Şöbələr

İnformasiya Texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi şöbəsi

 Tel. , Elektron poçtu  (+994 12) 5397367 (3030)  
 


Şöbə rəhbəri


 
İşçilərin ümumi sayı
 20
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri   Kitabxana və xidmət, həmçinin daxili idarəetmə proseslərinin avtomatlaşması sahəsində zəruri olan müasir texnologiyaların, proqram təminatlarının hazırlanması və ya mövcud texnologiyaların və proqram təminatlarının tətbiqi və fəaliyyətinə nəzarət  
 

Proqram təminatı şöbəsi

 Tel.,  Elektron poçtu  (+994 12) 5397367 (3030)  
 

Şöbə rəhbəri


 İqrar  Salam oğlu Bağıyev  
İşçilərin ümumi sayı
 5
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  

Avtomatlaşma prosesinə xidmət edən idarəetmə sistemləri üçün proqram təminatlarının hazırlanması və kənar mənbələrdən cəlb edilmiş proqram təminatlarına müvafiq texniki xidmətlərin göstərilməsi, həmçinin verilənlər bazasının idarə edilməsi 


Dizayn və tərtibat bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu 
 

Bölmə rəhbəri

İşçilərin ümumi sayı
 1
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Müxtəlif növ dizayn və tərtibat işlərinin həyata keçirlməsi, həmçinin rəqəmsallaşdırma zamanı köhnə materialların elektron formatda restavrasiya edilməsi və yenidən istifadə üçün yararlı formaya gətirilməsi  


Milli Rəqəmsal Yaddaş şöbəsi

 Tel.,  Elektron poçtu  renatjafarov1984@gmail.com 
 

Şöbə rəhbəri

 Cəfərov Renat Yaqub oğlu  
İşçilərin ümumi sayı
 16
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  

Azərbaycanın milli, mədəni, elmi irsini əsaslı formatda mərkəzləşdirilmiş və sistemləşdiril-miş şəkildə qorunub saxlanılması, Azərbaycan və dünya araşdırıcılarının istifadəsinə verilməsi, eləcə də gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədilə daim yenilənən vahid rəqəmsal bazasının yaradılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi


Milli Rəqəmsal Yaddaş layihəsinin əlaqələndirmə bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu   mursalov.Abdulrahim@yahoo.com  
 

Bölmə rəhbəri

 Əbdülrəhim Əbdülrəhim oğlu Mürsəlov 
İşçilərin ümumi sayı
 2
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  

Bu layihənin icrası üzrə tərəfdaş strukturlarla əməkdaşlığın aparılması və prosesin fasiləsiz-liyini təmin etmək üçün mütəmadi əlaqələrin saxlanmasıİnnovativ layihələr şöbəsi

 Tel.,  Elektron poçtu serdar.aslanov1@gmail.com
 

Şöbə rəhbəri

Aslanov Sərdar Rza oğlu  
İşçilərin ümumi sayı
 7
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  

Kitabxana və informasiya resursları sahəsində proseslərin optimallaşması və səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə innovativ layihələri işləyib hazırlamaq və icrasını həyata keçirmək


İnnovasiyaların hazırlanması və tətbiqi bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu  
 

Bölmə rəhbəri

 Yusifova Cəmilə Nurullah qızı  
İşçilərin ümumi sayı
 
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnnovasiyaların və qabaqcıl təcrübələrin öyrənilməsi, müəssisənin fəaliyyətinə uyğunlaşdırılması və tətbiq edilməsi


Təlimlərin təşkili bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu  
 

Bölmə rəhbəri

 Abdullayev Bayram Rəşid oğlu  
İşçilərin ümumi sayı
 1
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Yeniliklərin tətbiqi nəticəsində kadrların uyğunlaşması üçün təlimlərin keçirilməsi və ya kənar təlimçilərin cəlb edilməsi 


Beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

 Tel.,  Elektron poçtu  

(+994 12) 5371982 (daxili 1299)   ilaha.feyzi@gmail.com


 

Şöbə rəhbəri

 İlahə Vidadi qızı Feyziyeva 
İşçilərin ümumi sayı
 8
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  MEK-in fəaliyyətində yerli və xarici qurumlarla, ictimaiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlarla, tərəfdaşlarla kommunikasiyanın təşkil edilməsi


İctimaiyyətlə əlaqələr bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu   5371982   zuriye.babayeva@hotmail.com,  Zuriye.B@csl.az   
 

Bölmə rəhbəri

 

Qarayeva Züriyə Ruslan qızı 

İşçilərin ümumi sayı
 3
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  

Ölkə daxilində MEK-in cari fəaliyyətini, həyata keçirdiyi layihələri, zəruri müraciətlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılması


Beynəlxalq əlaqələr bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu 

5371982  niseabdullayeva@gmail.com  


 

Bölmə rəhbəri

 

Məmmədova Nisə Ramiz qızı

İşçilərin ümumi sayı
 4
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  

Ölkə xaricində MEK-in kommunikasiyasının təşkili, həmçinin ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin qurulmasının təmin edilməsi


Sərbəst elektron resurslar şöbəsi

 Tel.,  Elektron poçtu  


 Əlaqələndirmə bölməsi Məmmədov Qulamhüseyn Qismət oğlu  
  Təlimlər bölməsi                
 Nəciyeva Günay Eldar qızı  


Elektron resursların formalaşdırılması şöbəsi

 Tel.,  Elektron poçtu  

(+994 12) 5397367 (daxili  3030)   elmarkuliyev@gmail.com 

 

Şöbə rəhbəri

 Quliyev  Elmar Xudayar oğlu  
İşçilərin ümumi sayı
 
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  


İnformasiya resurslarına nəzarət və əlaqələndirmə şöbəsi

 Tel.,  Elektron poçtu  

(+994 12) 5397367  (daxili 1312) gunel.irc.@gmail.com 

 

Şöbə rəhbəri

  Əhədova  Günel Tofiq qızı
İşçilərin ümumi sayı
 
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  


Kitabxana-Xidmət şöbəsi

 Tel.,  Elektron poçtu  

(+994 12)  5396177 (daxili 1306)  aygunsafarova 3@gmail.com  

 

Şöbə rəhbəri

 Səfərova Aygün Kəmran qızı  
İşçilərin ümumi sayı
 95
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Mərkəzi Elmi Kitabxananın istifadəçilərinə zəruri xidmətlərin göstərilməsi üçün müvafiq bölmələrin işini koordinasiya etmək, resursların optimal istifadəsini təmin etmək


Fondlarının formalaşdırılması bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu  

(+994 12) 5397367 (1306)    irc.gulnar@gmail.com


 Bölmə rəhbəri Məmmədova Gülnar Vaqif qızı  
 İşçilərin ümumi sayı
 6
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Kitabxananın resurs təminatı, mənbələrinin müəyyən edilməsi, müvafiq resursların cəlb edilməsi üçün danışıqların aparılması, resursların alış sifarişlərinin verilməsi


Komplektləşdirmə və sistemləşdirmə bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu 

 (+994 12) 5397367 (1116)   nazlı5@rambler.ru,  Nazile.S@csl.az   

 

Bölmə rəhbəri

 Həsənova Nazilə Süleyman qızı  
İşçilərin ümumi sayı
 
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  

Kitabxanaya daxil olan resursları qəbul etmək, sifariş vərəqəsi ilə daxilolmaların yoxlanması, müvafiq inventar nömrənin verilməsi, RFİD çip və ştrix kodun vurulması və nüsxələrin müvafiq fond saxlancına göndərilməsi  


Kataloqlaşdırma bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu  Xuraman.C@csl.az  


 

Bölmə rəhbəri

 

Cəfərova Xuraman Hanifə qızı 

İşçilərin ümumi sayı
 11
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  

Cari daxilolmalar və retrospektiv qaydada kitabxanada olan resursların elektron təsvirlərinin yaradılması 


İstifadəçilərə xidmət bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu  

(+994 12) 5397367 (1399)  ofa.yunusova@gmail.com

 

Bölmə rəhbəri

 Yunusova Ofeliya Mürşüd qızı  
İşçilərin ümumi sayı
 19
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  MEK-in xidmətlərindən faydalanacaq istifadəçilərin qeydiyyatı və onların sifariş etdikləri resursların təmin edilməsi və geri qəbul edilərək müvafiq saxlanca göndərilməsi 


Biblioqrafik Sorğular bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu  

5397367 (1308)   nergiz.aliyeva.1986@mail.ru   

 

Bölmə rəhbəri

 

Novruzova Nərgiz İsmayıl qızı

İşçilərin ümumi sayı
 9
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  

İstifadəçilərin və MEK rəhbərliyinin tələbi ilə akademik tədqiqat aparmaq istəyənlər üçün biblioqrafik sorğuların cavablandırılması


Fondların mühafizəsi bölməsi

 Tel.,  Elektron poçtu  

5397367 (1112)  xuramanismayılova58@mail.ru,  Xuraman.I.@csl.az  

 

Bölmə rəhbəri

    İsmayılova Xuraman İsbi qızı  
İşçilərin ümumi sayı
 23
 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  

MEK-in balansında olan fiziki resursların saxlanclarda yerləşməsini, qorunmasını, istifadəçilərə göndərilməsini, geri qəbul edilərək rəfdə öz yerinə yerləşdirilməsinin, zəruri resursların bərpasının təmin edilməsi


Həmkarlar təşkilatı

     sədr  

Həsənova  Nazilə 

 sədr müavini   Məmmədova Gülnar 

  katib


 Aslanova Gülruba 

 büro üzvləri 

Əhədova Günel
Bağıyev İqrar