2015
Azərbaycan neft təsərrüfatı1Bakı2017
Azərbaycan neft təsərrüfatı2Bakı2017
Azərbaycan prokurorluğu1Bakı2017
Azərbaycan xalçaları22Bakı2017
Azərbaycanda inşaat və memarlıq1Bakı2017
Azərbaycanda inşaat və memarlıq4Bakı2016
Azərbaycanın vergi jurnalı5-6Bakı2016
Elmi məcmuələr1Bakı2017
Elmi məcmuələr4Bakı2016
İncəsənət və mədəniyyət problemləri3(57)Bakı2016
İnformasiya cəmiyyəti problemləri1Bakı2017
İnformasiya texnologiyaları problemləri1Bakı2017
Kitaxanaşünaslıq və informasiya1Bakı2017
Kooperasiya1Bakı2017
Milli Məclis Bakı2017
Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər 3Bakı2016
Pedaqoji Universitetin xəbərləri1Bakı2017
Pedaqoji Universitetin xəbərləri1Bakı2017
Pedaqoji Universitetin xəbərləri1Bakı2016
Pedaqoji Universitetin xəbərləri1Bakı2016
Qanunçuluq1Bakı2017
Qanunçuluq2Bakı2017
Qanunçuluq3Bakı2017
Söz1Bakı2011
Söz1Bakı2017
Söz2Bakı2016
Söz2Bakı2011
Söz2Bakı2010
Söz3Bakı2016
Söz3Bakı2014
Söz4Bakı2011
Su problemləri: elm və texnologiyalar4Bakı2016
Tarix, insan və cəmiyyət1Bakı2017
Tarix, insan və cəmiyyət2Bakı2016
Uğur37Bakı2014
Uğur38Bakı2014
Vətəndaş cəmiyyəti3Bakı2017
Yada düşdü2Bakı2016
Yada düşdü3Bakı2016
Yada düşdü4Bakı2016

Sərlövhə 
Müəllif 
Nəşr yeri 
Nəşr ili 
1930-cu illər Azərbaycan ədəbi tənqidinin poeziya estetik və ideoloji yanaşmalarıQuliyeva, Aysel Nizami qızıBakı2017
Abbasqulu ağa Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" əsərində qeydə alınmış toponimlərin tarixi-linqvistik təhliliƏmrahova, Mətanət Bəkir qızıBakı2017
Alman dili Bavariya dialektinin linqivistik xüsusiyyətləriManquliyeva, Hənifə Fizuli qızıBakı2017
Anadilli "Xəmsə" ənənəsində qəliblərdə riyaət və istisnalarHacıyeva, İlahə Məsim qızıBakı2017
Aqrar sahədə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında maliyyə-kredit mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləriYusifova, Şövkət Abuzər qızıBakı2017
Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında müzikFətullayeva, Pikə Xəlifə qızıBakı2017
Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənətində həndəsi ornamentlər, onların fəza quruluşları və bədii xüsusiyyətləriYusifova, Nardanə İsrafil qızıBakı2017
Azərbaycan dilində gender münasibətlərini əks etdirən frazeoloji vahidlərƏliyeva, Kəmalə Rafiq qızıGəncə2017
Azərbaycan dilinin Qərb şivələri və türk dilinin Qars şivələrinin leksikasının müqayisəli - linqvistik təhliliQəmbərova, Sevinc Baris qızıBakı2017
Azərbaycan filoloji lüğətlərində ümumişlək olmayan sözlərin verilməsiHeydərova, Xədicə İsabala qızıBakı2017
Azərbaycan Respublikası Zaqatala Dövlət təbiət Qoruğunda Karabid böcəklərinin (Coleoptera,Carabıdae) ekoloji-faunistik səciyyəsiZəngiyeva, Məlahət Ramazan qızıBakı2017
Azərbaycan şəraitində bitki mühafizəsinin mexanikləşdirilməsinin lokal üsul və vasitələrinin əsaslandırılmasıBabayev, Şahlar Mahmud oğluGəncə2017
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-Osmanlı münasibətlərinin öyrənilməsində Osmanlı mənbələrində roluQasımov, Rəşad Yavər oğluBakı2017
Azərbaycan XI-XIV əsrlərdə ("İranın Kembric tarixi" əsasında)Abdullayeva, Sevda Füzuli qızıBakı2017
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, park-dekorativ bitkilərinə zərər verən bərabərqanadlılar (Homoptera: Coccoıdea, Aleurodoıdea, Aphıdoıdea), onların parazit və yırtıcılarıMustafayeva, Gülzar Əliheydər qızıBakı2017
Azərbaycanın bəzi termal sularında yayılmış mikromisentlərin növ tərkibi və fermentativ aktivliyiQuliyeva, Nurlana Nurəddin qızıBakı2017
Azərbaycanın Qərb bölgəsinin bəzi boyaq bitkilərində yayılan göbələklərin hidrolitik fermentlərin aktivliyinə görə qiymətləndirilməsiQasımova, Mehparə İbrahim qızıBakı2017
Azərbaycanın Şimal və Şimal-Qərb əhalisi arasında sidik daşı xəstəliyinin yayılmasının sanitar-epidemioloji və coğrafi xüsusiyyətləriHüseynzadə, Rafiq Tofiq oğluBakı2017
Basqısız axın zonalarının mövcud olan neft kəmərlərinin istismar səmərəliliyinin artırılmasıZeynalov, Elşən Arif oğluBakı2017
Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında istiqlal ideyasıMirzəyeva, Aida Ramiz qızıBakı2017
Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifologizm (1980-2010-cu illər)Osmanova, Gülnar Zakir qızıBakı2017
Cəlil Məmmədquluzadənin bədii əsərlərində şəxs və yer adlarının üslubi xüsusiyyətləriQuliyeva, Zülfiyyə Boris qızıBakı2017
Göyçəli aşıq Nəcəfin həyat və yaradıcılığıMəmmədov, Altay Ələddin oğluBakı2017
HLA sistem üzrə uyğunluğu olan cütlüklərdə hamiləliyin adəti erkən pozulmalarının qeyri-qənaətbəxş proqnostik amilləriMəmmədli, Günay Hikmət qızıBakı2017
İnformasiya iqtisadiyyatı və onun Azərbaycanda inkişafıHacızadə, Mahmud Elşən oğluBakı2017
İran İslam Respublikasında qeyri-neft sənaye sahələrinin inkişafı problemiƏkbər, Sabir Əhməd oğluBakı2017
İrəvan Dövlət Azərbaycan dram teatrında səhnəqrafiyaBağırova, Səkinə Əsgər qızıBakı2017
İrəvan əyalətinin "Müfəssəl dəftər"ində Azərbaycan tarixi məsələləriİslamoğlu, Mehmet Alauddin Ahmed oğluBakı2017
İrəvan Xanlığının Osmanlı İmperiyası ilə əlaqələriMustafayev, Şöhrət Rüstəm oğluBakı2017
Kür-Araz ovalığı və Arazboyu düzənliklərdə səhralaşma prosesi və onun flora biomüxtəlifliyinə təsiriNəbiyeva, Fatmaxanım Xalid qızıBakı2017
Mehmet Akif Ersoy və Səməd Vurğun poeziyasında milli-mənəvi ideallarKərimova, Leyla Faiq qızıBakı2017
Milli azadlıq mübarizəsinin türk nəsrində əksiRüstəmova, Aygün Akif qızıBakı2017
Mir Cəlalın yaradıcılığı və rus-azərbaycan ədəbi əlaqələriTəzə, Firəngiz Ağa Əli qızıBakı2017
Müasir Azərbaycan hekayələrində sənətkarlıq məsələləri (2000-2008-ci illər)Abbasova, Ofelya Sultan qızıBakı2017
Müasir Fransa dövri mətbuatında ingilis dilindən alınma sözlərin leksik-semantik və funksional xüsusiyyətləriMəqami, Aygün Hüseyn qızıBakı2017
Müasir ingilisdilli Pakistan ədəbiyyatında multikulturalizm və milli mənsubiyyət problemiHacıyeva, Mahirə Tahir qızıBakı2017
Müxtəlifsistemli dillərdə feli söz birləşmələrinin struktur-semantik təhliliAbdullayeva, Zeynəb Nadir qızıBakı2017
Müxtəlifsistemli dillərdə güzəşt budaq cümlələrin variativliyiHəsənova, Rəna Maqsudəli qızıBakı2017
Müxtəlifsistemli dillərdə morfoloji üsulların tipologiyası Nəsirova, Ramilə Misirxan qızıBakı2017
Nasos üsulu ilə işləyən quyuların səmərəli istismarı üçün qaz-hidrodinamik üsulların işlənməsiQurbanova, Türkan Heydər qızıBakı2017
Özəl təhsil müəssisələrində kadr hazırlığı və ondan istifadənin yaxşılaşdırılması istiqamətləriCantürk, Abdullah Tuncer oğluBakı2017
Sahib İbn Əbbadın "Əl-İqna Fil Arud va Təxricil Qavafi" əsəri şərq poetikasının mühüm mənbələrindən biri kimiCəfərli, Xatın Seyran qızıBakı2017
Sıçrayışlı prioritetləri olan kütləvi xidmət sistemlərinin analiziCəfər-zadə, Turan İlqar qızıBakı2017
Şimali Azərbaycanda dulusçuluq məmulatı istehsalının inkişaf mərhələləri (Antik və orta əsrlər)Kərimova, Könül Alim qızıBakı2017
Tünd şərabların təkmilləşdirilmiş texnologiyası və keyfiyyət xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsiMəmmədova, Aynur Rüstəm qızıGəncə2017
Türk divan poeziyasının təşəkkül dövrü (XIII-XV əsrlər)Qədimova, Şükufə İbrahim qızıBakı2017
Türkiyənin Aralıq dənizi bölgəsində turizmin inkişafının tənzimlənməsiBingöl, Zəkəriyyə Müslüm oğluBakı2017
Ümumdünya ticarət təşkilatı və Azərbaycanın bu təşkilata rasional inteqrasiya məsələləriHüseynova, Sara Mübariz qızıBakı2017
Xaçmaz rayonu onomastik vahidlərinin tarixi-linqistik təhliliMəmmədov, Bəhram Cəfər oğluBakı2017
Xəzərin zooplankton orqanizmləri suyun texnogen çirklənmə indikator kimiSalahova, Samirə Zülfü qızıBakı2017
XX əsrin 80-90-cı illərində Azərbaycanda iqtisadi fikrin inkişafıFətəliyeva, Aygün Xeyrulla qızıBakı2017
Yenidoğulanlarda kəskin bronx-ağciyər xəstəlikləri zamanı sitokin spektri göstəricilərinin kliniki-diaqnostik və proqnostik əhəmiyyətiNadirli, Zemfira Özbəy qızıBakı2017
Yüksək risk qrupu qadınlarda erkən zahılıq dövrünün hipotonik qanaxmalarının müasir üsulla profilaktikasıHəsənova, Samirə Selyadar qızıBakı2017
Yumşaq toxumaların böyrək defektlərinin rekonstruksiyasında kosmetik funksional nəticələrin yaxşılaşdırma yollarıQələndərov, Vaqif Məhərrəm oğluBakı2017

Sərlövhə 
Müəllif 
Nəşr yeri 
Nəşr ili 
1930-cu illər Azərbaycan ədəbi tənqidinin poeziya estetik və ideoloji yanaşmalarıQuliyeva, Aysel Nizami qızıBakı2017
Abbasqulu ağa Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" əsərində qeydə alınmış toponimlərin tarixi-linqvistik təhliliƏmrahova, Mətanət Bəkir qızıBakı2017
Azərbaycan dilində gender münasibətlərini əks etdirən frazeoloji vahidlərƏliyeva, Kəmalə Rafiq qızıGəncə2017
Azərbaycan dilinin Qərb şivələri və türk dilinin Qars şivələrinin leksikasının müqayisəli-linqvistik təhliliQəmbərova, Sevinc Baris qızıBakı2017
Azərbaycan filoloji lüğətlərində ümumişlək olmayan sözlərin verilməsiHeydərova, Xədicə İsabala qızıBakı2017
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-Osmanlı münasibətlərinin öyrənilməsində osmanlı mənbələrinin roluQasımova, Rəşad Yavər oğluBakı2017
Azərbaycan XI-XIV əsrlərdə ("İranın Kembric tarixi" əsasında)Abdullayeva, Sevda Füzuli qızıBakı2017
Böyük şəhərlərin sosial-mədəni inkişafı: sosioloji təhlil (Bakı və Təbriz şəhərləri timsalında)İsmaili, Əli Qayib oğluBakı2017
Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifologizm (1980-2010-cu illər)Osmanova, Gülnar Zakir qızıBakı2017
Əbu Mənsur Əl-Hüseyn İbn Məhəmməd Əs-SəƏlibinin "Fars Şahları və onların həyatı haqqında seçilmiş məlumatlar" ("Gurar Əxbar Muluk Əl-Furs va Siyarihim") əsəri Azərbaycanın erkən orta əsrlər tarixinin mənbəyi kimiŞirəliyeva, Aytac Yaşar qızıBakı2017
Göyçəli aşıq Nəcəfin həyat və yaradıcılığıMəmmədov, Altay Ələddin oğluBakı2017
İran İslam Respublikasında qeyri-neft sənaye sahələrinin inkişafı problemiƏkbər, Sabir Əhməd oğluBakı2017
İrəvan əyalətinin "Müfəssəl dəftər"də Azərbaycan tarixi məsələləriİslamoğlu, Mehmet Alauddin Ahmed oğluBakı2017
İrəvan Xanlığının Osmanlı İmperiyası ilə əlaqələri (XVII əsrin II yarısı - 1828)Mustafayev, Şöhrət Rüstəm oğluBakı2016
Mehmet Akif Ersoy və Səməd Vurğun poeziyasında milli-mənəvi ideallarKərimova, Leyla Faiq qızıBakı2017
Müxtəlif modifikasiyalı NANO-TİTAN dioksid katalizatorlarının iştirakı ilə mürəkkəb efirlərin alınması və tətbiqiƏsədova, Şahnaz Nadir qızıBakı2017
Müxtəlifsistemli dillərdə feili söz birləşmələrinin struktur-semantik təhliliAbdullayeva, Zeynəb Nadir qızıBakı2017
Müxtəlifsistemli dillərdə morfoloji üsulların tipologiyası Nəsirova, Ramilə Misirxan qızıBakı2017
Sahib İbn Əbbadın "Əl-İqna Fil Arud va Təxricil Qavafi" əsəri şərq poetikasının mühüm mənbələrindən biri kimiCəfərli, Xatın Seyran qızıBakı2016
Sıçrayışlı prioritetləri olan kütləvi xidmət sistemlərinin analiziCəfər-zadə, Turan İlqar qızıBakı2017
Türk divan poeziyasının təşəkkül dövrü (XIII-XV əsrlər)Qədimova, Şükufə İbrahim qızıBakı2017
Vandaium tərkibli binar oksid katalizatorları üzərində propilenin oksidləşməsiƏliyeva, Mahirə İosaf qızıBakı2017
Xaçmaz rayonu onomastik vahidlərinin tarixi-linqistik təhliliMəmmədov, Bəhram Cəfər oğluBakı2017
XX əsrin 80-90-cı illərində Azərbaycanda iqtisadi fikrin inkişafıFətəliyeva, Aygün Xeyrulla qızıBakı2017
Получение высокооктанового компонента бензина из С3-С4 газов каталического крекинга на цеолитсодержащем катализаторе, модифицированном Ni, Co, CrПириева, Хазангюль Балагадаш кызыБаку2017
Система мониторинга функционирования сердца с применением технологии робастного NOISE анализа его шумаРзаева, Нармин Эльдар кызыБаку2016