Milli Rəqəmsal Yaddaş nədir?

Milli Rəqəmsal Yaddaş Azərbaycanın tarixinə və mədəniyyətinə aid olan məlumatların rəqəmsallaşdırılaraq həm müasir, həm də gələcək nəsillərin istifadəçilərinə, eyni zamanda ümumi tanışlıq və dərin tədqiqatlar aparmaq üçün nəzərdə tutulan məlumat bazasıdır. 

Milli Rəqəmsal Yaddaş təkcə Azərbaycan dilində və Azərbaycanda hazırlanmış sənədlərin yox, Azərbaycan hüdudlarından kənarda xarici dillərdə tərtib edilmiş materiallar üzərində də qurulur. Bu isə Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin təbliği üçün çox əhəmiyyətli bazanın formalaşması deməkdir. Sxematik olaraq Milli Rəqəmsal Yaddaş aşağıdakı qrafik təsvirdə əks olunub: