İV Tipi 
Sənəd Tipi 
Kitab adı 
İSBN 
Mətbəə 
İl 
Cild 
Müəllif 
Annotasiya 
İnventar 
MRY 
Elektron resurs 
Açar söz 
Poçt nişanıPoçt nişanı"Heydər Əliyev" ordeni Azərmarka MMC2011 Mirzəyev, X.Ə."Heydər Əliyev" ordeni — 28 aprel 2005-ci il tarixindən Azərbaycan Respublikasının ən yüksək dövlət təltifi, Azərbaycan Respublikasının "Heydər Əliyev" ordeninin təsis edilməsi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin "Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında" 10 mart 2004-cü il tarixli, 38 nömrəli Fərmanı ilə tövsiyə olunmuşdur.P-N-873MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli Nəşrməruzə, məruzənin tezisləri"İdeoloji işi və siyasi tərbiyə işini daha da yaxşılaşdırmaq haqqında" Sov.İKP MK-nın qərarını yerinə yetirmək sahəsində respublika partiya təşkilatının vəzifələri barəsində, Azərbaycan KP MK plenumunda məruzə Azərnəşr1979 Əliyev, Heydər Əlirza oğluHeydər Əliyev çıxışında partiya təşkilatının vəzifələri, zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsi, ideyaca mətin, hərtərəfli inkişaf etmiş, yeni cəmiyyət quruculuğu kimi böyük işə hədsiz dərəcədə sadiq olan şəxsiyyətin təşəkkülü və partiyanın nəzəri, ideoloji və siyasi fəaliyyətinin başlıca istiqamətləri haqqında fikirlər söyləmişdir.Az-k-5608, Az-k-5609, Az-k-5610, Az-k-6051, Az-k-6052, Az-k-6128, Az-k-6129MRY varSiyasət, Partiya təşkilatları, Siyasi partiyalar, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Heydər Əliyev, Politics , Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabAforizmlər (Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin cıxışlarından seçilmiş müdrik fikirlər)5-8066-0771-2Bakı1997  Bu kitab Heydər Əliyevin fikir dünyasına ilk səyahət olmaqla onu tam əks etdirmək iddiasında deyil. Ümüdvarıq ki, bu sahədə axtarışlar davam edəcək.Az-1-2901MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Siyasət, Politics, Политика
Bircildli NəşrkitabAllahın yolunda hamımız bir olaq5-552-01434-0Azərnəşr1993 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin Peyğəmbər əleyhissalamın mövludu günü münasibətilə Təzəpir məscidindəki çıxışı verilmişdir.Az-D-226MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Siyasət, Politics, Политика
Bircildli NəşrkitabAqrar islahatların Heydər Əliyev modeli978-9952-495-45-4 2014 Məmmədov, Qərib Şamil oğlu Kitab müasir Azərbaycanın memarı, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin təminatçısı, 45 il öncə siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycanı qüdrətli ölkəyə çevirən, əbədi istiqlalımıza nail olan Ulu öndər Heydər Əliyevin aqrar siyasətinə, onu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi dövlət əhəmiyyətli proqram və layihələr nəticəsində əldə olunan nailiyyətlərə həsr olunub. Az-1-35830, Az-1-35831, Az-1-35832, Az-1-35833, Az-1-35834, Az-1-37477, Az-1-37478, Az-1-37783, Az-1-67479MRY varHeydər Əliyev, Aqrar islahatlar, Kənd təsərrüfatı, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Heydar Aliyev, Siyasət, Politics, Политика
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Konstitusiyasının (əsas qanunun) layihəsi və onun ümümxalq müzakirəsinin yekunları haqqında Azərnəşr1978 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar yeddinci sessiyasında məruzə və çıxışlar dərc olunub.Az-k-3884, Az-k-3885, Az-k-3886MRY varDoqquzuncu çağırış, Dövlət, Azərbaycan, SSRİ tarixi, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Qanun, Азербайджан , Azerbaijan, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Закон, Law, Azərbaycan konstitusiyası, Siyasət, Politics, Политика, Heydər Əliyev, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabAzərbayacan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş " Heydər Əliyev və insan hüquqları: əqli mülkiyyət, elm və mədəniyyət sahələrində töhfələr" mövzusunda dəyirmi masanın materialları  2010  Kitabda Azərbaycan xalqının Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və insan hüquqları: əqli mülkiyyət, elm və mədəniyyət sahələrində töhvələr" mövzusunda 3 may 2010-cu il tarixdə keçirilmiş dəyirmi masanın materialları öz əksini tapmışdır.Az-1-44242MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Siyasət, Politics, Политика, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan Dəmir Yolu tarixinin Heydər Əliyev dövrü CBS  Məmmədov, ÇingizKitabın adından göründüyü kimi, əsasən, bu nəhəng qurumun inkişaf tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyətinin rolundan söhbət açır.Az-D-456MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Siyasət, Politics, Политика, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Heydər Əliyevin təhsil siyasətinin bariz nümunəsidir978-9952-27-307-6Çaşıoğlu2010 Hacıyev, Şəmsəddin Hümmət oğluKitabda, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illik yubileyində iştirak edən ümummilli lider Heydər Əliyevin nitqləri və çıxışları yer alır.Az-1-34821, Az-1-34822MRY varAzərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Elm, Science, Наука, Təhsil, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Ali təhsil, Heydar Aliyev, Siyasət, Politics, Политика,
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan Kommunist Partiyasının XXX qurultayına Azərbaycan KP Mərkəzi Komitasının hesabatı Azərnəşr1981 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda 1981-ci il 29 yanvar tarixində keçirilən Azərbaycan KP-nın XXX qurultayında çıxış edən Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə. Əliyevin nitqinin mətni verilmişdir.Az-k-7779, Az-k-7780, Az-k-7781, Az-k-7782, Az-k-7783, Az-k-7824, Az-k-7825MRY varHeydər Əliyev, XXX qurultayı, Azərbaycan, Azerbaijan ,Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Tarix, History, История, Kommunist Partiyası, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan partiya təşkilatının mübariz vəzifələri Azərnəşr1978 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Sov.İKP XXV qurultayı qərarlarının yerinə yetirilməsi gedişi və Bakıda şənliklər zamanı L.İ. Brejnev yoldaşın nitqində və çıxışlarındakı müddəaları və göstərişləri həyata keçirmək sahəsində respublika partiya təşkilatının vəzifələri haqqında 1978-ci il 20 oktyabr tarixində Azərbaycan KP MK plenumunda çıxış edən Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə. Əliyevin məruzəsi verilmişdir.Az-k-4621, Az-k-4622, Az-k-4623, Az-k-5190, Az-k-5501, Az-k-5502MRY varL.İ. Brejnev, H.Ə. Əliyevin məruzəsi, Azərbaycan KP MK plenumunun qərarı, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Tarix, History, История, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər
Avtoreferatlardissertasiyanın avtoreferatıAzərbaycan Respublikasında siyasi mətbuatın formalaşması və inkişafında Heydər Əliyevin rolu DİA20080Məmmədov, Tahir Tais oğlu AR-3319MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan Respublikasında siyasi mətbuatın inkişafında və formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu Nurlan2007 Məmmədov, Tahir Tais oğıuKitabda görkəmli dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin hələ müstəqilliyimizin ilk günlərində Azərbaycanda formalaşmaqda olan yeni düşüncənin, milli özünüdərkin elmi nəzəri praktiki konsepsiyasını hazırlayıb mətbuatda müntəzəm olaraq dərc etdirməsindən bu günlərə qədərki demokratik, şərəfli zamanın tədqiqatı ön plana çəkilmişdir.Az-1-31085, Az-1-31224MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər
Poçt nişanıPoçt nişanıAzərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 80 illiyi Poligraf Combinat2003 Mirzəyev, X.Ə.Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı. Çərçivəli dişi 12.5. Markanın üzərində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin portreti, portretin kənarında Heydər Əliyevin xarici ölkə başçıları ilə görüşləri təsvir olunmuşdur. Markanın bu buraxılışı H. Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. P-N-427MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев
Bircildli Nəşrkonfrans materialıAzərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin iki yüzilliyin və minilliyin ayrıcında xalqa müraciətinə həsr edilmiş elmi-nəzəri konfrans  2001  Kitabçaya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin iki yüzilliyin və minilliyin ayrıcında xalqa müraciətinə həsr edilmiş elmi-nəzəri konfransın materialları daxil edilib.Az-1-9089, Az-1-9090MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri     Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin qardaş ölkəyə işgüzar səfərlari, görüşlər, dəvətləri, mükafatları əsasında dərc olunmuşdur.Az-1-8292MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика
Avtoreferatlardissertasiyanın avtoreferatıAzərbaycan Respublikasının türk dövlətləri ilə münasibətlərinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu: 1993-2003-cü illər Bakı Un-ti20150Hüseynova, Rimunə Zakir qızı AR-11044, AR-17236MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика
Avtoreferatlardissertasiyanın avtoreferatıAzərbaycan Respublikasının xarici ölkələrə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığının formalaşması və inkişafında Heydər Əliyev faktoru ADPU20120Muxtarov, Anar Vilayət oğlu AR-6100MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan SSR Azərbaycan1983 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabçada SSRİ-nin tərkibində azad yaşayıb yaradan respublikanın tarixi keçmişindən, iqtisadi və sosial inkişafından, Vətənimizin qardaş xalqlarının sarsılmaz ittifaqından, qarşılıqlı iqtisadi və mədəni əlaqələrindən, kommunizm quruculuğu sahəsində birgə səylərindən bəhs olunur.Az-k-10961, Az-k-10962, Az-k-11536MRY varSovet Azərbaycanı, Azərbaycan Kommunist Partiyası, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana , Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека,Tarix, История, History, Heydar Aliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan SSR kənd təsərrüfatının və bütün iqtisadiyyatının daha dinamik inkşafını təmin etməli Azərnəşr1979 Əliyev, Heydər Əlirza oğluAzərbaycan SSR kənd təsərrüfatının və bütün iqtisadiyyatının daha dinamik inkişafında Heydər Əliyevin Azərbaycan KP MK plenumunda məruzə və yekun nitqi verilmişdir.Az-k-6418, Az-k-6419, Az-k-7001, Az-k-7065, Az-k-7066, Az-k-7381, Az-k-7382MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrbroşüraAzərbaycan SSR sovet xalqlarının qardaşlıq ailəsində Azərnəşr1980 Əliyev, Heydər Əlirza oğluBroşurada Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan KP-nın 50 illiyinə həsr olunmuş 1970-ci il 2 oktiyabr tarixində keçirilən təntənəli iclasında Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin məruzəsinin mətini verilmişdir. Az-k-6906, Az-k-7055, Az-k-7056, Az-k-7203, Az-k-7204, Az-k-7693MRY varTarix, Azərbaycan KP 50 illiyi, H.Ə. Əliyevin məruzəsi, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Heydər Əliyev, History ,История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Гейдар Алиев, HEydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan SSR-in və Azərbaycan kommunist partiyasının 60 illiyi Azərnəşr1980 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabçaya H.Ə. Əliyevin Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan Kommunist partiyasınin 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli iclasdakı məruzəsi daxil edilmişdir.Az-k-7510, Az-k-7511, Az-k-7512, Az-k-7513MRY varKommunist partiyası, Respublika, Nazirlər soveti, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Центральная Научная Библиотека , Central Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti "Təhsil"2002 Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğluMüəllifin uzun və gərgin elmi axtarışlarının nəticəsi olan bu əsər xalqımızın böyük oğlu, dünya tarixinin dahi şəxsiyyətlərindən biri olan Heydər Əliyevin doğma xalqa bəxş olunmuş və nəsillərə nümunə olan ömür yolunun işıqlandırılmasına həsr edilmişdir. Dahi rəhbərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanı təkcə siyasi fəaliyyəti və uzaqgörənliyi ilə yox, həm də qəhrəmanlığı ilə xilas etmişdir. Butün bunlar müəllifin bədii təfəkkür süzgəcindən süzülərək böyük ustalıqla qələmə alınmışdır. Az-1-9457, Az-D-31, Az-D-44MRY varAzərbaycan, Heydər Əliyev, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan dövlətçiliyi, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana , Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Tarix , История, History, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan tarixindən məqamlar və Heydər Əliyev  Mars Print2008 Mirsədi Ağa Sədiyev, İdris Rəşid oğluBu kitabda ümumilli liderimizin dövlət quruculuğu salnaməsindən söz açılır. Kitabda, həmçinin milli dəhşətlərimizdən, AXC-nin hakimiyyətə gəlməsindən, milli ordu quruculuğundan, Heydər Əliyevin gömrük, vergi, səhiyyə, təhsil, rabitə sahələrində apardığı islahatlardan söhbət açılır.Az-1-31066MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика
Bircildli Nəşrkonfrans materialıAzərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, 17-18 may, 2013 İnformasiya Texnologiyaları nəş- tı2013   Az-1-28578MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика
Bircildli Nəşrkonfrans materialıAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi- praktiki konfransının əsərləri İnformasiya Texnologiyaları2013   Az-1-30029MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 86 və siyasi hakimiyyətə gəlişinin 40illiyinə həsr olunmuş " Heydər Əliyev və insan hüquqları" mövzusunda konfransın materialları   2009  Kitabda Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 86 və siyasi hakimiyyətə gəlişinin 40 illiyinə həsr olunmuş " Heydər Əliyev və insan hüquqları" mövzusunda 4 may 2009-cu il tarixdə keçirilmiş konfransın materialları öz əksini tapmışdır.Az-1-44243MRY varOmbudsman,Heydər Əliyev,Konfrans materialları,Prezident,İnsan hüquqları,Qanun,Siyasət,Azərbaycan,Milli Rəqəmsal Yaddaş,Mərkəzi Elmi Kitabxana,Azerbaijan,Азербайджан,National Digital Memory,Национальная Цифровая Память,Central Library of Science,Центральная Научная Библиотека
Bircildli Nəşrkonfrans materialıAzərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə və Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş "Gənc alimlərin kənd təsərrüfatında rolu: problemlər və imkanlar" beynəlxalq elmi konfransın materialları Müəllim2014   Az-1-30069, Az-1-30070MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика
Çoxcildli Nəşrkonfrans materialıAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş filologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları  Bakı Universiteti2015K. XVIII Məcmuədə elmi konfransda çıxış etmiş dilçi və ədəbiyyatşünasların filologiyanın müxtəlif məsələlərindən bəhs edən məqalələri verilmişdir.Az-1-34044MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların "Gənclər və elmi innovasiyalar" mövzusunda respublika elmi-texniki konfransının proqramı AzTU-nun mətbəəsi2016   Az-1-40091MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında XXI yeni nəşrlər evi2001 Əliyev, Heydər Əlirza oğluVəsaitdə "Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında" mövzusunda Heydər Əliyevin xalqa müraciəti verilmişdir.ER-AZ-1946MRY varAzərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Tarix, История, History, Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə9952-27-022-4"Az Atam"2004 Cəfərov, Nizami Qulu oğlu Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, millət vəkili Nizami Cəfərov və şair-publisist, Yazıçılar Birliyi, İdarə Heyətinin üzvü Dəyanət Osmanlının yazmış olduqları bu kitabda Türk dünyasının görkəmli dövlət və siyasət xadimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin siyasi portretinin xarakterik cizgiləri verilmişdir.Az-D-63MRY varHeydər Əliyev, İlham Əliyev, Siyasət,Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq İnstitutunun Heydər Əliyev mərhələsi978-9952-8176-0-7Elm və təhsil2018 Süleymanov, Mehman Sirac oğluKitab Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və hərbi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq İnstitutunun real şəkildə formalaşdırılması sahəsindəki tarixi fəaliyyətinin, onun rəhbərliyi altında Azərbaycanda ordu quruculuğu siyasətinin hazırlanması və uğurla həyata keçirilməsi məsələlərinin araşdırılmasına həsr edilmişdir.ER-AZ-3421MRY varAzərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Heydər Əliyev, Hərbi elm, Ordu quruculuğu, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabAzərbaycanda Ali Baş Komandanlıq İnstitutunun Heydər Əliyev mərhələsi978-9952-8176-0-7Elm və təhsil2018 Süleymanov, Mehman Sirac oğluKitab Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və hərbi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq institutunun real şəkildə formalaşdırılması sahəsindəki tarixi fəaliyyətinin, onun rəhbərliyi altında Azərbaycanda ordu quruculuğu siyasətinin hazırlanması və uğurlu həyata keçirilməsi məsələlərinin araşdırılmasına həsr edilmişdir.Az-1-44418, Az-1-44419, Az-1-44420, Az-1-44421MRY varAzərbaycan,Heydər Əliyev,Mehman Süleymanov,Ali Baş Komandanlıq,İlham Əliyev,Hərbi irs,Ordu quruculuğu,Hərbi idarəetmə,Azərbaycan ordusu,Milli Rəqəmsal Yaddaş,Mərkəzi Elmi Kitabxana,Azerbaijan,Азербайджан,National Digital Memory,Национальная Цифровая Память,Central Library of Science,Центральная Научная Библиотека
Bircildli NəşrkitabAzərbaycanda Heydər Əliyevin aqrar siyasəti978-9952-453-19-8Elm2013 Məmmədov, Qərib Şamil oğlu "Azərbaycanda Heydər Əliyevin aqrar siyasəti" kitabında Ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-82- ci illərdə Azərbaycanın kənd təsərüfatının dirçəldilməsi istiqamətində gördüyü işlərdən, elecə də 1993-2003-cü illərdə onun ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra bilavasitə rəhbərliyi altında respublikada aparilan aqrar islahatların, xüsusən torpaq islahatının aparılması, əldə olunan nailiyyətlər, onların nəticəsindən bəhs edilir.Az-1-31957, Az-1-31958, Az-1-31959, Az-1-34320, Az-1-34321, Az-1-35869, Az-1-35870, Az-1-35871, Az-1-35872, Az-1-35873, Az-1-43974, Az-1-43975, Az-D-467MRY varHeydər Əliyev, Azərbaycanda torpaq islahatları, Torpaqların qiymətləndirilməsi, Torpaq islahatı, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Azərbaycan, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Azerbaijan, Азербайджан, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabAzərbaycanda iqtisadiyyatın və sosial sahənin yüksəlişi özəl sektorun inkişafından asılıdır9952-403-24-0Nurlar2002 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin 2002-ci il aprelin 23-də yerli sahibkarlarla, mayın 14-də xarici iş adamları ilə görüşləri, eyni zamanda avqustun 17-dən sentyabrın 28-dək ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında qəbul etdiyi sənədlər toplu halda təqdim edilmişdir.Az-D-152MRY varFərman, İqtisadiyyat, Heydər Əliyev,Central Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, Azərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabAzərbaycanda iqtisadiyyatın və sosial sahənin yüksəlişi özəl sektorun inkişafından asılıdır9952-403-24-0Nurlar2002 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 2002-ci aprelin 23-də yerli sahibkarla mayın 14-də xarici iş adamları ilə görüşləri, eyni zamanda avqustun 17-dən 28-dək ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın inkşafı haqqında qəbul etdiyi sənədlər-fərmanlar, əsasnamələr, qaydalar, proqramlar, tədbirlər toplu halında təqdim edilmişdir.Az-1-15613, Az-1-16543MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Avtoreferatlardissertasiyanın avtoreferatıAzərbaycanda natiqlik sənətinin tarixi-kulturoloji problemləri və Heydər Əliyevin natiqlik təcrübəsi Mars Print20080İbrahimova, Turanə Mədət qızı AR-3324MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Poçt nişanıPoçt nişanıAzərbaycanın ictimai və siyasi xadimi Heydər Əliyevin 70 illik yubileyi (1) Azərmarka MMC1993  Marka təbaşirlə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində ofset üsulu ilə çap olunub. Heydər Əliyevin portreti, Qara və qırmızı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının xəritəsi təsvir olunub.P-N-204, P-N-508, P-N-509MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Poçt nişanıPoçt nişanıAzərbaycanın ictimai və siyasi xadimi Heydər Əliyevin 70 illik yubileyi (2) Azərmarka MMC1993  Marka təbaşirlə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində offset üsulu ilə çap olunub. Perforasiya: 13 (N 200 və N 201) və 12 (N 202). P-N-35MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Poçt nişanıPoçt nişanıAzərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev Poliqrafkombinat2004 Mirzəyev, X.Ə.Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, darağabənzər dişi 12,0. Markanın üzərində Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev təsvir olunmuşdur.P-N-450MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Poçt nişanıPoçt nişanıAzərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev Belarusskiy Dom Peçati2004 Mirzəyev, X.Ə.Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, darağabənzər dişi 14,0. Markanın üzərində dahi öndər, ümummilli lider Heydər Əliyev təsvir edilmişdir.P-N-445, P-N-460, P-N-470, P-N-541MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabAzərbaycan-Türkiyə əlaqələri və Heydər Əliyev9952-403-04-2"Qafqaz"2002  Kitabda 1991-2001-ci illəri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin xronologiyası, həmçinin bu əlaqələrin yaradılmasında və inkiişaf etdirilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının müstəsna rolu tarixi sənədlər əsasında təsvir olunmuşdur.Az-1-34794, Az-D-176, Az-D-449MRY varHeydər Əliyev, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Beynəlxalq siyasət, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrbroşüraBakı kommunasının alovlu qəlbi Azərnəşr1980 Əliyev, Heydər Əlirza oğluBu kitabçada H.Ə. Əliyevin məruzəsi və nitqi, eləcə də "Pravda" qəzetinin 1980-ci il 15 yanvar tarixli nömrəsində onun A. Caparidzee haqqındakı məqaləsi verilir.Az-k-6910, Az-k-6911, Az-k-6912, Az-k-7135, Az-k-7201, Az-k-7202, Az-k-7695MRY varTarix, H.Ə.Əliyevin məruzəsi, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Центральная Научная Библиотека , Central Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, P.A. Caparidze, Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabBəstəkarın yüksək vəzifəsi və amalı Azərnəşr1979 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabçada Heydər Əliyevin bəstəkarlarla görüşündə çıxışı verilmişdir.Az-k-6871, Az-k-6872, Az-k-6873, Az-k-7033MRY varBəstəkarların qurultayı, Azərbaycan, İncəsənət, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana , National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Азербайджан , Azerbaijan, Art ,Искусство,Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabBirlikdə yeni əsrə doğru: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmış Ştatlarına rəsmi səfəri  1998  Kitabda Ümummilli lider Heydər Əliyevin Amerika Birləşmış Ştatlarında həyata keçirdiyi görüşlər, xarici siyasətdə uğurlu addımları, bir çox əhəmiyyətə malik imzaladığı sənədlər verilmişdir.Az-1-8296MRY varHeydər Əliyev, Xarici siyasət, Amerika konqresi, Ümummilli lider, Amerika Birləşmış Ştatları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Azərbaycan ,Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, ABŞ səfəri
Bircildli NəşrkitabBöyük Oktyabr sosialist inqilabı və Asiya, Afrika və Latın Amerikası xalqlarının milli azadlıq hərəkatı Azərnəşr1977 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda "Böyük Oktiyabr sosialist inqilabı və Asiya, Afrika və Latın Amerikası xalqlarının milli azadlıq hərəkatı" 1977-ci il mayın 26-28-də Bakı şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq elmi konfransda Sov.İKP MK Siyasi Bürəsi üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinçi katibi H.Ə. Əliyev yoldaşın məruzəsi verilmişdir.Az-k-3470MRY varH.Ə.Əliyevin məruzəsi, Böyük Oktyabr, Milli azadlıq hərəkatı, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Sosialist inqilabı, Elmi konfrans, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabDövlət idarəçilik akademiyası Heydər Əliyev dühasının bəhrəsidir Çaşıoğlu2005 Qəndilov, Seyfəddin Mirtağı oğluKitabda Dövlət İdarəçilik Akademiyası yarandığı 1999-cu ildən keçən müddət ərzində İdarəçilik Akademiyası ilə əlaqədar yazdığı məqalələr, müsahibələr, tədbirlərdəki çıxışlarının bir qismi toplanmışdır. Az-1-34828, Az-D-125MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabErmənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və Heydər Əliyevin sülh strategiyası5-8066-1082-9Elm1999 Abdullayev, Əskər İbrahim oğlu Kitabda Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzündən, Heydər Əliyevin sülh siyasəti və Ermənistan təcavüzünün ifşasından bəhs olunur.Az-1-10089, Az-1-12543, Az-1-5513, Az-1-5514, Az-1-7045, Az-D-120MRY varHərbi təcavüz, Sülh strategiyası, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş , Mərkəzi Elmi Kitabxana, Tarix, History История, Азербайджан, Azerbaijan, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека , National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Poçt nişanıPoçt nişanıHeydar Aliyev  0  Markanın üzərində Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev və onun Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı sözləri verilmişdir. "Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi və dəyişməzdir".P-N-23MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabHeydar Aliyev978-615-00-1066-3 2018 Ahundova, Elmira HusainThere is spoken about Yuri Andropov and his successor, Heydar Aliyev and Yuri Andropov, a school-based reform of the Soviet Union, Heydar Aliyev at the focus of foreign affairs, Aliyev and the Soviet lifestyle, the last part-platoon Heydar Aliyev in this book. Bu kitabda Sovet İttifaqının məktəbəqədər islahatı, xarici işlər, Heydər Əliyev, Heydər Əliyev və sovet həyat tərzi, Yuri Andropov və onun varisi, Heydər Əliyev və Yuri Andropov haqqında söhbət açılır.67383MRY varHeydar Aliyev, Collection, Kolleksiya, Azərbaycan, Azerbaijan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, National Digital Memory, Central Library of Science, Национальная Цифровая Память, Центральная Научная Библиотека, Коллекция, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabHeydar Aliyev 9952-8022-0-XBaku University Press2003  A prominent public figure, the nations great son, guarantor of our countrys independence and president of the Republic of Azerbaijan Heydar Alirza oglu Aliyevs rich heritage is present to readers in this book. The bibliographic information book is intended for the wide range of readers.Az-1-68787MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Heydar Aliyev about Ataturk Az AtaM2004  Heydar Aliyev's valuable opinions about the founder of the Turkish Republic Mustafa Kemal Ataturk, especially during last 10 years had been compiled in this book. The aim of the book "Heydar Aliyev about Ataturk" is to investigate and agitate Mustafa Kemal Ataturk's heritage. Kitab Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasının qurucusu Mustafa Kamal Atatürk haqqında xüsusilə son 10 il ərzində çox qiymətli və dəyərli fikirlərini təqdim edir.ER-X-1150MRY varAzərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Atatürk, Heydər Əliyev, Mustafa Kemal Ataturk,Turkic people, Türk xalqı, Ataturk's heritage, Atatürk irsi, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabHeydar Aliyev about Ataturk Az AtaM2004  İt isn't vain that? Mustafa Kemal Ataturk had been declared the great perconaslity of the 20th century by UNESCO. Ataturk was a specimen for Heydar Aliyev and he constantly made use of his exprience.Az-D-41MRY varSiyasət, Atatürk, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Heydar Aliyev and national - spiritual values9952-8082-2-4Gismet2007 Adil Abdullah Al-FalahThe current work presents our nationwide leader Heydar Aliyev as connoisseur of Koran and Islamic sciences, traces back Aliyev's views on Islamic morality and spiritual values as referred to appropriate frag-ments from Koran, stressing his particular erudition in theological sci-ences. Hazırkı iş ümummilli liderimiz Heydər Əliyevi Quran və İslam elmləri bilicisi kimi təqdim edir, Onun islama, islam əxlaqına və mənəvi dəyərlərə dair fikirləri təqdim edilir.ER-X-1149MRY varAdil Abdullah Al-Falah,Azərbaycan ,Azerbaijan, Азербайджан,Milli Rəqəmsal Yaddaş ,National Digital Memory,Национальная Цифровая Память,Mərkəzi Elmi Kitabxana,Central Library of Science,Центральная Научная Библиотека,Nationwide,Islamic Sciences,İslam elmləri,İslamic morality,İslam dəyərləri,Heydar Aliyev,Heydər Əliyev
Bircildli NəşrkitabHeydar Aliyev and new oil strategy of independent Azerbaijan Göytürk1999 Mirzayev, R.This book is based on the concrete facts of Heydar Aliyev's basic principles of the new oil strategy of independent Azerbaijan. Bu kitabda Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni neft strategiyasının əsas prinsiplərindən konkret faktlar əsasında söhbət açılır.63425MRY Politics,Mərkəzi Elmi Kitabxana ,Central Library of Science,Центральная Научная Библиотека,Milli Rəqəmsal Yaddaş ,Национальная Цифровая Память,National Digital Memory ,Azərbaycan ,Азербайджан,Azerbaijan ,New oil strategy
Bircildli NəşrkitabHeydar Aliyev and religious policy in Azerbaijan: realities and prospects5-87459-030-7 2007 Zenkoviç, Nikolai A.The book is considered for religious, political scientists, scientific workers researching in both of these fields, professors, students of higher institutions as well as for the broad extent of readers. Az-D-347MRY varHeydər Əliyev,Nikolai Zenkovich,Azərbaycan ,Азербайджан,Azerbaijan ,National Digital Memory ,Milli Rəqəmsal Yaddaş ,Национальная Цифровая Память,Central Library of Science ,Mərkəzi Elmi Kitabxana ,Центральная Научная Библиотека
Bircildli NəşrkitabHeydar Aliyev. Azerbaycan oil in the world policy Azerbaijan1997  As a leading branch of economy oil industry has exerted a great influence on the devolopment of industry in general and acted as an incentive in the progress of culture and awakening of the national consciousness.Heydar Aliyev, who began to head astate experiencing great hardships, is a phenomenon, because he managed not only to protect, preserve, but olso to revive it, he would public to the perspectives of comprehensive cooperation with Azerbaijan.Az-1-68781MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabHeydar Aliyev. New political course Azerbaijan1997  This book is devoted to the new political course of Azerbaijan`s wise statesman Heydar Aliyev.68785, 68785MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabHeydar Aliyev's new oil strategy  2001  In this book spoken about oil strategy of Heydar Aliyev. Since 1994 Azerbaijan has been successfully implementing its new oil strategy and the essence, basic principles of this new strategy consist of ideas about most efficient utilsation of Azerbaijan's vast natural resources for the benefit of the whole nation.63499, Az-1-9476, Az-1-9477MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili5-8066-0869-7Elm1998  Əsərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycanda dil quruculuğu sahəsində gördüyü işlərdən, onun Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti barədəki fikirlərindən danışılır.Az-1-9469MRY varHeydər Əliyev, Nitq mədəniyyəti, Dilçilik, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Azərbaycan dili, Азербайджанский язык, Azerbaijani language, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider, Ulu öndər, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev Ümummilli Lider. Heydər Əliyev - 90ISSN 1997-9304    Kitaba Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında söylənilən fikirlər, xatirələr daxil edilmişdir.Az-1-31147MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Heydər Əliyevlə unudulmaz görüşlər: Heydər Əliyev Naxçıvan qarnizonunda5-87459-107-9Apostrof2008   ER-AZ-3098MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Qəzetdən MəqaləQəzetdən məqaləHüseyn Cavid xatirəsinin əbədiləşdirilməsində Heydər Əliyevin rolu  2004 Babaxanlı, Gülbəniz İbrahim qızıMəqalədə Hüseyn Cavid xatirəsinin əbədiləşdirilməsində Heydər Əliyevin rolundan danışılır.ER-M-238MRY varHüseyn Cavid, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Ədəbiyyat, Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Литература, Literature, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Qəzetdən MəqaləQəzetdən məqaləHüseyn Cavidə əsl bəraəti Heydər Əliyev verib  2007 Vəzirov, Cəlil Məqalədə müəllif Hüseyn Cavidin keçdiyi əzablardan, çətinliklərdən söhbət açır, ulu öndər Heydər Əliyevin, həmçinin cənab prezident İlham Əliyevin Hüseyn Cavid irsinə qayğı və diqqətindən, ona verilən qiymətdən və s.dən danışır.ER-M-234MRY varHüseyn Cavid, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Ədəbiyyat, Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Литература, Literature, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Национальная Цифровая Память, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев, Heydər Əliyev
Avtoreferatlardissertasiyanın avtoreferatıİbtidai sinif şagirdlərinin ideya inamının formalaşdırılmasında Heydər Əliyev irsindən istifadənin elmi-pedaqoji əsasları Qeyrət20140Allahverdiyeva, Lalə Zahir qızı AR-8526, AR-9134, AR-9448MRY varÜmumi pedaqogika, Heydər Əliyev, Təhsilin tarixi, Ümumtəhsil məktəbləri, Kiçikyaşlı məktəblilər, İdeya inamı, Heydər Əliyev irsi, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli Nəşrkitabİnkişaf və tərəqqinin Heydər Əliyev modeli "Azərnəşr"2004 Novruzov Vahid Tapdiq oğluKitabda müstəqillik tariximizin siyasi və dövlət quruculuğu prosesləri fonunda H. Əliyevin iqtisadi inkişaf konsepsiyası, Azərbaycan quruculuğu siyasətinin düzgünlüyü, alternativsizliyi elmi-nəzəri mülahizə və praktik nəticələrlə əsaslandırılır.Az-D-119MRY varDövlət quruculuğu, İnkişaf konsepsiyası, Ümummilli lider,Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli Nəşrbroşüraİstehsalın səmərəliliyini və işin keyfiyyətini daha da yüksəltməli Azərnəşr1980 Əliyev, Heydər Əlirza oğluBroşürada 1980-ci il 4 fevral tarixində keçirilən Azərbaycan KP MK plenumunda çıxış edən nitqin mətini verilmişdir.Az-k-6909, Az-k-6913, Az-k-6914, Az-k-7002, Az-k-7054, Az-k-7058, Az-k-7199, Az-k-7200MRY varTarix, İqtisadiyyat, İstehsalın səmərəliliyi, H.Ə. Əliyevin nitqi, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Kitabxanalarda Heydər Əliyev irsinin və azərbaycançılıq ideyasının təbliği M.F. Axundov adına Milli Kitabxana2013   ER-AZ-3439MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Jurnaldan MəqaləPDF (Portable Document Format)Klassik irs. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türk Dünyası Yazıçılarının III qurultayında nitqi  2017  Məqalədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin Türk Dünyası Yazıçılarının III qurultayındakı nitqi verilmişdir.ER-M-397MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabKommunizm uğrunda alovlu mübariz Azərnəşr1979 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabçada Məşədi Əzizbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə 9 aprel 1976-cı ildə keçirilmiş təntənəli yığıncaqdan Heydər Əliyevin məruzəsi verilmişdir.Az-k-4754, Az-k-5584, Az-k-5585, Az-k-5586, Az-k-5700, Az-k-5879, Az-k-5880, Az-k-5881, Az-k-5882, Az-k-5982, Az-k-5983, Az-k-6105, Az-k-6106MRY varAzərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Tarix, История, History, Məşədi Əzizbəyov, Məşədi Əzizbəyov, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabKommunizm uğrunda mübarizədə partiyanın sədaqətli dayağı Azərnəşr1978 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan komsomolunun XXX qurultayında, Sov.İKP Siyasi bürosu üzvlünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın 1-ci katibi H. Əliyevin məruzəsi verilmişdir.Az-k-3759, Az-k-3837, Az-k-3878, Az-k-3879, Az-k-3880, Az-k-4766MRY varMilli Rəqəmsal Yaddaş,Azərbaycan komsomolu,XXX qurultay,Heydər Əliyev,Siyasət,National Digital Memory ,Национальная Цифровая Память,Mərkəzi Elmi Kitabxana ,Центральная Научная Библиотека,Central Library of Science ,Azərbaycan ,Azerbaijan ,Азербайджан
Bircildli NəşrkitabLa vie et le destin de Heydar Aliyev  2007 NikolaiNikolai Zenkovitch a signe plus de30 enquetes historieques et c'est aujourd'hui un auter tres populaire en Russie.Az-D-290MRY varSiyasət,Heydar Aliyev,Nikolai Zenkovich,Azərbaycan ,Азербайджан,Azerbaijan ,National Digital Memory ,Milli Rəqəmsal Yaddaş ,Национальная Цифровая Память,Central Library of Science ,Mərkəzi Elmi Kitabxana ,Центральная Научная Библиотека,Tarix
Bircildli NəşrkitabLenin işi uğrunda, kommunizm uğrunda mərd mübariz Azərnəşr1978 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitab S.G. Şaumyanın anadan olmasının100 illiyi münasibətilə ilə dərc olunub.Az-k-5581, Az-k-5582, Az-k-5583, Az-k-5699MRY varAzerbaijan,Azərbaycan,Азербайджан,Mərkəzi Elmi Kitabxana,Central Library of Science,Центральная Научная Библиотека,Milli Rəqəmsal Yaddaş,National Digital Memory,Национальная Цифровая Память,Tarix ,History ,История
Bircildli NəşrkitabLenin yolu ilə kommunizmə doğru Azərnəşr1977 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabçada Sov.İKP MK oktyabr (1977) plenumunun 7-ci sessiyasının və SSRİ-i Konstitusiyasının layihəsi və onun ümumxalq müzakirəsinin yekunları haqqında H. Əliyevin çıxışı verilmişdir.Az-k-3014, Az-k-3015, Az-k-3427MRY varMilli Rəqəmsal Yaddaş,Siyasət,Siyasi elmlər,Sov.İKP MK plenumu,SSRİ konstitusiyası,Məruzə,Heydər Əliyev,Azərbaycan ,Mərkəzi Elmi Kitabxana ,Central Library of Science ,Центральная Научная Библиотека,Azerbaijan ,Азербайджан,Politics
Bircildli NəşrbroşüraLenin yolu ilə, Oktyabr bayrağı altında Azərnəşr1977 Əliyev, Heydər Əlirza oğluAzərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 5 noyabr 1977-ci ildə, Böyük Oktyabr sosialist inqilabının 60 illiyinə həsr edilmiş təntənəli iclasda H. Əliyevin məruzəsi verilmişdir.Az-k-3055MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrbroşüraMemarlar İttifaqı tarixindən Bakı1996 Əliyev, Heydər Əlirza oğluBroşüra Azərbaycan Memarlar İttifaqının 60 ildə gördüyü işlərə həsr edilmlşdir.Az-1-2978MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabMənim idealım Heydər Əliyev 5-552-01753-20Qorqud1999  Bu kitab Əhməd Elbrus, Fəraməz Maqsudov, Namiq Abbasov, Şakir Abuşov və digər yazıçı və şairlərin görkıəmli insan, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevə həsr etdikləri əsərlərdən, şeirlərdən bəhs edir.Az-1-5088, Az-D-227MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabMinilliklərin qovuşuğunda  XXI yeni nəşrlər evi2001 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yeni 2001-ci il,yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti yer almışdır.Az-1-31090, Az-1-31176, Az-D-400MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabMöhkəm ideyalı, hərtərəfli inkişaf etmiş kommunizm qurucuları tərbiyə etməli Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı1978 Əliyev, Heydər Əlirza oğluBroşurada 1978-ci il 18 may tarixində keçirilən Azərbaycan müəllimlərinin VI qurultayında çıxış edən Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizədi Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin nitqi verilmişdir.Az-k-3834, Az-k-3835, Az-k-3940, Az-k-3941, Az-k-3942, Az-k-3943, Az-k-3944, Az-k-4445, Az-k-4767, Az-k-4910MRY varAzərbaycan müəllimlərinin VI qurultayı ,Azərbaycan,Azerbaijan, H.Ə.Əliyevin nitqi, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Poçt nişanıPoçt nişanıMüqəddəs Apostol Andrey Pervozvanni Ordeninin kavaleri, görkəmli dövlət və siyasi xadim Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Belarusskiy Dom Peçati2013 Mirzəyev, X.Ə.Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 13,5.P-N-589, P-N-934MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Avtoreferatlardissertasiyanın avtoreferatıMüstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması və möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyevin rolu Təhsil2003 Hüseynova, İradə Mehdiqulu qızı AR-1327, AR-1549, AR-4484MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Müstəqillik yolu. Seçilmiş fikirlər5-8066-0770-4Azərbaycan Universiteti19971Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin siyasi-hüququ, sosial-iqtisadi və mədəni-mə'nəvi həyatın aktual problemləri ilə bağlı fəlsəfi yüklü fikirləri toplanıb təsnif edilmişdir. Kitab siyasi xadimlər, ziyalılar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.ER-AZ-2510, ER-AZ-3220MRY varMüstəqillik,Heydər Əliyey,Fikirlər,Azərbaycan ,Азербайджан,Azerbaijan ,National Digital Memory ,Milli Rəqəmsal Yaddaş ,Национальная Цифровая Память,Central Library of Science ,Mərkəzi Elmi Kitabxana ,Центральная Научная Библиотека
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir 5-552-01716-1Azərnəşr1997K. 2Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 1994-cü ilin may ayından dekabrın ortalarına qədər olan dövrdəki çıxışları, nitqləri, bəyanatları, müraciətləri, müsahibələri və s. toplanmışdır. Topluya daxil edilmiş materiallarda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, hüquqi dövlət quruculuğu, demokratik yeniləşmə, Ermənistanın hərbi təcavüzünün ağır nəticələrinin aradan qaldırılması, daxili, xarici siyasətin başlıca istiqamətləri öz parlaq əksini tapmışdır. Az-1-10034, Az-1-2783, Az-1-2784, Az-1-2785, Az-1-2786, Az-1-34839MRY varErmənistanın hərbi təcavüzü, Azərbaycanın müstəqilliyi,Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Ümummilli lider, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan ,Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Siyasət
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir "Azərnəşr"201242Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda, həmçinin ulu öndərin Bakı Metropoliteninin 35 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitq, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və ictimai-siyasi həyatında bəhs edən materiallar, Şəkiyə səfəri zamanı şəhər sakinləri ilə görüşlərdəki nitq və çıxışları, Dağlıq Qarabağ probleminə dair prinsipal mövqeyi öz əksini tapmışdır.Az-1-34889, Az-D-441MRY varSiyasət, Heydər Əliyev, Azərbaycan ,Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Азербайджан, Azerbaijan, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека , National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir  201241Əliyev, Heydər Əlirza oğluAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin oxuculara təqdim olunan bu cildində ölkəmizin sürəti iqtisadi yüksəlişinə, xalqımızın rifahı və tərəqqisi, eləcə də ictimai- siyasi həyatın mühüm məsələlərinə aid çıxışları, nitqləri, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə dövlət başçıları, ilə Bakı görüşləri, Xəzər və Aralıq dənizlərini birləşdirən Bakı- Tiblisi- Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlqoyma mərasimindəki çıxışı dərc olunmuşdur.Az-1-26481, Az-1-26482MRY varHeydər Əliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana , National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Азербайджан, Azerbaijan, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir5-552-01677-7Azərnəşr19971Əliyev, Heydər Əlirza oğluAzərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin çoxcildlik əsərlərinin birinci cildinə bu dahi şəxsiyyətin xalqın istəyi və xahişi ilə yenidən ölkə rəhbərliyinə gəldiyi 1993-cü ilin iyunundan 1994-cü ilin may ayına qədər dövrdəki çıxışları, nitqləri, bəyanatları, müraciətləri, müsahibələri və s. toplanmışdır.Az-1-34837, Az-1-34838MRY varHeydər Əliyev,Azərbaycan tarixi,Çıxışlar,Bəyanatlar,Nitqlər,Siyasət,Ümummilli lider,Ulu öndər,Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,История Азербайджана,History of Azerbaijan,Azərbaycan ,Azerbaijan ,Азербайджан,Milli Rəqəmsal Yaddaş ,Национальная Цифровая Память,National Digital Memory ,Mərkəzi Elmi Kitabxana ,Центральная Научная Библиотека,Central Library of Science
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir  Azərnəşr2010K. 30Əliyev, Heydər Əlirza oğluBu cilddə H.Ə. Əliyevin Nyu-Yorkda BMT-nin himayəsi altında keçirilən minilliyin zirvə görüşündə dərin məzmunlu çıxışı, GUÖAM dövlət başçıları ilə, ABŞ prezidenti Bill Klintonla, keçmiş prezident Corc Buşla, iri şirkətlərin rəhbərləri, nüfuzlu dairələrin nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlərə, danışıqlara dair materiallar toplanmışdır.Az-1-22010, Az-1-22011, Az-1-22953, Az-1-22954MRY varSiyasət, Müstəqillik, Çıxışlar, Fərmanlar, BMT, ABŞ, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека , Азербайджан, Azerbaijan, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir5-552-01716-1Azərnəşr1997K. 2Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 1994-cü ilin may ayından dekabrın ortalarına qədər olan dövrdəki çıxışları, nitqləri, bəyanatları, müraciətləri, müsahibələri və s. toplanmışdır.Az-1-2787, Az-1-2788, Az-1-2789, Az-1-2790, Az-1-2791, Az-1-2792MRY varSiyasət, Ümummilli lider, Dövlət quruculuğu, Azərbaycan, Azerbaijan,Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев, Heydər Əliyev
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2011K. 34Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitaba Heydər Əliyevin Azərbaycana gələn Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almaniya, Livan, Norveç, İran və Polşanın dövlət və hökumət nümayəndələri ilə türk dünyasının böyük oğlu, alim İhsan Doğramaçı, Moskvanın və bütün Rusiyanın patriarxı II Aleksi ilə yüksəksəviyyəli görüşlərin materialları, 28 May - Respublika gününə həsr olunmuş, təntənəli mərasimdə parlaq nitqi, 8-ci Beynəlxalq "Xəzər, neft, qaz, neftayırma və neft kimyası" sərgisi açılışında çıxışı, çoxsaylı məktubları və sair sənədlər verilmişdir.Az-1-23269, Az-1-23270MRY varFərman, Çıxışlar, MDB, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Азербайджан, Azerbaijan, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека , National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2011K. 33Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitaba Heydər Əliyevin Azərbaycana gələn Türkiyə, Ukrayna, Rusiya və İranın nüfuzlu dairələrinin nümayəndələri, Skandinaviya ölkələri və Rusiyanın bir qrup jurnalistləri ilə söhbətləri həmçinin, ölkədaxili ictimai-siyasi məsələlərə, respublikamızın sürətli tərəqqisinə, xalqımızın rifahı naminə aparılan iqtisadi və siyasi islahatlara həsr olunmuş materialları yer almışdır.Az-1-23267, Az-1-23268MRY varSiyasət, Fərman, Çıxışlar, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Türkdilli ölkələr, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş , Mərkəzi Elmi Kitabxana , Heydər Əliyev, Азербайджан, Azerbaijan, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека , National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir  201031Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda ümummilli liderin yeni 2001-ci il - 3 minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına, ölkəmizin hüquqlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımıza müraciətində xronoloji ardıcıllıqla ötən əsrin tarixi gerçəkliyi, bəşəri dəyərləri, qazanılmış nailiyyətləri, azadlığa çıxması, dövlət müstəqilliyini əldə etməsi əks olunmuşdur.Az-1-26818, Az-1-26819MRY varFərmanlar, Çıxışlar, Nitqlər, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Азербайджан, Azerbaijan, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2007K. 21Əliyev, Heydər Əlirza oğluMüstəqil dövlətimizin müdrik banisi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin oxuculara təqdim olunan bu növbəti cildində dahi şəxsiyyətin Azərbaycan siyasi rəhbərliyinə gəlməsinin 30 illiyi ilə əlaqədar (1969-99) sərginin açılışında etdiyi söhbətlər, ölkənin sosial-iqtisadi dirçəliş yolu ilə inamla addımlamasına həsr olunmuş materiallar toplanmışdır. Kitabda Heydər Əliyevin dünyanın görkəmli dövlət başçıları və ictimai xadimləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə apardığı danışıqların, keçirdiyi görüşlərin materialları da öz əksini tapmışdır.Az-1-19484, Az-1-19485, Az-D-326MRY varİlisu kənd orta məktəbi, Ulu öndər, Ümummilli lider, Heydər Əliyev, Politics, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Политика, Siyasət, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Fərmanlar, Bəyanatlar
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir "Azərnəşr"201137kƏliyev, Heydər Əlirza oğluXalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin oxuculara təqdim olunan bu növbəti cildinə Azərbaycana gələn bir sira xarici dövlət və hökumət, beynəlxalq təşkilat nümayəndələri, respublikamızın kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri, görkəmli musiqiçi M.L. Rostropoviç ilə görüşlərin materialları, Yeni Azərbaycan Partiyasınin 2-ci qurultayında söylədiyi dərin məzmunlu nitqi daxil edilmişdir.Az-1-25024, Az-1-25025MRY varSiyasət, Siyasi xadimlər, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr200412Əliyev, Heydər Əlirza oğluAzərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışları, nitqləri, müxtəlif səviyyəli görüşlərdə söhbətləri, bəyanatları, həmçinin təbrik teleqramları və müsahibələrindən ibarət "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin növbəti-12-ci kitabı 1997-ci il avqustun 17-dən oktyabrın 29-dək olan dövrü əhatə edir. Kitabda dahi rəhbərin Polşaya, Vatikana rəsmi səfərlərində bu ölkələrin dövlət və hökümət başçıları ilə apardığı dərin məzmunlu danışıqların əhəmiyyətindən, Strasburq görüşündən və s.dən söhbət açılır.Az-1-11784, Az-D-62MRY varStrasburq, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana , Siyasi xadim, Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, История,History, Siyasət,Politics, Tarix ,History ,История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Poçt nişanıPoçt nişanıNational leader of Azerbaijan Heydar Aliyev  2007  Markanın üzərində Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin rəsmi təsvir olunmuşdur.P-N-21MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Naxçıvan xanlığının tarixinin öyrənilməsində Heydər Əliyevin rolu Elm2007 Quliyev, Musa Rəhim oğluMəqalədə müəllif qədim Naxçıvan diyarının tarixi, xanlıqlar dövründə yadelli işğalçılara qarşı aparılan mübarizədən danışır.Naxçıvan tarixinin öyrənilməsində ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəsna rolu olduğunu göstərir.ER-AZ-1190MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabParlament tariximizin Heydər Əliyev dövrü Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin mətbəəsi2013  Bu kitab Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibəti ilə nəşr olunmuşdur. Kitab dörd fəsildən ibarətdir. Birinci fəsil "Siyasi müdrikliyin Heydər Əliyev zirvəsi" , ikinci fəsil "Milli qurtuluş savaşının ön cərgəsində" , üçüncü fəsil "Müstəqil Azərbaycan naminə" , dördüncü fəsil isə "Bu günümüz və parlamentimiz" adlanır.Az-1-34735, Az-D-464MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabPrezident. Heydər Əliyev Azərbaycan0  Foto-kitab, müstəqil Azərbaycanın çətin inkişaf yollarında ona başçılıq edən, yol göstərən, Azərbaycan xalqının lideri Prezident Heydər Əliyevin fəaliyyətini işıqlandırır. В фотокниге проиллюстрирована деятельность лидера азербайджанского народа, президента Гейдара Алиева, который был во главе в сложный период Азербайджана. The photo book illustrates the activity of the leader of the Azerbaijani people, President Heydar Aliyev, who leads him in the difficult ways of independent Azerbaijan.N-437MRY varAzerbaijan, Азербайджан, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Nadir Kitab Fondu, Rare Books Collection, Фонд редких книг, Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabPrezident. Heydər Əliyev Azərbaycan0K. 2 Foto-kitab, müstəqil Azərbaycanın çətin inkişaf yollarında ona başçılıq edən, yol göstərən, Azərbaycan xalqının lideri Prezident Heydər Əliyevin fəaliyyətini işıqlandırır. В фотокниге проиллюстрирована деятельность лидера азербайджанского народа, президента Гейдара Алиева, который был во главе в сложный период Азербайджана. The photo book illustrates the activity of the leader of the Azerbaijani people, President Heydar Aliyev, who leads him in the difficult ways of independent Azerbaijan.N-438MRY varAzərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Nadir Kitab Fondu, Rare Books Collection, Фонд редких книг, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabRiyaziyyat və informatikanın aktual problemləri. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransının tezisləri  2013  Kitabda Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransının tezisləri verilmişdir.Az-1-37890MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabSönməz, əbədidir Heydər Əliyev Ozan2003 Şirinov, HəsənMüstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, qurucusu və xilaskarı Heydər Əlirza oğlu Əliyevin milli mənəvi dəyərlərə əsaslanan bəşəri fəaliyyəti, xalqına xidməti və müdrik Azərbaycan xalqının ona olan sonsuz məhəbbəti, arzu və istəkləri bu kitabda öz əksini tapmışdır.Az-1-34800, Az-D-26MRY varHeydər Əliyev, Şeirlər, Bədii ədəbiyyat, Poeziya, Ümummilli lider,Ulu öndər, Azərbaycan ədəbiyyatı, Литература Азербайджана, Literature of Azerbaijan, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bircildli NəşrkitabSov.İKP MK İyul (1978-ci l) plenumunun yekunları və respublika partiya təşkilatının Sov.İKP MK plenumunun qərarından və "SSRİ kənd təsərüfatının daha da inkişaf etdirilməsi haqqında" L.İ.Brejnev yoldaşın məruzəsindən irəli gələn vəzifələri barəsində Azərnəşr1978 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabçada Azərbaycan KP MK 1978-ci il iyulun 20-də keçirilmiş plenumunda Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevin məruzəsi verilmişdir.Az-k-4233, Az-k-4772MRY varMilli Rəqəmsal Yaddaş, Plenum materialları, Heydər Əliyev, Qərarlar, Azərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrbroşüraSov.İKP MK noyabr (1978-ci il) plenumunun yekunları və respublika partiya təşkilatının plenumun qərarlarından və Sov.İKP MK-nın Baş katibi,SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin Sədri L.İ.Brejnev yoldaşın plenumdakı çıxışından irəli gələn vəzifələri haqqında Azərnəşr1978 Əliyev, Heydər Əlirza oğluBroşurada Sov.İKP MK noyabr (1978-ci il) plenumunun yekunları haqqında, 1978-ci il 14 dekabr tarixində keçirilən Azərbaycan KP MK plenumunda Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə. Əliyevin çıxışının məruzəsi verilmişdir.Az-k-4926, Az-k-4927, Az-k-5736MRY varSiyasət, Siyasi elmlər, Plenum materialları, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Azerbaijan, Азербайджан, Azərbaycan, Азербайджан, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrbroşüraSov.İKP MK noyabr (1979-cu il) plenumun qərarlarını, L.B. Brejnev yoldaşın çıxışında irəli sürülmüş göstərişləri yerinə yetirmək sahəsində respublika partiya təşkilatının vəzifələri haqqında Azərnəşr1980 Əliyev, Heydər Əlirza oğluBroşürada 1979-cu il 18 dekabr tarixində keçirilən Azərbaycan KP MK plenumunda çıxış edən Heydər Əliyevin məruzəsinin mətini verilmişdir.Az-k-6701, Az-k-6702, Az-k-6703, Az-k-6704, Az-k-6705, Az-k-7003, Az-k-7057, Az-k-7615, Az-k-7617MRY varTarix, Acərbaycan KP MK plenumu, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrbroşüraSov.İKP MK oktyabr (1980-ci il) plenumunun yekunları və plenumun qərarlarını, Sov.İKP MK-nın Baş katibi L.İ.Brejnev yoldaşın plenumdakı nitqində irəli sürülmüş müddəaları və göstərişləri yerinə yetirmək sahəsində respublika partiya təşkilatının vəzifələri Azərnəşr1980 Əliyev, Heydər Əlirza oğluBroşürada 1980-ci il 11 noyabr tarixində keçirilən plenumunda çıxış edən Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevin məruzəsinin mətni verilmişdir.Az-k-7607, Az-k-7609, Az-k-7623, Az-k-7624, Az-k-7625, Az-k-7739MRY varTarix ,H eydər Əliyev, Plenumun yekunları, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science ,Mərkəzi Elmi Kitabxana, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabSov.İPK MK iyun (1980-ci il) plenimunun yekunları və onun qərarlarının, Sov.İKP MK-nın Baş katibi L.İ. Brejnev yoldaşın göstərişlərini yerinə yetirmək və Sov. İKP XXVI qurultayının ləyaqətlə qarşılamaq sahəsində Azərbaycan partiya təçkilatının vəzifələri  Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı1980 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Sov.İKP MK iyun (1980-ci il) plenumunun yekunları və onun qərarları, Sov.İKP MK-nın Baş katibi L.İ.Brejnev yoldaşın göstərişləri oxucuların nəzərinə çatdırılmışdır.Az-k-7403, Az-k-7404MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli Nəşrməruzə, məruzənin tezisləriTələbə Elmi Cəmiyyətinin Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş illik konfransının məruzələrinin tezisləri Mütərcim2013H. I Kitabda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş illik konfransının məruzələrinin tezisləri verilmişdir.Az-1-35138MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabTələbə Elmi Cəmiyyətinin Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş illik konfransının məruzələrinin tezisləri  2013  Kitabın 2-ci hissəsinə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 2013-cü ildə Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş illik konfransın məruzələri daxil edilmişdir.Az-1-35293MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrbroşüraTəsərrüfatlararası kooperasiya və aqrar-sənaye inteqrasiyası əsasında kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşdırılmasının və təmərküzləşdirilməsini daha da inkişaf etdirmək sahəsində respublika partiya təşkilatının vəzifələri haqqında Azərnəşr1978 Əliyev, Heydər Əlirza oğluBroşurada təsərrüfatlararası kooperasiya və aqrar-sənaye inteqrasiyası əsasında kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşdırılmasının və təmərküzləşdirilməsini daha də inkişaf etdirmək sahəsində respublika partiya təşkilatının vəzifələri haqqında 1978-ci il 2 fevral tarixində Azərbaycan KP MK plenumunda Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinçi katibi H.Ə. Əliyev yoldaşın məruzəsi verilmişdir.Az-k-3181, Az-k-3182MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Qəzetdən MəqaləQəzetdən məqaləTuran xanım Cavidə  2003 Əliyev, Heydər Əlirza oğluMəqalədə ulu öndər Heydər Əliyevin Turan xanım Cavidə yubileyi ilə əlaqədar göndərdiyi təbrik məktubu verilmişdir.ER-M-286MRY varTuran Cavid, Ədəbiyyat ,Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Literature, Литература, Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память , Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabTürk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev Elm və təhsil2011  Kitabda böyük siyasi xadim Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti əsasında türk birliyi,türk mədəni birliyinin əsasları istiqamətində görülmüş işlərə nəzər salınaraq araşdırma və ümumiləşdirmələr aparılmışdır.Az-D-417MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabTürkiyə Atatürkün, Azərbaycan Heydər Əliyevin əsəridir Azərbaycan Atatürk Mərkəzi2002  Şair-publisist, "Azərbaycan" qəzetinin əməkdaşı Dəyanət Osmanlının professor, millət vəkili Nizami Cəfərovla söhbətlərinin toplandığı kitabda böyük dövlət qurucuları Atataürklə Heydər Əliyevin xidmətlərindən bəhs edilir. Az-1-9381MRY varHeydər Əliyev, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Ədəbiyyat, Азербайджан, Azerbaijan, Литература, Literature, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека , National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Jurnaldan MəqaləPDF (Portable Document Format)Ulu Öndər Heydər Əliyev XX əsrin 60-80-ci illərində Azərbaycan ədəbiyyatına və siyasətinə bölünmüş vətən ideyasının gətirilməsinin banisidir   201713Hüseynova, Arzu Hüseyn qızıVəsaitdə Ulu öndər Heydər Əliyevin XX əsrin 60-80-ci illərində Azərbaycan ədəbiyyatına və siyasətinə bölünmüş vətən ideyasının gətirilməsinindən bəhs olunur.ER-M-422MRY varAzərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory , Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Ulu Öndər, Heydər Əliyev, Vətən ideyası, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli Nəşrkonfrans materialıUlu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90- cı ildönümünə həsr edilmiş beynəlxalq elmi- praktik konfransın materialları ADPU2013  06 may 2013- cü il tarixdə Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı il dönümünə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişaf strategiyasının son illər çoxsaylı istiqamətlərini ardıcıl olaraq təhlil və tədqiq edən AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun "Heydər Əliyev məktəbi" - nin silsilə materialları kimi 8-ci elmi buraxılışıdır.Az-1-29304, Az-1-30401, Az-1-34887MRY varKonfrans materialı, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabUlu Öndər Heydər Əliyevin Anadan olmasının 90-cı il dönümünə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları ADPU2013  Kitab Respublikamızın alim-tədqiqatçılarının fikirləri əsasında dahi siyasi xadimin dövlətçilik fəaliyyətinin çoxsaylı tərəflərininelmi təhlilini əks etdirməsi baxımından geniş oxucu kütləsi üçün əhəmiyyətlidir.Az-D-515MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli Nəşrkonfrans materialıUlu Öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri ADPU2012   Az-1-30057MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli Nəşrkonfrans materialıÜmumilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans "Ziya-Nurlan"2008 Abdullayev, Adil Afis oğlu  Az-1-19090MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabÜmummili Lider Heydər Əliyev: amalı yaratmaq, məramı qurmaq, məqsədi xalqına xidmət etmək olan ulu öndər Naksuana 2007 Şəkərəliyev, Arif Şəkərəli oğluKitabda Heydər Əliyevin Azərbaycan qarşısındakı xidmətlərindən, daxili və xarici siyasətindən, Azərbaycanın neft strategiyası sahəsindəki uğurlu siyasətindən, həmçinin bu siyasəti uğurla davam etdirən İlham Əliyevin fəaliyyətlərindən söhbət açılır.Az-1-16406MRY varHeydər Əliyev, Qurtuluş günü, Əsrin müqaviləsi, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Azərbaycan, Mərkəzi Elmi Kitabxana , Азербайджан, Azerbaijan, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев, Heydər Əliyev
Bircildli NəşrkitabÜmummili Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş "Azərbaycan iqtisadiyyatının aktual probleri" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları  Avropa2013  Kitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin 910 illik yubileyinə həsr olunan konfransın materialları toplanmış, həmçinin bazar münasibətləri şəraitində ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin aktual problemləri və onların həlli yolları göstərilmişdir. Az-1-32397, Az-1-32459, Az-1-37503MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Elektron ResurslarCD-DVDÜmummilli lider Heydər Əliyev "Milli iqtisadiyyatın inkişafı və səmərəliliyinin yüksəldilməsi" beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları (27-28 iyun 2008-ci il)  2012   ER-AZ-419MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyev: Amalı yaratmaq məramı qurmaq, məqsədi xalqına xidmət etmək olan ulu öndər Naksuana 2007 Şəkərəliyev, Arif Şəkərəli oğluKitab tarixin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən böyük dahi şəxsiyyət-dünya şöhrətli siyasətçi, fenomen insan, böyük zəka sahibi, amalı yaratmaq, məramı qurmaq, məqsədi xalqa xidmət etmək olan, Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin əziz və unudulmaz xatirəsinə ithaf edilib. Az-D-220MRY varİqtisadiyyat,Heydər Əliyev,Siyasət,Prezident,Ümummilli lider,Politics ,Политика,Azərbaycan ,Azerbaijan ,Азербайджан,Milli Rəqəmsal Yaddaş ,National Digital Memory ,Национальная Цифровая Память,Mərkəzi Elmi Kitabxana ,Central Library of Science ,Центральная Научная Библиотека
Bircildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyev: Amalı Yaratmaq, məramı qorumaq, məqsədi xalqına xidmət etmək olan ulu öndər Bakı Dövlət Universiteti2005 Şəkərəliyev, Arif Şəkərəli oğluTarixin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən böyük dahi şəxsiyyət-dünya şöhrətli siyasətçi, müstəqil Azətbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əziz və unudulmaz xatirəsinə ithaf olunur.Az-1-34744MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyev:amalı yaratmaq, məramı qurmaq, məqsədi xalqına xidmət etmək olan ulu öndər Bakı Dövlət Universiteti2005  Şəkərəliyev,Arif Şəkərəli oğlu Kitabda Heydər Əliyevin Azərbaycan qarşısında xidmətləri göstərilir. Kitabda həmçinin neft strategiyası siyasəti və ümumilikdə 2001-ci ilin bütün parametrlər üzrə Azərbaycanın yüksəliş və nailiyyətlər ili olduğu və.s. kimi mühüm məsələlərə toxunulmuşdur.Az-D-209MRY varTarix, Ümumilli lider, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Azerbaijan Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş ,National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərə və sənədlərə dair mövzu göstəricisi Yazıçı2016c.2-k.1 "Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərə və sənədlərə dair mövzu göstəricisi" ilk dəfə olaraq nəşr olunur. "Mövzu göstəricisi" ulu öndərin zəngin elmi-nəzəri sərvətini özündə bütövlükdə əks etdirən 5000-nə yazın əsərini, sənədini və materialı əhatə edən 45 cildlik nəşr üzrə tərtib olunmuşdur. "Mövzu göstəricisi"nin başlıca vəzifəsi müasir oxucunun və gələcək nəzillərin ümumilli liderin əvəzsiz ideya sərvətinə daha yaxşı və daha dərindən yiyələnməsinə yetərli köməklik göstərməkdən ibarətdir.Az-1-42709, Az-1-42710, Az-1-42711MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərə və sənədlərə dair mövzu göstəricisi Yazıçı2016c.2-k.2 "Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərə və sənədlərə dair mövzu göstəricisi"nin "Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" nəşrinə daxil edilmiş əsərlərə və sənədlərə dair mövzu göstəricisi" adlanan ikinci cildin ikinci kitabı başlıqları "İ"-dən "Z"-ə kimi olan hərflərə aid mövzuları özündə əks etdirir. Bu mövzularda oxuculara dahi rəhbərin əsərləri üzrə minlərlə mənbə haqqında səhih məlumat verilir. Az-1-42712, Az-1-42713, Az-1-42714MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərin və sənədlərin əlifba göstəricisi Yazıçı2016C.1-k.1 Oxuculara təqdim olunan "Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərin və sənədlərin əlifba göstəricisi Ulu öndərin əsərlərinin 45 cildliyinin materialları əsasında tərtib olunmuşdur. "Əlifba göstəricisi" 3 kitabdan ibarətdir. Onun birinci kitabına sərlövhələri "A"dan-"X"-ə kimi olan hərflərlə başlayan əsərlər, sənədlər və materiallar daxil edilmişdir. Biblioqrafik göstəricinin birinci cildi 110 adda əsas və köməkçi göstərici ilə təmin olunmuşdur. Bu əsas göstəricilərdə Ulu öndərin yüzlərlə əsəri və sənədi eyni mövzu daxilində cəmləşdirilmiş və yerləşdirilmişdir. "Əlifba göstəricisi" oxucuların dahi rəhbərin zəngin elmi-nəzəri irsinə, əvəzsiz ideya sərvətinə və misilsiz sərvət xəzinəsinə dərindən yiyələnməsinə hərtərəfli köməklik göstərmək məqsədi daşıyır. Az-1-42700, Az-1-42701, Az-1-42702MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərin və sənədlərin əlifba göstəricisi Yazıçı2016c.1-k.2 "Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərin və sənədlərin əlifba göstəricisi"nin birinci cildinin ikinci kitabında da Ulu öndərin əsərləri Azərbaycan Əlifbası sırası ilə düzülmüşdür. "Əlifba göstəricisi"nin ikinci kitabına bütün 45 cildlik nəşr sərlövhələri "İ" hərfindən "S" hərfinə kimi olan hərflərlə başlayan əsərlər və sənədlər tam şəkildə daxil edilmişdir. Az-1-42703, Az-1-42704, Az-1-42705MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərin və sənədlərin əlifba göstəricisi Yazıçı2016c.1-k.3 "Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərin və sənədlərin əlifba göstəricisi"nin birinci cildinin üçüncü kitabında da Ulu öndərin əsərləri Azərbaycan əlifbası sırası ilə düzülmüşdür. "Əlifba göstəricisi"nin üçüncü kitabında bütün 45 cildlik nəşr üzrə adları "Ş" hərfindən "Z" hərfinə kimi olan hərflə başlayan əsərlər və sənədlər tam şəkildə öz əksini tapmışdır.Az-1-42706, Az-1-42707, Az-1-42708MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Politics, Политика, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin 86 illik yubileyinə həsr olunmuş "Ətraf mühitin indiki və gələcək nəsillər naminə mühafizəsi" adlı elmi konfransın materialları978-9952-28-025-8Mütərcim2009  Kitaba ümummilli lider Heydər Əliyevin 86 illik yubileyinə həsr olunmuş "Ətraf mühitin indiki və gələcək nəsillər naminə mühafizəsi" adlı elmi konfransın materialları daxil edilmişdir.Az-1-20287, Az-1-20288, Az-D-370MRY varKonfrans materialları, Elmi konfrans, Ulu öndər, Ümummilli lider, Heydər Əliyev, Ətraf mühit, Təbii ehtiyat, Ekoloji problemlər, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Heydər Əliyev, Heydar Aliyev, Гейдар Алиев
Poçt nişanıPoçt nişanıÜmummilli lider Heydər Əliyevin 90 illiyi Bobruyskaya UT20130Mirzəyev, X.Ə.Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 13,5. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş markadır.P-N-150MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli Nəşrkonfrans materialıUmummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 83-cü ildönümünə həsr edilmiş "Heydər Əliyev və vergi siyasəti" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları CBS Poligraphic Production2006  Kitabda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 83-cü ildönümünə həsr edilmiş "Heydər Əliyev və vergi siyasəti" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları təqdim olunmuşdur.Az-1-15100MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş pedaqoji fakültə tələbələrinin elmi-praktik konfransının materialları Nurlan2008  Topluda görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibəti ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Pedaqoji fakultə tələbələrinin elmi-praktik konfransındakı məruzələrinin tezisləri toplanmışdır.Az-D-306MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-cii İldönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları Nurlan2008 Sənan İbrahimovTopluda Aərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-də görkəmli dövlət xadimi H.Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları toplanmışdır.Az-D-349MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" III Respublika Elmi Konfransının materialları  2013  Kitaba ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" III Respublika Elmi Konfransının materialları daxil edilib.Az-1-29177MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-cü illiyinə həsr olunmuş "İnvestisiya qoyuluşlarının siyasi aspektləri və iqtisadi səmərəliliyi" mözusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları  Biznes Universiteti2015   Az-1-43834, Az-1-43835, Az-1-43836MRY varİnvestisiya, İqtisadiyyat, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Konfrans materialları, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Heydər Əliyev
Bircildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş dəyərlərin müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşmalar" mövzusunda elmi-nəzəri konfransın matrialları978-9952-445-47-3Şərq-Qərb2017  Kitabda Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş dəyərlərin müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşmalar" mövzusunda elmi-nəzəri konfransın matrialları toplanmışdır.Az-1-43828, Az-1-45143MRY varHüquq, Azadlıq, Heydər Əliyev, Konfrans, Azərbaycan,Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Heydər Əliyev
Bircildli NəşrkitabÜmummilli lider Heydər Əliyevin iqtisadiyyat haqqında müdrik fikirləri  2013  Kitabda Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin iqtisadiyyat və sosial- iqtisadi inkişafın müxtəlif istiqamətləri ilə bağlı söylədiyi müdrik fikirləri toplanaraq araya- ərsəyə gətirilmişdir.Az-1-34081MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Jurnaldan MəqaləJurnaldan məqaləÜmummilli lider Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası uğurla həyata keçirilir  2006  Məqalədə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş yeni neft strategiyasının hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında necə inkişaf etdirilməsi və vəziyyəti haqqında müsahibə vermişdir.ER-M-31MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Elektron ResurslarCD-DVDÜmummilli Liderimiz Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərin və sənədlərin əlifba göstəricisi Yazıçı2016  Oxuculara təqdim olunan “Ümummilli Lider Heydər Əliyevin “Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyinə daxil edilmiş əsərlərin və sənədlərin əlifba göstəricisi Ulu öndərin əsərlərinin 45 cildliyinin materialları əsasında tərtib olunmuşdur. Əsas göstəricilərdə Ulu öndərin yüzlərlə əsəri və sənədi eyni mövzu daxilində cəmləşdirilmiş və yerləşdirilmişdir. “Əlifba göstəricisi” oxucuların dahi rəhbərin zəngin elmi-nəzəri irsinə, əvəzsiz ideya sərvətinə və misilsiz sərvət xəzinəsinə dərindən yiyələnmələrinə hərtərəfli köməklik göstərmək məqsədi daşıyır.ER-AZ-1040MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrbroşüraVicdanımızın normaları ilə Azərnəşr1979 Əliyev, Heydər Əlirza oğluBroşurada Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi H.Ə. Əliyev yoldaş "Pravda"nın müxbirləri N. Kojanov və L. Tahirovla söhbətində həmin məsələlərdən bəhs edilir.Az-k-5642, Az-k-5643, Az-k-5644, Az-k-6356MRY varEtika, Fəlsəfə, Heydər Əliyev, Azərbaycan,Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science ,Центральная Научная Библиотека, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrbroşüraXalq deputatları sovetlərinin mübariz vəzifələri Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı1982 Əliyev, Heydər Əlirza oğluMəqaləyə 9 iyul 1982-ci ildə keçirilən sovet işçilərinin respublika müşavirəsinin materialları daxil edilib.Az-1-10165, Az-k-10165MRY varHeydər Əliyev, Xalq deputatları, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana , Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека
Bircildli NəşrkitabXalqların dostluğu ədəbiyyatların dostluğudur Azərnəşr1980 Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabşada 1980-ci il 27 oktiyabr tarixində keçirilən Yazıçıların Ümumittifaq yaradıcılıq konfransında çızış edən Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevin məruzəsinin mətni verilmişdir. Az-k-7740, Az-k-8132MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabYeni Azərbaycan ədəbiyyatında Heydər Əliyev obrazı Bakı Un-ti2003 Mədətov, Fərhad Kamal oğluKitab xalq yazıçısı Sabir Əhmədlinin Sovet imperiyasının son illərində və Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə qələmə aldığı "Kütlə", "Axirət sevdası" və "Kef" romanlarının tədqiq və təhlilindən bəhs edir. Bu dövr dünyagörüşlü siyasətçi Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri ilə diqqəti cəlb edir. Bütün bunları yazıçı olduqca böyük ustalıqla əsərlərinin dərin qatlarına hopdura bilmişdir ki, bu da kitabda ətraflı şərh olunmuşdur.Az-1-14730, Az-D-151, Az-D-211MRY varPrezident,Ümummilli lider,Heydər Əliyev,Azərbaycan ədəbiyyatı,Ədəbiyyat,Sabir Əhmədli,Literature ,Литература,Azərbaycan ,Azerbaijan ,Азербайджан,Milli Rəqəmsal Yaddaş ,National Digital Memory ,Национальная Цифровая Память,Mərkəzi Elmi Kitabxana ,Central Library of Science ,Центральная Научная Библиотека
Bircildli NəşrkitabАзербайджанская нефть в политике мира Азербайджан1997 Алиев, Гейдар Алирза оглуКнига о нефтяной промышленности являющаяся, ведущей отраслью экономики Азербайджанской Республики, которая прошла воебразный путь исторического развития, оказала мощное воздействие на социально-экономический прогресс страны.К-15690MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabАзербайджанская нефть в политике мира Азербайджан1998 Алиев, Гейдар Алирза оглуЭта представляемая вам книга посвящена нефтяной политике Гейдара Алиева за 1997 год. Успех "Контракта века", который играет судьбоностную роль в жизни азербайджанского народа в течение последних лет, ускоряя развитие нашей нефтяной промышленности, по существу является реальным шагом навстречу XXI веку.К-17205MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabАзербайджанская ССР в братской семье советских народов Азернешр1980 Алиев, Гейдар Алирза оглу Доклад Г. Алиева на торжественном заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана и Верховного Совета Азербайджанской ССР, посвященном 50-летию Азербайджанской ССР и Коммунистической партии Азербайджана, 2 октября 1970 года.A-80-12676, A-80-7267, A-80-9888, A-80-9889MRY varАзербайджанская ССР, Доклад, Tarix, History, История, Azərbaycan, Azerbaijan , Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev, Heydər Əliyev
Bircildli NəşrkitabДоклад на пленуме Центрального Комитета Компартии Азербайджана Азернешр1982 Алиев, Гейдар Алирза оглуКнига о докладе на пленуме Центрального Комитета Компартии Азербайджана.О задачах партийной организации республики.A-83-1470, A-83-1471, A-83-1472, A-83-3344MRY varГейдар Алиев, Пленум,Доклад, Azərbaycan, Azerbaijan , Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека,Tarix, History, История, Heydar Aliyev, Heydər Əliyev
Bircildli NəşrkitabДружба народов- дружба литератур Азернешр1980 Алиев, Гейдар Алирза оглуДружба народов - дружба литератур. Доклад на Всесоюзной творческий конференции писателей 27 октября 1980 г. Выступление на приеме по случаю Всесоюзной творческой конференции писателей 1 ноября 1980 г. A-81-3644, A-81-3645, A-81-3646MRY varФилология,Литературные взаимосвязи,Братство народов,Azərbaycan ,Azerbaijan , Азербайджан,Milli Rəqəmsal Yaddaş ,National Digital Memory ,Национальная Цифровая Память,Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека
Bircildli NəşrkitabЗа укрепление единства, дружбы и соотрудничества молодежи, за мир и социальный прогресс Азерб -Гос .изд.1981 Алиев, Гейдар Алирза оглуВ книге представлены выступления кандидата в члены Полютбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК КП Азербайджана Г.А. Алиева, на молодежной конференции в г. Баку.A-82-2013, A-82-2014, A-82-2015, A-82-2016, A-82-2017MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabОбеспечить дальнейшее динамичное развитие сельского хозяства и всей экономики Азербайджанской ССР Азернешр1979 Алиев, Гейдар Алирза оглуВ книге представлены доклады и заключительная речь на пленуме ЦК Компартии Азербайджана 19-20 ноября 1979 года, кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Г.А. Алиева.A-80-2237, A-80-2872, A-80-2873, A-80-4893, A-80-4894MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabРоссия великая страна Азербайджан1997 Алиев, Гейдар Алирза оглыКнига Президента Азербайджана Гейдара Алиева "Россия- великая страна" включает его выступления, официальные встречи, пресс- конференции, отражающие различные стороны азербайджанско-российского сотрудничества, за последние полтора года.К-13233, К-14320, К-17199, К-19992MRY varГейдар Алиев, Политика, История, Azərbaycan, Azerbaijan , Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Heydar Aliyev, Heydər Əliyev
Bircildli NəşrkitabСоветский Азербайджан Политиздат1981 Алиев, Гейдар Алирза оглыПриведенные в книге многочисленные факты свидетельствуют о том, как Азербайджан вышел на дорогу строительства новой жизни, достиг крутого подъема экономики, науки, культуры.A-81-5322, A-81-5485, A-81-5486, A-81-5487, A-81-5488, A-81-5489, К-7364MRY varСоветский Азербайджан, На крутом подъеме, Azərbaycan, Azerbaijan , Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека,Tarix, History, История, Heydar Aliyev, Heydər Əliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabСоветскому Азербайджану - 50 лет Знание1979 Алиев, Гейдар Алирза оглуВ книге Г.А.Алиева, посвященной 50-летию Азербайджанской ССР, отображены большие достижения трудящихся республики и развития экономики, культуры и науки.A-70-20151MRY var История, Azərbaycan, Azerbaijan , Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Heydar Aliyev, Heydər Əliyev, Гейдар Алиев
Bircildli Nəşrkonfrans materialıآذربایجان س س ر سووه ت خلقلرینین قارداشلیق عائله سنده (Azərbaycan S.S.R. Sovet xalqlarının qardaşlıq ailəsində)  1980 علی یف، حیدر علی رضا2 oktyabr 1980-ci il Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin və Azərbaycan S.S.R. -nın və Azərbaycan Kommunist Partiyasının yaradılmasının əlli illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncağında Heydər Əliyevin məruzəsinin mətni kitabda yer almışdır.АЗ-419MRY varتاریخ,حیدر علی یف,آذربایجان ,Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş ,National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан Heydar Aliyev, Heydər Əliyev, Гейдар Алиев, Azərbaycan, Azerbaijan Tarix, История, History
Bircildli Nəşrkonfrans materialıآذربایجان سووه ت سوسیالیست رسپوبلیکاسینین و آذربایجان کومونیست پارتیاسینین 60 ایللییی (Azərbaycan Sovet Sosiyalist Respublikasının və Azərbaycan Kommunist Partiyasının 60 illiyi)  1980 علی یف، حیدر علی رضاHeydər Əliyevin 25 aprel 1980-ci il Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin və Azərbaycan S.S.R.-nin və Azərbaycan Kommunist Partiyasının 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli iclasında etdiyi məruzənin mətni kitabda yer almışdır.АЗ-420MRY varتاریخ,حیدر علی یف ,Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital ,Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Heydar Aliyev, Heydər Əliyev, Гейдар Алиев, Azərbaycan, Azerbaijan, Tarix,History, История
Bircildli NəşrkitabHeydar Aliyev : life and fate  2007 Zenkovich, Nikolai A.In his new work Nikolai Zenkovich, the iconic author of more than thirty books of historical investigations into recent times, has moved onto Heydar Aliyev's distinguished figure. The name of this outstanding politician and statesman is surrounded with myths and legends, tall tales and fiction. В своей новой работе Николай Зенкович, культовый автор более тридцати книг исторических исследований последних времен, перешел к выдающейся фигуре Гейдара Алиева. Az-D-289MRY varИстория, Azərbaycan, Azerbaijan , Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Heydar Aliyev, Heydər Əliyev, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev - 90 : Ümumilli lider   2010  Kitab Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr edilib.Az-1-28955MRY varИстория, Azərbaycan, Azerbaijan , Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Heydar Aliyev, Heydər Əliyev, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabГейдар Алиев. Личность и эпоха Озан20072Ахундова, Эльмира Гусейн гызыМноготомный роман - исследование "Гейдар Алиев. Личность и Эпоха" автор считает главным проектом своей жизни. Около пяти лет напряженной работы, сотни записанных на пленку бесед с друзями детства и юности, родными и близкими героя книги, интервью с известными политическими и государственными деятелями, работа в архивах КГБ и личном архиве Президента - все это составляет уникальную документальную основу романа, в котором предпринимается попытка создания наиболее обстоятельной и объективной биографии выдающегося лидера азербайджанского народа. Kitabın müəllifi bu əsəri həyatının əsas layihəsi olduğunu bildirib. Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli siyasi və ictimai xadim Heydər Əliyev haqqında ətraflı məlumat verilir. The author of the book said that this work was the main project of his life. The book gives detailed information about Heydar Aliyev, the President of the Republic of Azerbaijan, the universal leader of the Azerbaijani people, prominent political and public figure Heydar Aliyev. К-17814, К-19754, К-19755, К-19756MRY varПрезидент Азербайджана, Политические деятели, Леонид Брежнев, Идеология,Советская Армия, Азербайджан, Azerbaijan, Azərbaycan, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Гейдар Алиев
Çoxcildli NəşrkitabГейдар Алиев. Личность и Эпоха Озан2008 Ахундова, Эльмира Гусейн гызыМноготомный роман - исследование "Гейдар Алиев. Личность и Эпоха" Эльмира Ахундова считает главным проектом своей жизни. Около пяти лет напряженной работы, сотни записанных на пленку бесед с друзями детства и юности, родными и близкими героя книги, интервью с известными политическими и государственными деятелями, работа в архивах КГБ и личном архиве Президента - все это составляет уникальную документальную основу романа, в котором предпринимается попытка создания наиболее обстоятельной и объективной биографии выдающегося лидера азербайджанского народа. Kitabın müəllifi bu əsəri həyatının əsas layihəsi olduğunu bildirib. Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli siyasi və ictimai xadim Heydər Əliyev haqqında ətraflı məlumat verilir. The author of the book said that this work was the main project of his life. The book gives detailed information about Heydar Aliyev, the President of the Republic of Azerbaijan, the universal leader of the Azerbaijani people, prominent political and public figure Heydar Aliyev. К-17815, К-19757, К-19758, К-19759MRY varПрезидент Азербайджана, Политические деятели, Стагнация, Лидер, Михаил Горбачев, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory,Milli Rəqəmsal Yaddaş, Азербайджан, Azerbaijan, Azərbaycan, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Гейдар Алиев
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Heydər Əliyev: Biblioqrafik məlumat kitabı9952-8022-0-XBakı Universiteti2003  Kitabda dünyanın görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın böyük oğlu, ölkəmizin müstəqilliуinin taminatçısı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin tükənməz zangin irsi oxucuların diqqatinə qaldırılır. Biblioqrafik məlumat kitabının maqsədi Heydər Əliyevin naşr edilmiş, eləcə də bu böyük şəxsiyyət haqqında yazılmış kitabları biblioqrafik üsulla sistemləşdirərək oxuculara təqdim etməkdən ibarətdir.ER-AZ-3445MRY varHeydər Əliyev, Biblioqrafiya, Azərbaycan,Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycan elmi5-8066-0868-9Elm1998 Maqsudov, Fəraməz Qəzənfər oğluKitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının 30 illik ictimai-siyasi fəaliyyətinin elmi cəhətləri şərh olunmuş, elecə də onun Azərbaycan elminin, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının inkişafına göstərdiyi qayğı, diqqət və onun rəhbərliyi nəticəsində əldə edilən uğurlar açıqlanmışdır.Az-1-9449, Az-1-9449, Az-1-9450, Az-1-9450, Az-D-234MRY varAzərbaycan Respublikasının Prezidenti, İdarəetmə, Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Ulu öndər, Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Elm, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Science, Наука, История Азербайджана, History of Azerbaijan
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində  2001k. 2 ki hissədən ibarət olan bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ədəbiyyat, incəsənət xadimləri ilə çoxsaylı görüşlərini, söhbətlərini, təmaslarını əks etdirir. İkinci kitabda ölkəmizin başçısı H. Əliyevin incəsənətin kino, teatr, musuqi və heykəltəraşlıq, rəssamlıq, tətbiqi sənət kimi sahələrində çalışan görkəmli xadimlər, gənc istedadlar, xarici ölkələrin tanınmış incəsənət ustaları ilə görüşləri, mükaləmələri verilmişdir.Az-1-8303MRY varHeydər Əliyev, Mədəni irs, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider, Literature of Azerbaijan, Azərbaycan ədəbiyyatı, Литература Азербайджана, Azərbaycan tarixi, Mədəniyyət, Culture ,Культура, İncəsənət ,Art, Искусство, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş ,Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan ,Azerbaijan, Азербайджан, Teatr sənəti
Bircildli NəşrkitabГейдар Алиев XXI1998 Абдуллазаде, ФатьмаКнига посвящена общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву. Автор подробно пишет о внешней и внутренней политике Г. Алиева. Kitab Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevə həsr olunub. Müəllif H.Əliyevin xarici və daxili siyasəti barədə ətraflı məlumat verir. The book is devoted to the national leader of Azerbaijan Heydar Aliyev. The author writes in detail about the foreign and domestic policy of H. Aliyev.Az-D-225, К-915MRY varПолитика Азербайджана, Политический деятель, Азербайджан, Жизнь Гейдара Алиева, Азербайджанская история, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Azərbaycan, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Azerbaijan,Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory,Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Биография Гейдара Алиева, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev Azərbaycanın müasir neft emalı sənayesinin yaradıcısıdır     Kitabda konkret faktlara istinad edən müəllif ölkəmizin neft emalı sənayesinin yeni texnika və texnologiya ilə təchizində, müasir qurğuların alınmasında və inşasında zati-aliləri Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətlərindən məhəbbətlə söhbət açır. Az-1-7449, Az-1-7451, Az-1-7452MRY varUnudulmaz görüşlər, Azərbaycan nefti, Dönüş və yüksəliş, Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan,Азербайджан,Neft emalı,Neft sənayesi
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyevin dil siyasəti İncə2010 Əhmədova, Salatın Ali qızıKitabda Azərbaycan dövlət dil siyasətinin formalaşması tarixindən, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişafı uğrunda Heydər Əliyevin mübarizəsindən ətraflı məlumat verilir.Az-1-21617, Az-D-388MRY varHeydər Əliyev, Ədəbi dil, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan ,История Азербайджана, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Monoqrafiya, Dil nəzəriyyəsi
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Şərq Ozan2002k. 2 Kitab iki ölkə - Azərbaycan və İran arasındakı sosial-siyasi, ictimai-iqtisadi münasibətlər barəsində tarixi faktların ümumi məcmusudur. Kitabda "AzərTac"-ın və "Qayıdış. 1990-1993" kitabının materiallarından istifadə olunmuşdur. Az-1-10208, Az-1-31184MRY varİran İslam Respublikası, İpək yolu, Beynəlxalq münasibətlər, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Xarici siyasət, Heydər Əliyev, Ümummilli lider,Ulu öndər, Azərbaycanın siyasəti, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Siyasət, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti   1997  Kitabda Azərbaycan xalqının böyük oğlu, görkəmli dövlət xadimi və siyasi xadim Heydər Əliyevin Bakı Dövlət Universiteti ilə əlaqələri, onun BDU-ya diqqəti və qayğısının tarixi məqamları göstərilir. Əsərin əsas məzmununu Heydər Əliyevin BDU-nun yubileylərində, burada keçirilən müxtəlif mərasimlərdə çıxışları və həmin tarixi anları əks etdirən fotoşəkillər təşkil edir.Az-1-3057MRY varHeydər Əliyev, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider, Ulu öndər, Azərbaycan,Azerbaijan, Азербайджан,Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana,Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, ,История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, Elm, Science,Наука
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz978-9952-460-04-9Zərdabi LTD2011 Əfəndiyev, Timuçin Kitabda ulu öndərin milli-mənəvi xəzinəmiz olan adət və ənənələrimiz, dini inanclarımız, ədəbiyyatın, incəsənətin müxtəlif sahələri ilə bağlı söylədiyi fikirlər yer almışdır.Az-D-411MRY varÜmummilli lider, Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, İncəsənət, Dini inanclar, Adət-ənənə, Siyasi xadim, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека,Central Library of Science, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev  Təhsil2013 Əfəndiyev, Timuçin İlyas oğluKitab dünya şöhrətli siyasətçi, Azərbaycan xalqının ümumilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin milli mədəniyyətimizin tarixindəki misilsiz xidmətlərindən bəhs edən fotomonoqrafiya dahi liderin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunub. Kitabda Heydər Əliyevin mədəniyyət və incəsənətimizin tarixindəki xidmətləri əksini tapır.Az-1-27330, Az-1-27331, Az-1-31312, Az-1-35010, Az-D-486MRY varHeydər Əliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Fotoalbom, Ulu öndər, Fotomonoqrafiya, Siyasət, Azərbaycanın siyasəti, Mədəniyyət, Culture, Культура, Heydər Əliyev
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2009K. 26Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 1995-ci il noyabrın sonlarından 1996-cı il martın ortalarına qədər olan dövrdəki çıxışları, nitqləri, müraciətləri, bəyanatları, müsahibələri və s. toplanmışdır.Az-D-362MRY varDövlət quruculuğu, Ümummilli lider, Siyasət, Politics, Политика, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Ulu öndər
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev dünyanın gözü ilə Təhsil2003  Кitabda dünyanın məşhur siyasi xadimlərinin Heydər Əliyev haqqında müsbət fikirləri öz əksini tapır. Həmin fikirlərin bir hissəsi, eyni zamanda Heydər Əliyevə həsr edilmiş bir neçə məqalə öz əksini tapmışdır.Az-1-10906, Az-1-35468MRY varHeydər Əliyev, Azərbaycan dövləti, Siyasi əlaqələr, Siyasət, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Beynəlxalq münasibətlər, Ümummilli lider, Ulu öndər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər Əcəmi2013 İbrahimov, Səbuhi Məmmədəli oğluKitab qədim Şərq mədəniyyətinin sosial siyasi təlimlər sistemindən, ictimai həyatda olan əxlaqi münasibətlərdən, habelə orta əsrlərdə şərq əxlaqının yaranmasından, qadın əxlaqının hüququ normalarından, Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin "Qürrətul-Əbsar" əsəri haqqında, XII əsr Naxçıvan əbədi mühitinin ən qiymətli əsərlərindən olan "Munisnamə", "Əshabi Kəhf" əhvəlatı Naxçıvan əlyazmasından bəhs edir.Az-1-28771, K-NMR-173MRY varUlu Öndər, Naxçıvan, Heydər Əliyev, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider, Ulu öndər, Naxçıvan
Bircildli NəşrkitabГейдар Алиев5-235-02800-7Молодая гвардия2005 Андриянов, Виктор ИвановичКнига писателя-драматурга, депутата Милли Меджлиса Гусейнбалы Мираламова и русского писателя Виктора Андриянова "Гейдар Алиев", повествует о жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Данная книга позволит читателям подробно ознакомиться с содержательным жизненным путем гениальной личности. Yazıçı-dramaturq, Milli Məclisin deputatı Hüseynbala Mirələmov və rus yazıçısı Viktor Andriyanovun "Heydər Əliyev" kitabı Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edir. Bu kitab oxuculara dahi şəxsiyyətin əhəmiyyətli həyat yoluyla tanış olmaq imkanı verəcəkdir. The book of the writer-playwright, deputy of Milli Mejlis Huseynbala Miralamov and Russian writer Victor Andriyanov "Heydar Aliyev", tells about the life and activities of the national leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev. This book will allow readers to become acquainted with the substantial life path of a genius personality. К-19993MRY varГейдар Алиев, История Азербайджана, Жизнь Гейдара Алиева, Azərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir978-9952-404-79-1Şərq-Qərb20132 Ümummilli lider, görkəmli dövlət və ictimai-siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini əks etdirən "Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" külliyatının 2 cildli elmi-biblioqrafik göstəricisi ulu öndər Heydər Əliyevin müxtəlif dövrləri əhatə edən çıxışlarının, nitqlərinin, bəyanatlarının, müsahibə və məktublarının müvafiq bölmələrdə əks olunduğu bibliometrik vəsaitdir.Az-1-29370, Az-1-29372, Az-1-29786, Az-1-29787, Az-1-31096, Az-1-31097, Az-1-31098, Az-1-34501, Az-1-34503, Az-1-34716, Az-D-520, Az-D-529MRY varİqtisadiyyat, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Центральная Научная Библиотека, Economy, Экономика, Политика, Siyasət, Poıitics, President of Azerbaijan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Президент Азербайджана, Азербайджан, Azerbaijan ,Azərbaycan, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Ümummilli lider, Ulu öndər, Heydər Əliyev, Biblioqrafik göstəricisi, Biblioqrafiya, Биобиблиография, Biobiblioqrafiya, Библиография, Bio-bibliography, Bibliography
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev və mədəniyyət9952-426-50-X (d?st)Nurlar20082 Dahi şəxsiyyət, böyük siyasi və dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən "Heydər Əliyev və mədəniyyət" kitabının ikinci cildində ulu öndərin Azərbaycanın mədəniyyət, ədəbiyyat və elm xadimləri ilə keçirdiyi tarixi görüşlərini, ədəbi-mədəni irsə, maddi-mədəni abidələrə qayğısını əks etdirən materiallar, habelə tövsiyələri, nitq və çıxışları toplanmışdır.Az-1-24728, Az-1-26859, Az-1-26860, Az-1-31116, Az-1-31117, Az-1-33974, Az-1-34720, Az-1-34824, Az-D-297MRY varAzərbaycan mədəniyyəti, Heydər Əliyevin nitqi, Heydər Əliyevin çıxışları, Heydər Əliyev, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Azərbaycan,Mərkəzi Elmi Kitabxana , Азербайджан, Azerbaijan, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Ulu öndər, Ümummilli lider, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Siyasət
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Heydər Əliyev - iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir Çinar-Çap2006 Alışanova, Mehriban Nadir qızı Heydər Əliyevin iqtisadi strategiyasına həsr edilmiş bu kitabda Respublikamıza rəhbərlik etdiyi illərdə ölkənin müstəqil iqtisadiyyatının təşəkkülü, onun ayrı-ayrı sahələrinin-sənayenin, kənd təsərrüfatının, tikinti, nəqliyyat və rabitənin inkişafı, bu sahələrdə aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar və onların sosial nəticələri təhlil olunmuş, konkret statistik məlumatlar əsasında həmin dövrdə görülən nəhəng quruculuq işlərinə obyektiv qiymət verilmiş, danılmaz faktlarla Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə Azərbaycanın əbədi müstəqilliyinin təmin olunması üçün başlıca şərt kimi iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, ardıcıl iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrinin dayanıqlı inkişafını təmin edəcək qanunvericilik bazasının yaradılması və təkmilləşdirilməsi sahəsində gördüyü işlər ətraflı şərh edilmişdir.ER-AZ-3446MRY varAzərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Heydər Əliyev, Prezident, Siyasi xadim, Tarix, History, История, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan tarixi, Sosial siyasət
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycan qadını Adiloğlu2007 İbrahimova, Gülzar Hidayət qızıOxuculara təqdim olunan bu kitab Azərbaycan qadınlarının həyatında, fəaliyyətində, inkişafında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin rolundan bəhs edilir.Az-1-38060MRY varAzərbaycan qadınları, Dövlətçilik strategiyası, Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2005K. 17Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatına, iqtisadiyyatda müsbət dəyişikliklərin əsasının qoyulmasına, dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi strategiyasının başlıca parametrlərinin müəyyən edilməsinə, bu müddət ərzində görülən tədbirlərin, hazırlanan proqramların ictimai-tarixi dəyərinə həsr olunmuş materiallar toplanmışdır. Kitabda əvəzsiz, fenomen bir şəxsiyyətin və rəhbərin təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilmiş tarixi Böyük İpək Yolunun bərpasına yönəlmiş beynəlxalq konfransda, Azərbaycan qadınlarının, müəllimlərinin, Qafqaz müsəlmanlarının qurultaylarında etdiyi dərin məzmunlu çıxış və nitqləri, bir sıra dövlətlər arasında iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsindən bəhs edən materiallar təqdim olunmuşdur.Az-1-15835, Az-D-205MRY varHeydər Əliyev, Siyasət, Mərkəzi Elmi Kitabxana,Milli Rəqəmsal Yaddaş, Azərbaycan, Politics, Политика, Azerbaijan, Азербайджан, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, National Digital Memory , Национальная Цифровая Память, Heydər Əliyevin çıxışları, Heydər Əliyevin bəyanatları, Heydər Əliyevin fərmanları
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və mənəvi- estetik dəyərlər Azərnəşr2002 Quliyeva, Xatirə Nəcəfqulu qızıMonoqrafiyada Azəbaycan Respublikasının Prezidenti, dünya şöhrətli siyasi xadim, cənab Heydər Əliyevin irsi kontekstində siyasət və estetika: təsir, əlaqə, münasibətlər problemi tədqiq-təhlil olunur, estetikanın predmet tələblərinə uyğun olaraq elmi cəhətdən qiymətləndirilir.Az-1-10070, Az-1-10080, Az-1-10307, Az-1-10308, Az-1-10505, Az-1-10506, Az-1-35463, Az-1-38058, Az-D-254MRY varHeydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Ümummilli lider, Mənəvi-estetik dəyərlər, Estetika
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycan səhiyyəsi Azərbaycan2002 İnsanov, Əli Binnət oğluKitab Azərbaycan xalqının böyük oğlu, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevə həsr olunmuşdur. Kitabda müdrik rəhbərimizin geniş, çoxcəhətli fəaliyyətinin daha bir istiqaməti-onun xalqımızın sağlamlığı, səhiyyəmizin inkişafı naminə gördüyü işlər ətraflı işıqlandırılır.Az-1-34724, Az-1-35470, Az-1-38001, Az-1-8562, Az-1-8563, Az-1-8564MRY varHeydər Əliyev, Azərbaycan səhiyyəsi, Azərbaycan təbabəti, Ümummilli ilder, Səhiyyə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Əli İnsanov
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük sisteminin təkamülü  Ozan2000 Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğluKitabda Azərbaycanın gömrük xidməti tarixindən mötəbər mənbələr əsasında söz açılır. Respublika Prezidenti Heydər Əliyevin dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində göstərdiyi misilsiz xidmətləri elmi istiqamətdə təhlil edilir, son səkkiz illik təcrübə, gömrük işinin nailiyyətləri və problemləri sistemli şəkildə tədqiqata cəlb olunur. Az-1-13229, Az-1-7353, Az-D-123, Az-D-129MRY varGömrük sistemi, Heydər Əliyev ,Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, İqtisadi təhlükəsizlik, Kəmaləddin Heydərov
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev Fondu     Bu kitabda Heydər Əliyev Fondunu ziyarət edən müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının, tanınmış siyasətçilərin, elm, incəsənət, mədəniyyət, din xadimlərinin, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarin rəhbərlərinin Fonddan aldıqları təəssürat barədə ürək sözləri yer alır, həmçinin dünya şöhrətli siyasətçi, diplomat, fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyev haqqında öz fikir və düşüncələrini ifadə edirlər.Az-1-34504, Az-1-34774, Az-1-34990MRY varHeydər Əliyev, Xatirələr, Siyasət, Fond, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Ümummilli lider,Ulu öndər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science,Azərbaycanın siyasəti, Siyasət
Bircildli NəşrkitabQoşa zirvə Elm2001 Əliyev, Eldar İbrahim oğluKitabda türk dünyasının böyük oğlu Heydər Əliyevin müstəqilliyimizin qorunmasında və ölkəmizin inkişafında əvəzsiz xidmətlərindən danışılır. Həmçinin Heydər Əliyevdən bəhrələnmiş, mənəvi qida almış İlham Əliyevin Avropa Şurasındakı cıxışlarından bəhs olunur.Az-1-10499, Az-1-34844, Az-1-7656, Az-1-9439MRY varSiyasət, Heydər Əliyev, Prezident, Siyasət, Politics, Политика, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека
Bircildli NəşrkitabГейдар Алиев Азербайджан1997  Книга посвящена общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву. Автор подробно пишет о том, что вся политика Г. Алиева была пронизанна идеями достижения мира в Азербайджане, мира на Кавказе, мира в каждом уголке Земли. Kitab Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevə həsr olunub. Müəllif yazır ki, H. Əliyevin siyasəti Azərbaycanda, Qafqazda, Yer kürəsinin hər yerində sülhün bərqarar olunması idi. The book is devoted to the national leader of Azerbaijan Heydar Aliyev. The author writes in detail that the entire policy of H. Aliyev was permeated with the ideas of achieving peace in Azerbaijan, peace in the Caucasus, peace in every corner of the Earth.К-17203MRY varГейдар Алиев, Политика, Azərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Политика Гейдара Алиева, Политика
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev irsi və Azərbaycanın müasir inkişafında İlham Əliyev mərhələsi Azərbaycan2007  Konfrans Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi, qorunması, təbliği və tətbiqi ilə yanaşı, Azərbaycanın XXI əsrdə müasir dirçəlişinin müəllifi olan İlham Əliyevin bu irsi bacarıqla, inamla və qətiyyətlə inkişaf etdirməsi nəticəsində əldə olunan uğurların və qarşıda duran vəzifələrin təhlilinə həsr olunmuşdur.Az-1-16720, Az-1-31064, Az-D-218MRY varHeydər Əliyev, Konfrans materialları, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Ümummilli lider, İlham Əliyev, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, Azərbaycanın siyasəti, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Politics, Политика
Çoxcildli NəşrkitabГейдар Алиев. Личность и эпоха Озан2007 Ахундова, Эльмира Гусейн гызыМноготомный роман - исследование "Гейдар Алиев. Личность и Эпоха" автор считает главным проектом своей жизни. Около пяти лет напряженной работы, сотни записанных на пленку бесед с друзями детства и юности, родными и близкими героя книги, интервью с известными политическими и государственными деятелями - все это составляет уникальную документальную основу романа, в котором предпринимается попытка создания наиболее обстоятельной и объективной биографии выдающегося лидера азербайджанского народа. Kitabın müəllifi bu əsəri həyatının əsas layihəsi olduğunu bildirib. Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli siyasi və ictimai xadimi Heydər Əliyev haqqında ətraflı məlumat verilir. The author of the book said that this work was the main project of his life. The book gives detailed information about Heydar Aliyev, the President of the Republic of Azerbaijan, the universal leader of the Azerbaijani people, prominent political and public figure Heydar Aliyev.К-17813, К-19751, К-19752, К-19753MRY varКГБ, Лидер, Политические деятели, Президент Азербайджана, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Азербайджан, Azerbaijan, Azərbaycan, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Гейдар Алиев, Жизнь Гейдара Алиева
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev Atatürk haqqında AzAtaM2003  Bu kitabda Heydər Əliyevin xüsusilə son 10 ildə müxtəlif məqamlarda Atatürk haqqında söylədiyi dəyərli fikirləri toplanmışdır.Az-1-10059, Az-1-15084, Az-1-9391, Az-1-9485, Az-D-158MRY varUlu öndər, Atatürk, Heydər Əliyev, Türkiyə tarixi, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Türkiyə Prezidenti, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiyə cümhuriyyəti, Siyasi xadim, Siyasət, Politics, Политика
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyin elmi-biblioqrafik göstəricisi978-9952-404-79-1Şərq-Qərb20132 Ümumilli lider, görkəmli dövlət və ictimai-siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini əks etdirən "Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" külliyatının iki cildlik elmi-biblioqrafik göstəricisi ulu öndər Heydər Əliyevin müxtəlif dövrləri əhatə edən çıxışlarının, nitqlərinin, bəyanatlarının, müsahibə və məktublarının müvafiq bölmələrdə əks olunduğu bibliometrik vəsaitdir. Biblioqrafik göstəricinin bu cildində materiallar "Dünya azərbaycanlıları", "Dövlətlərarası münasibətlər, beynəlxalq təşkilatlar", "Tarix və tarixi hadisələr", "Azərbaycan şəhərləri və bölgələri", "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat xidmətinin məlumatları" bölmələrində təqdim olunur.ER-AZ-3442MRY varAzərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Heydər Əliyev, Müstəqillik, Biblioqrafiya
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Şərq Tural-Ə2002k. 1 Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatının, Xarici İşlər Nazirliyinin, Azərtac-ın əməktaşları və Cİ Bankın prezidenti Gözəl bəy Abdolbari tərəfindən hazırlanmış "Heydər Əliyev və şərq" kitabı iki ölkə arasındakı ictimai-mədəni-siyasi əlaqələri əks etdirən əvəzsiz nümunədir.Az-1-10207, Az-1-31183MRY varXarici siyasət, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Beynəlxalq münasibətlər, Milli Rəqəmsal Yaddaş, İran İslam Respublikası, Heydər Əliyev, Ulu öndər, Ümummilli lider, Azərbaycanın siyasəti, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir5-552-01677-7Azərnəşr1997K. 1Əliyev, Heydər Əlirza oğluAzərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin çoxcildlik əsərlərinin birinci cildinə bu dahi şəxsiyyətin xalqın istəyi və xahişi ilə yenidən ölkə rəhbərliyinə gəldiyi 1993-cü ilin iyunundan 1994-cü ilin may ayına qədər dövrdəki çıxışları, nitqləri, bəyanatları, müraciətləri, müsahibələri və s. toplanmışdır.Az-1-2783, Az-1-2784, Az-1-2785, Az-1-2786, Az-1-34837, Az-1-34837, Az-1-34838, Az-1-34838MRY varHeydər Əliyev, Azərbaycan tarixi, Çıxışlar, Bəyanatlar, Nitqlər, Siyasət, Ümummilli lider, Ulu öndər, Гейдар Алиев, Политика, History of Azerbaijan, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev Fondu     Kitabda Heydər Əliyev Fondunu ziyarət edən müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının, tanınmış siyasətçilərin, elm, incəsənət, mədəniyyət, din xadimlərinin, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarin rəhbərlərinin Fonddan aldıqları təəssürat barədə ürək sözləri yer alır, həmçinin dünya şöhrətli siyasətçi, diplomat, fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyev haqqında öz fikir və düşüncələrini ifadə edirlər.Az-1-34990MRY varAzerbaijan, Azərbaycan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan tarixi, Azərbaycanın siyasəti, Central Library of Science, Fond, Heydər Əliyev, History of Azerbaijan ,Mərkəzi Elmi Kitabxana, Milli Rəqəmsal Yaddaş,National Digital Memory, Siyasət, Ulu öndər, Ümummilli lider, Xatirələr, Азербайджан,История Азербайджана, Национальная Цифровая Память, Центральная Научная Библиотека
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev9952-8022-0-XBakı Universiteti2003  Kitabda Heydər Əliyevin nəşr edilmiş, eləcə də bu böyük şəxsiyyət haqqında yazılmış kitablar biblioqrafik üsulla sistemləşdirilmişdir.Az-1-10198, Az-1-10206, Az-1-34733MRY varAzərbaycan intibahının böyük memarı, Heydər Əliyev-Biblioqrafiya, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Heydər Əliyev, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, Biblioqrafiya,Биобиблиография, Библиография, Bio-bibliography, Bibliography, Biobiblioqrafiya, Ümummilli lider, Ulu öndər,Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycanın siyasəti, Siyasi xadim, Siyasət,Politics,Политика
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev Ozan20071Axundova, Elmira Hüseyn qızıBu kitab dərin təhlil olunan və müəllif şərhləri ilə müşayiət edilən xeyli sayda az məlum olan fakt, epizod, eksklüziv informasiya ilə zəngindir. Yazıçının Heydər Əliyevlə şəxsi tanışlığı və dostluğu roman xüsusi emasionallıq və səmimiyyət gətirir. Tanınmış Azərbaycan yazıçısı, publisist, ictimai xadim Elmira Axundova Heydər Əliyevin ilk bioqraflarındandır. Onun dahi şəxsiyyətin siyasi bioqrafiyasının müxtəlif dövrlərini əks etdirən "Naşirin qətli", (2001), "Həqiqət anları" (2003), "Şüşə saray" kitabları ölkənin mədəni həyatında hadisəyə çevrilmişdir.Az-D-315MRY varMilli Rəqəmsal Yaddaş, Heydər Əliyev, Tarixi şəxsiyyət, Azərbaycan tarixi, Ümummilli Lider, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Ulu öndər, Siyasət
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev Fondu  2005  Kitabda xarici ölkələrin Heydər Əliyev fondunda olmuş dövlət xadimlərinin, görkəmli şəxsiyyətlərinin qeyd etdikləri təəssürat və rəyləri yer almışdır.Az-1-38002MRY varDövlət xadimləri, Heydər Əliyev Fondu, Daxili siyasət, Siyasət, Fond, Heydər Əliyev, Ümummilli Lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2009K. 27Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda dahi dövlət xadiminin bir sıra xarici dövlət və hökümət nümayəndələri ilə danışıqları və söhbətləri verilmiş, Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolundan, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli və münaqişənin nizama salınması ilə ələqədar ölkəmizin prinsipial mövqeyindən, dost və qonşu ölkələr arasında ənənəvi qarşılıqlı faydalı əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsindən bəhs edən materiallar öz əksini tapmışdır.Az-1-20543, Az-1-20544, Az-D-380MRY varCentral Library of Science, Политика, Национальная Цифровая Память, Dövlət quruculuğu, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Politics, Azerbaijan, Азербайджан, Siyasət, National Digital Memory, Центральная Научная Библиотека, Çıxışlar, Məruzələr, Fərmanlar, Ulu öndər
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir5-5 52-01735-8Azərnəşr1998K. 5Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 1995-ci il noyabrın sonlarından 1996-cı il martın ortalarına qədər olan dövrdəki çıxışları, nitqləri, müraciətləri, bəyanatları, müsahibələri və s. toplanmışdır.Az-D-85MRY varÜmummilli lider, Dövlət quruculuğu, Siyasət, Politics, Политика, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Ulu öndər, Heydər Əliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev  2005 Kərimov, İnqilab Saleh oğluKitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, o cümlədən teatr və kino sənətimizin inkişafındakı rolu, sənətə, sənətkarlara böyük qayğı, hörmət göstərməsindən, sənət, sənətkarlıq və sənətkarlar haqqında fikirlərindən bəhs olunur.Az-1-34847, Az-1-35477, Az-D-213MRY varSiyasi xadim, Azərbaycan mədəniyyəti, Heydər Əliyev, Ümummilli lider,Ulu öndər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Siyasət, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан,Teatr sənəti, Sənətşünaslıq, İncəsənət, Art, Искусство, Kino sənəti
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycanın yanğın təhlükəsizliyi978-9952-404-38-8Apostroff MMC2013 Xudiyev, Hikmət Cəmil oğlu (Cəmilzadə)Oxuculara təqdim etdiyimiz "Heydər Əliyev və Azərbaycanın yanğın təhlükəsizliyi" kitabında fövqaladə halların, o cümlədən yanğınların qarşısının alınmasında, baş verən yanğınların nəticələrinin aradan qaldırılmasında tarixi xidmətləri olan yanğın təhlükəsizliyi qurumlarına ümumilli liderimizin qayğısının geniş şəkildə işıqlandırılmasına, bu istiqamətdə dahi Heydər Əliyevin irsinin öyrənilməsinə ilk dəfə cəhd göstərilmişdir.Az-1-31122, Az-D-446MRY varSiyasi xadim, Azərbaycan mədəniyyəti, Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Ulu öndər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,Siyasət, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, Mərkəzi Elmi Kitabxana , Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Teatr sənəti, Sənətşünaslıq,İncəsənət. Art, Искусство, Kino sənəti
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev AtaAzM2002 Cəfərov, Nizami Qulu oğluKitabda türk dünyasının görkəmli dövlət xadimi, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Heydər Əliyevin siyasi portret-obrazının yaradılmasına cəhd edilmişdir.Az-1-9370, Az-1-9371, Az-1-9493MRY varYanğın təhlükəsizliyi, Heydər Əliyev,Milli Rəqəmsal Yaddaş, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Политика, Politics, Siyasət
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev - iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir Çinar-Çap2006 Alışanova, Mehriban Nadir qızı Kitabda ulu öndər Heydər Əliyevin iqtisadiyyat sahəsində gördüyü misilsiz işlərdən, həyata keçirdiyi əsaslı iqtisadi islahatlardan bəhs edilir.Az-D-179MRY varHeydər Əliyev, Ulu öndər, Dahi şəxsiyyət, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Əvəzolunmaz şəxsiyyət, Ümummilli lider, Siyasi xadim, Azərbaycanın siyasəti, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyində qadın məsələsi5-8066-1320-8Elm2001 Həsənova, MəlahətKitabda qadın hərəkatının inkişaf mərhələləri, qadınların siyasi baxışlarının formalaşması, qadın hərəkatı ilə bağlı qurultaylar, fərmanlar, sərəncamlar öz şərhini tapır.Az-1-10051, Az-1-10075, Az-1-31070, Az-1-7434, Az-1-7435, Az-D-207MRY varMüstəqillik, Heydər Əliyev, Ümummilli Lider, Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, İqtisadi islahat, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2007K. 22Əliyev, Heydər Əlirza oğluGörkəmli dövlət xadimi, xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin oxuculara təqdim olunan növbəti cildində Naxçıvan MR-nin 75 illik yubiley tədbirlərində istirak etməsi, keçirdiyi görüşləri, blokada şəraitində yaşayan diyarın iqtisadi-sosial, elmi və mədəni inkişafına dair dərin məzmunlu nitqləri, çıxışları, kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələri toplanmışdır.Az-D-327MRY varAzərbaycan dövləti, Heydər Əliyev, Qadın hərəkatının inkişafı, Ümummilli lider, Ulu öndər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycanın siyasəti, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan , Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Dərs vəsaiti
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev mənim həyatımda5-86874-019-2Azərbaycan20131 Kitab ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illər ərzində konkret şəxslərə göstərdiyi xeyirxahlıqları, yardımları, çoxsaylı insanların həyatında oynadığı müstəsna rolu əks etdirir.Az-1-34764MRY varSiyasət, Heydər Əliyev, Politics, Политика, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Azərbaycan,Azerbaijan, Азербайджан, Ümummilli lider, Ulu öndər
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2002K. 10Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 1997-ci il mayın sonundan iyulun sonunadək çıxış, nitq, bəyanat, məktub və müsahibələri nəşr edilir. Kitabda Azərbaycanın müstəqilliyinin daha da möhkəmləndirilməsi, dövlətçilik ənənələrinin inkişafı, dünya dövlətləri, o cümlədən Rusiya Federasiyası, Türkiyə, Özbəkistanla siyasi-iqtisadi və mədəni əməkdaşlıq əlaqələrinin genişdirilməsi barədə danışılır.Az-1-11782, Az-D-60MRY varHeydər Əliyev və siyasi müstəqillik, Ümummilli lider, Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Siyasət, История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Müstəqil Azərbaycan
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev dövlətçilik təlimi və müasir dövr Əcəmi2013 Həbibbəyli, İsa Əkbər oğluKitab görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin böyük xilaskarlıq missiyasından, Azərbaycanın qurtuluş zərurətindən, Azərbaycançılıq siyasətindən, Ulu Öndərin dövlətçilik təlimindən, habelə müasir dövrdən bəhs edir. Az-1-28753, Az-1-38111, Az-D-457, K-NMR-183MRY varHeydər Əliyev, Fərmanlar, Ulu öndər, Bəyanatlar, Xarici əlaqələr, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Азербайджан, Azerbaijan, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Politics, Политика, Siyasət, Üm, Ümummilli lider
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev: "Gürcüstan və Azərbaycan xalqlarının dostluğu dünyada nümunədir"978-9952-8135-3-8 2011  Kitabda Azərbaycan - Gürcüstan dostluq, qardaşlıq münasibətləri haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Az-1-35478, Az-D-469MRY varSiyasət, Heydər Əliyev, Naxçıvan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Azərbaycan, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azerbaijan, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Politics, Политика, İsa Həbibbəyli, Akademik, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bircildli Nəşrkitabİlham Əliyevin son 6 ayda prezidentlik fəaliyyəti və Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti.  2005  Kitabda Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası tərəfindən 2005-ci il mayın 25-dən 31-dək "İlham Əliyevin son 6 ayda Prezidentlik fəaliyyəti və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti" mövzusunda əhali arasında keçirdiyi sosioloji sorğunun nəticələri toplanmışdır.Az-1-16768, Az-D-472MRY varHeydər Əliyev, Gürcüstan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider, İlham Əliyev, Azərbaycan tarixi, Siyasət, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Beynəlxalq əlaqələr, Xarici siyasət, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev: mənəviyyat, mənəvi dəyərlər, mənəvi tərbiyə Müəllim2008  Oxucuya təqdim olunan bu kitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin müvafiq ideya, düşüncə, fikir, məsləhət, tövsiyələri toplanmışdır. Kitabda sosialist və hələ yetkinlik səviyyəsinə çatmamış kapitalist cəmiyyətlərini səciyyələndirən mürəkkəb sosial, siyasi, əxlaqi və mənəvi proseslərin dərindən dərk olunması zəminində meydana gələn fikir və düşüncələr cəmləşdirilmiş və sistemləşdirilmişdir.Az-1-31178, Az-1-34510, Az-D-498MRY varHeydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider, İlham Əliyev, Azərbaycan tarixi, Siyasət, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Beynəlxalq əlaqələr, Xarici siyasət, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev fondunun timsalında Azərbaycanda fond siyasəti Ozan2009 Ələkbərov, AnarMonoqrafiyada Heydər Əliyev fondunun yaranma tarixi, ictimai-siyasi həyatda rolu, həmçinin digər xeyriyyə təşkilatları və fondlar haqqında məlumat verilir.Az-1-22768, Az-1-22769, Az-1-22770MRY varHeydər Əliyev, Mənəvi dəyərlər, Müstəqillik, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Rəqəmsal Yaddaş, History of Azerbaijan, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Ümummilli lider, Sosializm
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı978-9952-34-211-6Şərq-Qərb2009  Kitabda müasir Azərbaycan dövlətinin banisi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin tərcümeyi-halına, ictimai-siyasi fəaliyyətinə müxtəsər nəzər salınır, onun milli ədəbiyyatımızla bağlı fikir və mülahizələri təhlil edilir, folklorun və klassik ədəbi irsin tədqiqinə, nəşrinə, təbliğinə qayğısından bəhs olunur.Az-1-20422, Az-1-31074, Az-1-31075, Az-1-31076, Az-1-31139, Az-D-371MRY varXeyriyyə fondları, Heydər Əliyev fondu, Fond, Azərbaycan tarixi, Azərbaycanın siyasəti, Siyasət, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili5-8066-0869-7Elm1998  Əsərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycanda dil quruculuğu sahəsində gördüyü işlərdən, onun Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti barədəki fikirlərindən danışılır.Az-1-9469MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev mənim həyatımda5-86874-019-2Azərbaycan20132 Kitabda ümumilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illər ərzində konkret şəxslərə göstərdiyi xeyirxahlıqları, yardımları, çoxsaylı insanların həyatında oynadığı müstəsna rolu əks etdirilir.Az-1-34870, Az-1-38104MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə  2001  İki hissədən ibarət olan bu nəşrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin neft strategiyasının çoxcəhətli palitrasının əks etdirilməsinə cəht göstərilmişdir. Birinci hissədə xarici neft şirkətləri ilə bağlanan sazişlərin imzalanması mərasimləri, neft hasilatı ilə bağlı müxtəlif tədbirlərdə Heydər Əliyevin çoxsaylı görüşləri toplanmışdır.Az-1-8304, Az-1-8305MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə Təhsil2007  Kitaba Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 84 illiyinə həsr olunmuş, 700 min nəfərdən çox ümumtəhsil və texniki- peşə məktəb şagirdinin iştirak etdiyi müsabiqənin ən nümunəvi yazıları daxil edilmişdir.Az-D-311MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev və mədəniyyət9952-426-50-XNurlan20081 Kitabda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsində yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən üçcildliyin birinci cildində dahi şəxsiyyətin ölkə rəhbərliyinə gəldiyi 1969-cu ildən - 1982-ci ilə qədər və 1993-cü - 1996-cı illərdə Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, kinosuna, ədəbiyyatına, memarlığına, turizm sahəsinə və s. böyük qayğısını səciyyələndirən materiallar xronoloji ardıcıllıqla toplanmışdır. 1969-1982-ci illərə aid materiallar bir qədər ixtisarla verilmişdir. Bu sənədlərdə ölkəmizdə həmin dövrün ictimai həyatında baş vermiş mədəni yüksəlişin ümumi mənzərəsi, eyni zamanda ulu öndərin mədəni irsə və ənənəyə münasibəti, milli mədəniyyətimizin ayrı-ayrı sahələri haqqında fikirləri dolğun əksini tapmışdır. Kitaba sovet hakimiyyəti illəri Azərbaycana rəhbərlik dövründə, istərsə də müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildiyi ilk illərdə sənət adamları, yazıçılar, elm xadimləri ilə çoxsaylı görüşləri zamanı çıxışları, nitqləri və dəyərli tövsiyələri daxil edilmişdir.Az-1-24727, Az-1-26857, Az-1-26858, Az-1-31114, Az-1-31115, Az-1-31118, Az-1-33970, Az-1-34719, Az-1-34823, Az-D-296MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman Ozan2009 Axundova, Elmira Hüseyn qızıRomanın üçüncü kitabında Heydər Əliyevin həyatı və taleyi ötən əsrin 80-ci illərində Sovet İttifaqında, beynəlxalq aləmdə cərəyan edən qlobal proseslərlə sıx bağlanır. Kitab H. Əliyevin həyatının 1982-1990-cı illər dövrünə həsr olunmuşdur. Bu illər böyük yüksəliş, məsuliyyət, şöhrət və nüfuz, eyni zamanda ümidlərin boşa çıxması, acı itkilər və idealların iflası dövrü idi.Az-1-20423MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Çoxcildli NəşrkitabГейдар Алиев. Личность и Эпоха Озан2008 Ахундова, Эльмира Гусейн гызыМноготомный роман - исследование "Гейдар Алиев. Личность и Эпоха" Эльмира Ахундова считает главным проектом своей жизни. Около пяти лет напряженной работы, сотни записанных на пленку бесед с друзями детства и юности, родными и близкими героя книги, интервью с известными политическими и государственными деятелями, работа в архивах КГБ и личном архиве Президента - все это составляет уникальную документальную основу романа, в котором предпринимается попытка создания наиболее обстоятельной и объективной биографии выдающегося лидера азербайджанского народа. Kitabın müəllifi bu əsəri həyatının əsas layihəsi olduğunu bildirib. Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli siyasi və ictimai xadim Heydər Əliyev haqqında ətraflı məlumat verilir. The author of the book said that this work was the main project of his life. The book gives detailed information about Heydar Aliyev, the President of the Republic of Azerbaijan, the universal leader of the Azerbaijani people, prominent political and public figure Heydar Aliyev. Az-D-344, K-17816, К-19760, К-19761, К-19762MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev siyasəti Naxçıvan 2013 Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğluMonoqrafiyada Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyünə, fenomen keyfiyyətlərinə nəzər salınır, onun ideyaları və siyasətinin Azərbaycanın uğurlarının əsası olduğu göstərilir. Əsərdə Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi və onun tərkib hissələri önə çəkilir. Burada Heydər Əliyevin Naxçıvanla bağlı fikir və mülahizələrinə də yer verilir. Az-1-28781, Az-D-475MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində  2001k. 1 İki hissədən ibarət olan bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ədəbiyyat, incəsənət xadimləri ilə çoxsaylı görüşlərini, söhbətlərini, təmaslarını əks etdirir. Birinci kitabda ölkəmizin başçısı H. Əliyevin ədəbi irsin qorunması və təbliği sahəsində keçirdiyi tədbirlər, Azərbaycan yazıçıları, şairləri ilə görüş və söhbətləri toplanmışdır.Az-1-8302MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabГейдар Алиев : философия национального достоинства Тэбиб1998 Исмаилов, А.А.В предлагаемой вниманию читателя книге рассматриваюся философские проблемы и принципы зашиты Гейдаром Алиевым национального достоинства азербайджанского народа. Oxucunun diqqətinə təqdim olunan kitabda Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının milli qürurunun qorunmasının fəlsəfi problemləri və prinsipləri nəzərdən keçirilir. In the book offered to the attention of the reader, the philosophical problems and principles of protection of the national dignity of the Azerbaijani people by Heydar Aliyev are considered.К-3698, К-4785, К-7345, К-904, К-904MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı5-8066-0882-4Elm1998  Kitabda ulu öndər Heydər Əliyevin folklorumuz, klassik ədəbi irsimiz, müasir ədəbiyyatımız haqqında mülahizələri şərh edilir, ədəbiyyatımızın inkişafı, ədiblərimizin taleyi ilə bağlı gördüyü böyük vətənpərvərlik işi zəngin faktlar əsasında açıqlanır.Az-1-10047, Az-1-14026, Az-1-14027, Az-1-34848, Az-1-4546, Az-D-143MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir  Azərnəşr2009K. 29Əliyev, Heydər Əlirza oğluAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin oxuculara təqdim olunan 29-cu cildində müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadi qüdrətinin gücləndirilməsi, xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması naminə aparılan islahatlar, eləcə də ictimai-siyasi həyatın mühüm məsələlərinə dair materiallar verilmişdir.Az-1-22008, Az-1-22009, Az-D-396MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycan tarix elmi Təhsil2004 Bayramov, Qurban Məmməd oğluKitabda Azərbaycan tarixinin mühüm bir dövrünü əhatə edən Heydər Əliyev şəxsiyyəti, onun Azərbaycan tarix elminin inkişafında rolu, tariximizin mühüm problemlərinə dair yeni baxışları ətraflı təhlil olunur.Az-1-35011, Az-D-102MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və çağdaş Azərbaycan dövlətçiliyi Kutup Yıldızı Reklam2007  Kitabda Azərbaycan Höküməti qərarları dəftərində 9 Noyabr 1918-ci il tarixli çıxarış, Nazirlər Şurasının Milli Bayraq haqqında məruzəsi verilmişdir.Az-1-18540, Az-1-18541, Az-1-31099, Az-1-31100, Az-D-275MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Çoxcildli NəşrkitabAzərbaycan-Türkiyə əlaqələri və Heydər Əliyev 9952-403-04-2Qafqaz Universiteti2002K. 1 Kitabda 1991-2001-ci illəri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin xronologiyası, həmçinin bu əlaqələrin yaradılmasında və inkişaf etdirilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının müstəsna rolu tarixi sənədlər əsasında təsvir olunmuşdur.Az-1-34794, Az-D-176, Az-D-449MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və dövlətin aqrar siyasəti5-8020-1660-4Gənclik2003  Oxuculara təqdim olunan bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü ildən sonra respublikanın aqrar bölməsinin tərəqqisi üçün müəyyən etdiyi dövlət siyasətindən, prezidentin rəhbərliyi ilə ölkədə aqrar və torpaq islahatının həyata keçirilməsindən bəhs edir.Az-1-34771MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti Qeyrət2002 Həbibbəyli, İsa Əkbər oğluKitabda dünya şöhrətli görkəmli dövlət xadimi və uzaqgörən, müdrik siyasi xadim, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə əlaqələrindən və bu ali təhsil ocağının inkişafına göstərdiyi böyük qayğıdan bəhs edilir.Az-1-10072, Az-1-16245, Az-1-34775, Az-1-35469, Az-1-39549, Az-1-9478, Az-1-9658, Az-1-9659, K-NMR-101MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabГейдар Алиев - основоположник и создатель национальной Конституции Азербайджана5-89600-221-1Азербайджанская энциклопедия1998 Акперов, Бахтияр Сулейман оглыВ книгу вошли опубликованные, с некоторыми внесенными в них добавлениями и изменениями статьи и интервью автора относительно создания Президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым первой национальной Конституции Азербайджана. Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycanın ilk milli Konstitusiyasının yaranmasına dair müəllifin məqalələri və müsahibələrinə bəzi əlavələr və dəyişikliklər verilmişdir. The book includes published, with some additions and changes to the articles and interviews of the author concerning the creation of the first national Constitution of Azerbaijan by the President of the Republic of Azerbaijan, Heydar Aliyev.К-4784MRY varMərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science , Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Азербайджан, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tarix, History, История, Гейдар Алиев, Heydar Aliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycançılıq ideologiyası Nurlan2003 Yusifov, Mübariz İman oğluKitabda Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyaları və milli ideologiyamız haqqındakı təliminə dair müəllifin Heydər Əliyevin məktəbində apardığı mühazirələr ümumiləşdirilmişdir. Kitabın bütün bölmələrində ardıcıl olaraq, azərbaycançılıq və milli ideologiyamızın Heydər Əliyev təlimi barədə bəhs edilir. Az-1-35466MRY varГейдар Алиев, Конституция Азербайджана, Президент Азербайджана, Азербайджан, Azerbaijan , Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Azərbaycan, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Azerbaijan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev İqtisadi İdarəetmə Məktəbi İqtisad Universiteti2003bur. 2 Kitabda Heydər Əliyev İqtisadi İdarəetmə Məktəbinin 2001-2003-cü illərdə dinlənilmiş məruzələrdən seçmələr verilmişdir.Az-1-27638, Az-1-38013, Az-1-38014, Az-1-38015, Az-D-251MRY varHeydər Əliyev, Siyasət, Milli ideologiya, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Tarixi şəxsiyyət, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Azərbaycançılıq ideologiyası
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir 5-552-01716-1Azərnəşr1997K. 2Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 1994-cü ilin may ayından dekabrın ortalarına qədər olan dövrdəki çıxışları, nitqləri, bəyanatları, müraciətləri, müsahibələri və s. toplanmışdır. Topluya daxil edilmiş materiallarda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, hüquqi dövlət quruculuğu, demokratik yeniləşmə, Ermənistanın hərbi təcavüzünün ağır nəticələrinin aradan qaldırılması, daxili, xarici siyasətin başlıca istiqamətləri öz parlaq əksini tapmışdır. Az-1-10034, Az-1-2783, Az-1-2784, Az-1-2785, Az-1-2786, Az-1-2787, Az-1-2788, Az-1-2789, Az-1-2790, Az-1-2791, Az-1-2792, Az-1-34839MRY varMəruzələr, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 2001-2003-cü illər, Heydər Əliyev, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, History of Azerbaijan, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, Ulu öndər, Tarixi şəxsiyyət, Ümummilli lider, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2007K. 20Əliyev, Heydər Əlirza oğluMüstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı Heydər Əliyevin əsərlərinin oxuculara təqdim edilən bu növbəti cildində Azərbaycanın sürətli iqtisadi tərəqqisi və yüksəlişi, demokratik dövlət quruculuğu sahəsində strateji xəttin reallaşması ilə əlaqədar irəli sürdüyü mülahizələr, eləcə də Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun yüksəldilməsinə, dünya dövlətləri arasında özünəlayiq yer tutmasına yönəldilmiş siyasi xətti parlaq əksini tapmışdır. Az-1-18304, Az-1-18305MRY varErmənistanın hərbi təcavüzü, Azərbaycanın müstəqilliyi, Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Ümummilli lider, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Siyasət
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi978-9952-27-150-8Çaşıoğlu2008 Hüseynova, İradə Mehtiqulu qızıTəqdim olunan dərslikdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Heydər Əliyevin Qafqaz regionunda sülhün, təhlükəsizliyin və əmin-amanlığın təmin olunmasında həyata keçirdiyi çoxşaxəli fəaliyyəti elmi cəhətdən sistemli və kompleks şəkildə təhlil olunur.Az-1-20415, Az-1-20416, Az-1-31189, Az-1-33246, Az-1-34717, Az-1-37994, Az-D-363MRY varNATO, Dövlət quruculuğu, Beynəlxalq münasibətlər, Azərbaycan - Türkiyə, Zirvə görüşü, Politics, Политика, Siyasət, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Heydər Əliyev, Fərman
Çoxcildli NəşrkitabГейдар Алиев. Личность и Эпоха CBS2013 Ахундова, Эльмира Гусейн гызыМноготомный роман-исследование "Гейдар Алиев. Личность и Эпоха" Эльмира Ахундова считает главным проектом своей жизни. Около пяти лет напряженной работы, сотни записанных на пленку бесед с друзями детства и юности, родными и близкими героя книги, интервью с известными политическими и государственными деятелями, работа в архивах КГБ и личном архиве Президента - все это составляет уникальную документальную основу романа, в котором предпринимается попытка создания наиболее обстоятельной и объективной биографии выдающегося лидера азербайджанского народа. Kitabın müəllifi bu əsəri həyatının əsas layihəsi olduğunu bildirib. Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli siyasi və ictimai xadimi Heydər Əliyev haqqında ətraflı məlumat verilir. The author of the book said that this work was the main project of his life. The book gives detailed information about Heydar Aliyev, the President of the Republic of Azerbaijan, the universal leader of the Azerbaijani people, prominent political and public figure Heydar Aliyev.К-19766, К-19767MRY varHeydər Əliyev, Sülh prosesi, Dərslik, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Qafqazda sülh, Azərbaycan tarixi, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Азербайджан, Azerbaijan, Azərbaycan, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Siyasət, Ümummilli lider, Ulu öndər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə  2001  İki hissədən ibarət olan bu nəşrdə AR Prezidenti H. Əliyevin neft strategiyasının çoxcəhətli palitrasının əks edilməsinə cəhd göstərilmişdir. İkinci hissədə Prezidentin xarici ölkələrin dövlət və hökumət xadimləri, neft şirkətlərinin başçıları, rəhbər işçiləri, siyasi dairələrin nümayəndələri, iş adamları ilə təmaslara verilmışdir.Az-1-8305MRY varПрезидент Азербайджана, Политические деятели, Лидер, Азербайджанская диаспора, Azərbaycan, Azerbaijan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Гейдар Алиев
Bircildli NəşrkitabГейдар Алиев 5-699-19628-5Яуза2007 Зенькович, НиколайНиколай Зенькович - самый знаменитый и интересный автор исторических расследований в современной России. В своей новой работе он обратился к неординарной и интригующей фигуре Гейдара Алиева. Вокруг имени этого выдающегося политика и государственного деятеля роятся мифы и небылицы, легенды и вымыслы. Nikolay Zenkoviç müasir Rusiyain məşhur yazıçılarından biridir. Bu kitabında o, Heydər Əliyevin şəxsiyyəti haqqında oxucuya geniş məlumat verir. Nikolai Zenkovich is the most famous and interesting author of historical investigations in modern Russia. In his new work, he turned to the extraordinary and intriguing figure of Heydar Aliyev. Az-D-288, К-9182MRY varAzerbaijan, Azərbaycan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan tarixi, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, Central Library of Science, Əsrin müqaviləsi, Heydər Əliyev, History of Azerbaijan, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Neft sənayesi,Neft strategiyası, Ümummilli lider, Азербайджан, История Азербайджана, Национальная Цифровая Память, Центральная Научная Библиотека
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2009K. 28Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin çoxcildlik əsərlərinin bu cildinə 2000-ci ilin iyunundan iyul ayına qədər olan dövrdəki nitqləri, çıxışları, bəyanatları, müşahidələri, məktubları, müraciətləri, təbrik teleqramları və s. daxil edilmişdir.Az-1-20545, Az-1-20546, Az-D-381MRY varГейдар Алиев, Политика, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Николай Зенькович, Жизнь Гейдара Алиева, Президент Азербайджана, Гейдар Алиев и СССР, Гейдар Алиев и КГБ
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir5-5 52-01735-8Azərnəşr1998K. 6Əliyev, Heydər Əlirza oğluAzərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin nitqlərindən, müraciətlərindən, bəyanatlarından, müsahibələrindən, məktublarından və s. ibarət çoxcildlik əsərlərinin 6-cı cildi 1996-cı il martın ortalarından iyunun sonlarına qədər olan dövrü əhatə edir. Az-D-86MRY varHeydər Əliyev, Müstəqillik, Azərbaycan, Siyasi xadim, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Politics, Политика, Siyasət, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Ulu öndər, Çıxışlar, Fərmanlar, Bəyanatlar
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət5-565-00325-3Şərq-Qərb2001 Orucov, Hidayət Xuduş oğluKitab yola saldığımız əsrin son onillikləri ərzində milli varlığımızın məruz qaldığı ciddi tarixi təlatümlər fonunda Heydər Əliyev milli siyasətinin formalaşması və ardıcıl olaraq həyata keçirilməsini əhatə edir.Az-1-10057, Az-1-25065MRY varSiyasət, Prezident, Politics, Политика, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Ulu öndər, Ümummilli lider
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Bakı metropoliteni Azərbaycan2003 Əhmədov, Tağı Məhəmməd oğluBakı metropoliteninin 35 illiyinə həs olunmuş bu kitabda dövlət xadimi, dünya şöhrətli siyasətçi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin gördüyü nəhəng işlərdən bəzi epizodlar təsvir olunmuşdur.Az-1-10071, Az-1-9962MRY varHeydər Əliyev, Siyasət, Prezident, Ulu öndər, Politics, Политика, Azərbaycan , Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev: ömür və zəmanə  ANS-PRESS2006  Kitab ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatına, yaradıcılığına həsr edilmişdir.Az-1-35475MRY varHeydər Əliyev, Metropoliten, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Nəqliyyat, Bakı metropoliteni, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, History of Azerbaijan, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, Ümummilli lider
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev İqtisadi İdarəetmə Məktəbi  2001bur. 1 Kitabda Heydər Əliyev İqtisadi İdarəetmə Məktəbində 1996-2000-ci illərdə dinlənilmiş məruzələrdən seçmələr verilmişdir.Az-1-38016, Az-1-38017MRY varHeydər Əliyev, Azərbaycan tarixi, Dövlət quruculuğu, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Ulu öndər, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Siyasət
Bircildli NəşralbomAzərbaycanı dünyaya, dünyanı Azərbaycana tanıdan dahi978-9952-483-45-1 2013  Kitaba ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici ölkələrə səfəri zamanı çəkilmiş fotoşəkilləri daxil edilmişdir.Az-1-34502, Az-1-34722, Az-1-34819, Az-D-450MRY varAzərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan iqtisadiyyatı, Ümummilli lider, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Ulu öndər
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev Fondu     Kitabda Heydər Əliyev Fondu, onun yaranma tarixi və fəaliyyətlərindən bəhs olunur.Az-1-40823, Az-1-40824MRY varHeydər Əliyev, Fotoalbom, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Siyasət, Ümummilli lider, Ulu öndər, Siyasi xadim, History of Azerbaijan, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Beynəlxalq əlaqələr, Politics, Политика
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev adına fotoalbom Renessans2013  Bu kitabda özül daşları Heydər Əliyevin əli ilə düzülən, onun istək və arzuları timsalında bəhər verən doğma ünvanlardan, Heydər Əliyevin adını daşıyan küçə, yol, prospekt, mədəniyyət ocaqları, limanlar, bağlar, parklar haqqında danışılır. Az-1-37677MRY varÜmummilli lider, Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, Mehriban Əliyeva, Fond
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyevin elmi irsi Şərq-Qərb2013 Qaralov, Zahid İbrahim oğluKitabda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasından keçən 6 il, Heydər Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının Qızıl Fondu "91-lər" barədə söylədiyi fikirlər, müharibələr və soyqırım məslələri, dünyada gedən durulma prosesi haqqında qeydlər toplanmışdır.Az-D-487MRY varHeydər Əliyev- 90, Ümummilli lider, Fotoalbom, Tarixi şəxsiyyət, Azərbaycan tarixi, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Heydər Əliyev, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycan rabitəsi Azərb. Resp. Rabitə Nazirliyi2002  Oxuculara təqdim olunan bu kitabda 1970-ci illərdən başlayaraq bugünə qədər rabitə sahəsində qazanılan nailiyyətlərdən, Heydər Əliyevin rabitənin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhs olunur.Az-D-281, Az-D-454MRY varHeydər Əliyev, Azərbaycan parlamenti, Yeni Azərbaycan Partiyası, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Mərkəzi Elmi Kitabxana, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Ümummilli lider, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, History of Azerbaijan
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycan-Dünya münasibətləri978-9952-447-057İdeal-Print2010 Ulusel, Rahid (Xəlilov Rahid Süleyman oğlu) Kitab dünyanın siyasi inkişaf məntiqində Heydər Əliyev fenomeninin necə dərk olunması, bu kontekstdə Azərbaycan-dünya münasibətlərinin necə qurulması, ölkəmizin siyasət və mədəniyyət sahəsində qlobal əməkdaşlıq sferalarına daxil olması, liderin böyük irsinin Azərbaycan humanitariyasına necə təməl təşkil etməsi məsələlərinə həsr olunmuşdur.Az-1-34765, Az-1-34766, Az-1-34767, Az-1-35328MRY varHeydər Əliyev, Rabitə, Azərbaycan rabitəsi, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Texnika
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2005k. 16Əliyev, Heydər Əlirza oğluAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin çoxcildlik əsərlərinin bu cildində görkəmli ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə görüşləri, qaçqın və məcburi köçkünlərə böyük diqqət və qayğı, tarixi adət-ənənələrə yüksək və dəyərli tövsiyələr öz əksini tapmışdır. Kitabda Heydər Əliyevin Böyük Britaniya, Şimali İrlandiya, Birləşmiş Krallığa rəsmi səfərləri haqqında materiallar toplanmışdır.Az-1-34841MRY varAzərbaycan mədəniyyəti, Siyasət, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Heydər Əliyev, История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Mədəniyyət, Culture, Культура, Политика, Politics, Ümummilli lider
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev irsi Azərbaycanın davamlı inkişafı strategiyası Azərbaycan20061 Kitab Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə Azərbaycanın ümummilli lideri, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmişdir. "Heydər Əliyev irsi Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyası" mövzusunda keçirilən konfransın materialları daxil edilmişdir. Az-D-461MRY varQaçqın və məcburi köçkünlər, Heydər Əliyev, Rəsmi səfərlər, История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Çıxışlar, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Nitqlər, Müstəqil Azərbaycan, Siyasət
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev ideyalarının zəfər yürüşü Təhsil2011 Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğluKitabda Heydər Əliyev şəxsiyyəti, onun zəngin irsinin və ideyalarının davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən daxili və xarici siyasəti və bu siyasətin uğurları Azərbaycanın dövlətçilik tarixi fonunda araşdırılır.Az-1-29408, Az-1-29409, Az-1-32142, Az-1-32143, Az-1-34507MRY varHeydər Əliyev, Siyasət, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Ümummilli lider, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev və mədəniyyət9952-426-50-X (d?st)Nurlar20083 Oxuculara təqdim olunan "Heydər Əliyev və mədəniyyət" adlı toplunun üçüncü cildinə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 1999-2003-cü illərdə ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət, elm, din və idman xadimləri ilə görüşləri, müsahibələri, tövsiyələri, milli-mənəvi dəyərlərə verdiyi yüksək qiymət barədə materiallar toplanmışdır.Az-1-24729, Az-1-31119, Az-1-33990, Az-1-34721, Az-D-298MRY varHeydər Əliyev, İlham Əliyev, Tarix, Siyasət, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Азербайджан, Azerbaijan, Azərbaycan, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Heydər Əliyev siyasəti: tolerantlıq 978-9952-8176-0-7Elm və təhsil2015  Əsərdə Naxçıvanda muzey quruculuğu, xüsusilə son 30 ildə muzeylərin geniş şəbəkəsinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, dövlət başçısı Heydər Əliyevin bu sahəyə qayğı və diqqəti sənədlər əsasında şərh edilir.ER-AZ-3448MRY varÇıxışlar, Təbriklər, Məlumatlar, Heydər Əliyevin nitqi, Heydər Əliyevin çıxışları, Heydər Əliyevin fərmanları, Heydər Əliyevin bəyanatları, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Азербайджан, Azerbaijan, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Ulu öndər, История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, Azərbaycan mədəniyyəti
Çoxcildli NəşrkitabHeydər Əliyev Ozan20072Axundova, Elmira Hüseyn qızıBu kitab dərin təhlil olunan və müəllif şərhləri ilə müşayiət edilən xeyli sayda az məlum olan fakt, epizod, eksklüziv informasiya ilə zəngindir. Yazıçının Heydər Əliyevlə şəxsi tanışlığı və dostluğu roman xüsusi emasionallıq və səmimiyyət gətirir.Az-D-316MRY varCentral Library of Science, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, National Digital Memory, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, Azərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, Heydər Əliyev, Tolerantlıq
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində kitabxanaların vəzifələri  2005  Kitabda Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr işıqlandırılır.Az-1-18714MRY varÜmummilli Lider, Heydər Əliyev, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Azərbaycan tarixi, Hakimiyyət, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, History of Azerbaijan, История Азербайджана
Bircildli NəşrkitabГейдар Алиев5-235-02713-2Молодая гвардия2006 Андриянов, Виктор ИвановичВ книге, основыаясь на архивных источниках, воспоминаниях родных и близких, соратников и товарищей общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, говорится о его жизни и деятельности и о неизвестных страницах биографии. Kitabda arxiv mənbələrinə əsasən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti barədə yeni məlumatlar verilir. The book, based on archival sources, memoirs of relatives and friends, comrades-in-arms and comrades of the national leader of Azerbaijan Heydar Aliyev, speaks about his life and activities and about the unknown pages of the biography.К-19817MRY varHeydər Əliyev, Kitabxanaşünaslıq, Metodik vəsait, Ümummilli lider, Kitabxana işi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Azərbaycan, Azerbaijan , Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Azərbaycanın siyasəti
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycanın Daxili İşlər Orqanları OKA Ofest2003  Kitabda müstəqillik tariximizin Zati-aliləri cənab Heydər Əliyevin adı ilə bağlı son 10 illik dövründə daxili işlər orqanlarının xidməti fəaliyyətini əks etdirən sənədlər təqdim edilir.Az-D-452MRY varИстория Азербайджана, Зарифа Алиева, Азербайджанская нефть, Политика мира, Год президента, Азербайджан, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Azərbaycan, Azerbaijan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science , Гейдар Алиев, Биография Гейдара Алиева, Жизнь Гейдара Алиева
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycan diasporu Qartal2001 Məcidov, Vəli HəbiboğluKitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, möhtərəm Heydər Əliyev cənablarının Azərbaycan diasporunun formalaşması və inkişafı sayəsindəki məqsədyönlü fəaliyyəti, onun xaricdə yaşayan soydaşlarımız qarşısında çıxışları, respublikamızda və xarici ölkələrdə mühacir azərbaycanlılarla görüşləri əsasında işıqlandırılır.Az-1-10050, Az-1-34804, Az-D-253MRY varSiyasət, Hüquq, Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Daxili İşlər Orqanları, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Azərbaycan tarixi, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Sərəncam, Fərman, Politics, Политика
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr200515Əliyev, Heydər Əlirza oğluAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin çoxcildlik əsərlərinin bu cildinə daxil edilmiş materiallarda ölkəmizin daxili və xarici siyasətinin, milli dövlət quruculuğu prosesinin başlıca istiqamətləri, görkəmli ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə görüşləri, eləcə də ictimai-siyasi həyatın digər mühüm məsələləri öz əksini tapmışdır.Az-1-34840MRY varAzərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science ,Центральная Научная Библиотека,Tarix, History, История, Heydər Əliyev, Azərbaycan diasporu
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr1998K. 8Əliyev, Heydər Əlirza oğluBu cilddə zəmanəmizin görkəmli şəxsiyyəti, indiki dünyanın nüfuzlu liderlərindən biri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının 1996-cı ilin noyabrından 1997-ci ilin martın əvvəlinədək olan dövrdəki çıxışları, mühazirə, nitq, müsahibə, bəyanat, məktub və təbrikləri nəşr edilir.Az-D-88MRY varHeydər Əliyev, Mirvarid Dilbazi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, SSRİ, Ümummilli lider, Ulu öndər, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan , Азербайджан, Siyasət, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Beynəlxalq əlaqələr, Azərbaycanın müstəqilliyi, Çıxışlar, Fərmanlar
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və milli-tarixi yaddaşın bərpası5-8066-1533-2Elm2003 Hacıyev, İsmayıl Kitabda görkəmli dövlət xadimi, böyük tarixi şəxsiyyət - Heydər Əliyevin 35 ilə yaxın bir zamanda Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etdiyi müddətdə həyata keçirdiyi taleyüklü tədbirlərdən, milli-tarixi yaddaşımızın bərpası üçün imzaladığı və çox böyük tarixi dəyəri olan fərman və sərəncamların əhəmiyyətindən, tariximizdəki quruculuq və xilaskarlıq rolundan, mənəvi, siyasi və ictimai həyatımızdakı misilsiz xidmətlərindən bəhs edilir. Az-1-10040, Az-1-10064, K-NMR-140MRY varSiyasət, Prezident, Politics, Политика, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Ümummilli lider, Ulu öndər, Heydər Əliyev
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir Azərnəşr2007K. 21Əliyev, Heydər Əlirza oğluMüstəqil dövlətimizin müdrik banisi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin oxuculara təqdim olunan bu növbəti cildində dahi şəxsiyyətin Azərbaycan siyasi rəhbərliyinə gəlməsinin 30 illiyi ilə əlaqədar (1969-99) sərginin açılışında etdiyi söhbətlər, ölkənin sosial-iqtisadi dirçəliş yolu ilə inamla addımlamasına həsr olunmuş materiallar toplanmışdır. Kitabda Heydər Əliyevin dünyanın görkəmli dövlət başçıları və ictimai xadimləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə apardığı danışıqların, keçirdiyi görüşlərin materialları da öz əksini tapmışdır.Az-1-19484, Az-1-19485, Az-D-326MRY varSiyasət, Heydər Əliyev, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan dövləti, History of Azerbaijan, История, Азербайджана, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Tarixi şəxsiyyət, History, История, Politics, Политика
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Heydər Əliyev muzeylərimizin yaradıcısı və memarıdır  Əcəmi2003 Kəngərli,SübhiBu nəşr müəllifin Muxtar Respublikada muzey işinə-muzeyşünaslığa aid 3-cü əsəridir. Əsərdə Naxçıvanda muzey quruculuğu, xüsusilə son 30 ildə muzeylərin geniş şəbəkəsinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, dövlət başçısı Heydər Əliyevin bu sahəyə qayğı və diqqəti sənədlər əsasında şərh edilirER-AZ-2081, ER-AZ-3447MRY varİlisu kənd orta məktəbi, Ulu öndər, Ümummilli lider, Heydər Əliyev, Politics, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Политика, Siyasət, Azerbaijan, Азербайджан, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Fərmanlar, Bəyanatlar
Bircildli Nəşrkitabİstedadlar ocağı Azərbaycan2001 Qurbanov, Şamil Dünyamalı oğlu Kitabda Heydər Əliyev və azərbaycanlıların soyqırımı, Azərbayacan-Gürcüstan xalqlarının əbədi dostluğu, Naxçıvan problemləri və s. məsələlər öz əksini tapmışdır.Az-1-7813, Az-1-7814MRY varAzərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, Milli Rəqəmsal Yaddaş , National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Mədəniyyət, Культура, Culture, Muzeyşünaslıq, Heydər Əliyev, Muzey, Sübhi Kəngərli
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya tanıdır Azərbaycan1994  Kitabada Heydər Əliyevin siyasi portreti, Azərbaycan - Böyük Britaniya: əməkdaşlığının yeni mərhələsi, sülh strategiyası və s. məqalələr toplanmışdır.Az-1-1676MRY varHeydər Əliyev, Siyasət, Azərbaycan , Milli Rəqəmsal Yaddaş , Mərkəzi Elmi Kitabxana , Азербайджан, Azerbaijan, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека , National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Tarix, Azərbaycan tarixi, History, История
Bircildli NəşrkitabГейдар Алиев и мировая политика Азернешр1997 Аббасбейли, АгаларКнига посвящена Гейдару Алиеву, который вошел в современную историю как выдающийся политический деятель, крупный реформатор, признанный лидер азербайджанского народа. Kitab Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, böyük islahatçı, müasir tarixə görkəmli siyasi xadim kimi daxil olan Heydər Əliyevə həsr olunub. The book is dedicated to Heydar Aliyev, who entered modern history as an outstanding political figure, a major reformer, a recognized leader of the Azerbaijani people.К-15685, К-632, К-696, К-697, К-698MRY varHeydər Əliyev, Müstəqil Azərbaycan, Xarici siyasət, Beynəlxalq əlaqələr, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, History of Azerbaijan, Azərbaycan tarixi, История, Азербайджана, Siyasət
Çoxcildli NəşrkitabMüstəqilliyimiz əbədidir5-552-01716-1Azərnəşr1998K. 7Əliyev, Heydər Əlirza oğluKitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 1996-cı il iyunun sonundan noyabrın əvvəllərinədək olan dövrdəki çıxış, nitq, müraciət, bəyanat, müsahibə və məktubları toplanmışdır.Az-D-87MRY varГейдар Алиев, Политика, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Азербайджан, Azerbaijan, Azərbaycan, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Siyasət, Politics, Мировая политика
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət5-565-00340-7Şərq-Qərb2002 Orucov, Hidayət Xuduş oğluƏsər dünya şöhrətli siyasətçi, görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin siyasi bioqrafiyasının az işlənmiş, lakin olduqca önəmli bir səpkisinin - milli siyasət sahəsindəki fəaliyyətinin araşdırılması və şərhinə həsr edilmişdir.Az-1-10041, Az-1-10497, Az-1-10498MRY varÜmummilli lider, Siyasət, Dövlətçilik, Politics, Политика, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Azərbaycan, Azerbaijan, Heydər Əliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev fenomeni İsmayıl NPM2002 Budaqov, Budaq Əbdüləli oğlu Əsərdə xalq içərisindən çıxmış xalqla yüksələrək xalqı yüksəltmiş böyük tarixi şəxsiyyət - Heydər Əliyev haqqında müəllifin mülahizələri verilir. Bu müdrik insanın 30 ildən artıq bir zamanda Azərbaycan xalqının yalnız bu günu deyil, gələcəyini də təmin etmək baxımından həyata keçirdiyi taleyüklü tədbirlərdən, torpaqlarımızın 20 faizini işğal etmiş, soydaşlarımızı yurd-yuvasından didərgin salmış erməni qəsbkarlarına qarşı Heydər Əliyev qüdrəti ilə apardığı mübarizədən bəhs edilir.Az-1-10065, Az-1-31065, Az-1-9839MRY varHeydər Əliyev, Sovet rejimi, Milli siyasət, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana ,National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Азербайджан, Azerbaijan, Siyasət, Politics, Политика
Elektron ResurslarPDF (Portable Document Format)Heydər Əliyev Atatürk haqqında AzAtaM2003  Əbəs deyildir ki, M.K. Atatürk YUNESKO tərəfindən XX əsrin bir nömrəli şəxsiyyəti elan edilmişdir. H. Əliyev böyük öndəri həmişə özü üçün örnək qəbul etmiş, onun təcrübəsindən daim bəhrələnmişdir. Bunun nəticəsidir ki, H. Əliyev 1999-cu ildə Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatına, 2002-ci ildə isə "Baş müəllim Atatürk" mükafatına layiq görülmüşdür.Bu kitabda Heydər Əliyevin son 10 ildə müxtəlif məqamlarda Atatürk haqqında söylədiyi dəyərli fikirləri toplanmışdır.ER-AZ-2076, ER-AZ-3444MRY varHeydər Əliyev fenomeni, Lissabon zirvə toplantısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Heydər Əliyev, Ümummilli lider, Tarixi şəxsiyyət, Ulu öndər, İlham Əliyev, Azərbaycan tarixi, Azərbaycanın siyasəti, История Азербайджана, History of Azerbaijan, Azərbaycan, Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory , Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Daxili siyasət, Siyasət, Politics, Политика
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev Ümummilli lider-90  2013  Kitaba ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında söylənilən fikirlər, xatirələr daxil edilmişdir.Az-1-38012, Az-1-38102MRY varAzərbaycan, Азербайджан, Azerbaijan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, National Digital Memory, Национальная Цифровая Память, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Atatürk, Heydər Əliyev
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünaslığının aktual problemləri Nurlan2013  Kitab AMEA Folklor İnstitutunun 8 may 2013-cü il tarixində Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi münasibətilə "Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünaslığı" mövzusunda keçirdiyi elmi sessiyanın materialları əsasında hazırlanmışdır.Az-1-29515, Az-1-29516, Az-1-30061, Az-1-32151, Az-1-34713MRY varAzərbaycan, Ümummilli lider, Ulu öndər, Heydər Əliyev, Siyasət,Azerbaijan, Азербайджан, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Центральная Научная Библиотека, Central Library of Science, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, История Азербайджана
Bircildli NəşrkitabHeydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünaslığının aktual problemləri Nurlan2013  Kitab AMEA Folklor İnstitutunun 8 may 2013-cü il tarixində Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi münasibətilə "Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünaslığı" mövzusunda keçirdiyi elmi sessiyanın materialları əsasında hazırlanmışdır.Az-1-29515, Az-1-29516, Az-1-30061, Az-1-32151, Az-1-34713MRY varHeydər Əliyev, Folklorşünaslıq, Azərbaycan, Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Central Library of Science, Центральная Научная Библиотека, Азербайджан, Azerbaijan, Azərbaycan, Национальная Цифровая Память, National Digital Memory, Ümummilli lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu öndər, Tarixi şəxsiyyət, История Азербайджана, Azərbaycan tarixi, History of Azerbaijan, Azərbaycan folkloru, Folklor, Siyasi xadim