Heydər Əliyev

Ramiz Mehdiyev

İsa Həbibbəyli

Qəzənfər Paşayev

Hüseyin Cavid

Abdulla Şaiq

Habil Qurbanov

Şahin Şükürov

      


Azərbaycan dövlətçilik tarixi ilə bağlı kitablar

Cəfər Cabbarlı

Mirzə Ələkbər Sabir

Aytən Hüseynova

AMEA akademiklərinin e-kitabları

Naxçıvan Ensiklopediyası

Əhməd Cavad

Nizami Gəncəvi

Nərgiz Axundova

Bəxtiyar Vahabzadə

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Bəkir Nəbiyev

Salidə Şərifova

Nizami Cəfərov

Kitabi-Dədə Qorqud

Səməd Vurğun

Kamal Abdullayev

Elektron dərs vəsaitləri

Geologiya və Coğrafiya elmləri üzrə elektron kitablar

1. Э.Шихалибейли - Геологическое строение и развитие Азербайджанской части южного склона Большого Кавказа 

2. Ш.Мамедов - Разработка месторождения Дашкесанкобальт 

3. Х.Махмудов - Перлиты и область их применения 

4. Ш.Азизбеков - Лиственниты Азербайджана 

5. Ф.Багирзаде Глубинное строение и нефтегазоносность Южно-Каспийской мегавпадины 

6. Ф.Кадиров - Гравитационное поле и модели глубинного строения Азербайджана 

7. Т.Гасанов - Офиолиты Малого Кавказа 

8. С.Ковалевский - Грязевые вулканы Южного Прикаспия 

9. С.Алихзаде - Антропоген Азербайджана 

10. М.Косвен Этнография и история Кавказа

11. Р.Рахманов - Грязевые вулканы 

12. М.Агабеков - Структурно фацианальные особености и переспективы нефтегазоносности ...

13. К.Султанов Geologiya və Cografiya 

14. Д.Халилов Зональное подразделение палеогеновых отложений Азербайджана 

15. Д .Гусейнов - Удобрения из отходов нефтяной промышленности 

16. В.Хаин - Материалы по геологии 

17. Г.Керимов - Петрология и рудоносность Кедабекского рудного узда 

18. A.Aлизаде - Проблемные вопросы геодинамики. петрологии и металлогении Кавказа 

19. A.Əlizadə - Azərbaycanin geologiyasi III cild Мaqmatizm. Вərk faydali qazintilar. Hidrogeologiya. Muhəndisi geologiya 

20. А.Халидов - Нижнемеловые отложения Азербайджанской части малого Кавказа