Şöbələr

Kadrlar şöbəsi

Beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi 

Beynəlxalq əlaqələr bölməsi

İctimaiyyətlə əlaqələr bölməsi


Ümumi şöbə


Təsərrüfat şöbəsi


İnformasiya Texnologiyalarının işlənməsi və tətbiqi şöbəsi 

Proqram təminatı  bölməsi
Dizayn və tərtibat bölməsi
İnformasiya texnologiyası təminatı bölməsiElektron Resursların Formalaşdırılması şöbəsi 

Sənədlərin ilkin emalı bölməsi 

Konvertasiya bölməsi


Milli Rəqəmsal Yaddaş şöbəsi 

Elektron informasiya bazasının idarə edilməsi bölməsi
Milli rəqəmsal yaddaş əlaqələndirmə bölməsiSərbəst Elektron Resursları şöbəsi

Əlaqələndirmə bölməsi 
Təlimlər bölməsi 


İnformasiya Resurslarına Nəzarət və Əlaqələndirmə şöbəsi

Elektron katoloqun koordinasiya bölməsi 
İnformasiya resurslarına nəzarət bölməsi 


Bərpa və konservasiya şöbəsi İnnovativ layihələr şöbəsi 

Layihələrin icrasına nəzarət bölməsi

İnnovasiyaların hazırlanması və tətbiqi bölməsi

Təlimlərin təşkili bölməsi

 


Kitabxana-xidmət şöbəsi

Fondların formalaşdırılması bölməsi
Komplektləşdirmə bölməsi
Kataloqlaşdırma və sistemləşdirmə bölməsi
İstifadəçilərə xidmət və nəzarət bölməsi
Biblioqrafik sorğular bölməsi
Fondların mühafizəsi bölməsi


Mühasibatlıq şöbəsi