“Nəsimi ili” çərçivəsində MEK tərəfindən fəaliyyət planı hazırlanıb          Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Azərbaycanda “Nəsimi İli” elan edib          Akademik İsa Həbibbəyli "Nəsimi ili" elan edilməsinə münasibətini bildirib           MEK-in 2018-ci ildəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib          Leyla İmanova: Kitabxanalar akademik icmanın mərkəzinə çevrilməlidir          MEK İldırım Bəyazid Universiteti Kitabxanası ilə memorandum imzalayıb          MEK oxucularının sayı 5000 -i keçib          MEK-in Sərgi salonunda 2000 nüsxə sənəd sərgilənir          “Azərbaycan” qəzeti MEK-in Vikipediya fəaliyyətindən yazıb          “Nəsimi ili” çərçivəsində MEK tərəfindən fəaliyyət planı hazırlanıb          Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Azərbaycanda “Nəsimi İli” elan edib          Akademik İsa Həbibbəyli "Nəsimi ili" elan edilməsinə münasibətini bildirib           MEK-in 2018-ci ildəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib          Leyla İmanova: Kitabxanalar akademik icmanın mərkəzinə çevrilməlidir          MEK İldırım Bəyazid Universiteti Kitabxanası ilə memorandum imzalayıb          MEK oxucularının sayı 5000 -i keçib          MEK-in Sərgi salonunda 2000 nüsxə sənəd sərgilənir          “Azərbaycan” qəzeti MEK-in Vikipediya fəaliyyətindən yazıb          “Nəsimi ili” çərçivəsində MEK tərəfindən fəaliyyət planı hazırlanıb          Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Azərbaycanda “Nəsimi İli” elan edib          Akademik İsa Həbibbəyli "Nəsimi ili" elan edilməsinə münasibətini bildirib           MEK-in 2018-ci ildəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib          Leyla İmanova: Kitabxanalar akademik icmanın mərkəzinə çevrilməlidir          MEK İldırım Bəyazid Universiteti Kitabxanası ilə memorandum imzalayıb          MEK oxucularının sayı 5000 -i keçib          MEK-in Sərgi salonunda 2000 nüsxə sənəd sərgilənir          “Azərbaycan” qəzeti MEK-in Vikipediya fəaliyyətindən yazıb          “Nəsimi ili” çərçivəsində MEK tərəfindən fəaliyyət planı hazırlanıb          Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Azərbaycanda “Nəsimi İli” elan edib          Akademik İsa Həbibbəyli "Nəsimi ili" elan edilməsinə münasibətini bildirib           MEK-in 2018-ci ildəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib          Leyla İmanova: Kitabxanalar akademik icmanın mərkəzinə çevrilməlidir          MEK İldırım Bəyazid Universiteti Kitabxanası ilə memorandum imzalayıb          MEK oxucularının sayı 5000 -i keçib          MEK-in Sərgi salonunda 2000 nüsxə sənəd sərgilənir          “Azərbaycan” qəzeti MEK-in Vikipediya fəaliyyətindən yazıb          “Nəsimi ili” çərçivəsində MEK tərəfindən fəaliyyət planı hazırlanıb          Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Azərbaycanda “Nəsimi İli” elan edib          Akademik İsa Həbibbəyli "Nəsimi ili" elan edilməsinə münasibətini bildirib           MEK-in 2018-ci ildəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib          Leyla İmanova: Kitabxanalar akademik icmanın mərkəzinə çevrilməlidir          MEK İldırım Bəyazid Universiteti Kitabxanası ilə memorandum imzalayıb          MEK oxucularının sayı 5000 -i keçib          MEK-in Sərgi salonunda 2000 nüsxə sənəd sərgilənir          “Azərbaycan” qəzeti MEK-in Vikipediya fəaliyyətindən yazıb          “Nəsimi ili” çərçivəsində MEK tərəfindən fəaliyyət planı hazırlanıb          Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Azərbaycanda “Nəsimi İli” elan edib          Akademik İsa Həbibbəyli "Nəsimi ili" elan edilməsinə münasibətini bildirib           MEK-in 2018-ci ildəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib          Leyla İmanova: Kitabxanalar akademik icmanın mərkəzinə çevrilməlidir          MEK İldırım Bəyazid Universiteti Kitabxanası ilə memorandum imzalayıb          MEK oxucularının sayı 5000 -i keçib          MEK-in Sərgi salonunda 2000 nüsxə sənəd sərgilənir          “Azərbaycan” qəzeti MEK-in Vikipediya fəaliyyətindən yazıb          “Nəsimi ili” çərçivəsində MEK tərəfindən fəaliyyət planı hazırlanıb          Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Azərbaycanda “Nəsimi İli” elan edib          Akademik İsa Həbibbəyli "Nəsimi ili" elan edilməsinə münasibətini bildirib           MEK-in 2018-ci ildəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib          Leyla İmanova: Kitabxanalar akademik icmanın mərkəzinə çevrilməlidir          MEK İldırım Bəyazid Universiteti Kitabxanası ilə memorandum imzalayıb          MEK oxucularının sayı 5000 -i keçib          MEK-in Sərgi salonunda 2000 nüsxə sənəd sərgilənir          “Azərbaycan” qəzeti MEK-in Vikipediya fəaliyyətindən yazıb          “Nəsimi ili” çərçivəsində MEK tərəfindən fəaliyyət planı hazırlanıb          Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Azərbaycanda “Nəsimi İli” elan edib          Akademik İsa Həbibbəyli "Nəsimi ili" elan edilməsinə münasibətini bildirib           MEK-in 2018-ci ildəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib          Leyla İmanova: Kitabxanalar akademik icmanın mərkəzinə çevrilməlidir          MEK İldırım Bəyazid Universiteti Kitabxanası ilə memorandum imzalayıb          MEK oxucularının sayı 5000 -i keçib          MEK-in Sərgi salonunda 2000 nüsxə sənəd sərgilənir          “Azərbaycan” qəzeti MEK-in Vikipediya fəaliyyətindən yazıb          “Nəsimi ili” çərçivəsində MEK tərəfindən fəaliyyət planı hazırlanıb          Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Azərbaycanda “Nəsimi İli” elan edib          Akademik İsa Həbibbəyli "Nəsimi ili" elan edilməsinə münasibətini bildirib           MEK-in 2018-ci ildəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib          Leyla İmanova: Kitabxanalar akademik icmanın mərkəzinə çevrilməlidir          MEK İldırım Bəyazid Universiteti Kitabxanası ilə memorandum imzalayıb          MEK oxucularının sayı 5000 -i keçib          MEK-in Sərgi salonunda 2000 nüsxə sənəd sərgilənir          “Azərbaycan” qəzeti MEK-in Vikipediya fəaliyyətindən yazıb          “Nəsimi ili” çərçivəsində MEK tərəfindən fəaliyyət planı hazırlanıb          Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Azərbaycanda “Nəsimi İli” elan edib          Akademik İsa Həbibbəyli "Nəsimi ili" elan edilməsinə münasibətini bildirib           MEK-in 2018-ci ildəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib          Leyla İmanova: Kitabxanalar akademik icmanın mərkəzinə çevrilməlidir          MEK İldırım Bəyazid Universiteti Kitabxanası ilə memorandum imzalayıb          MEK oxucularının sayı 5000 -i keçib          MEK-in Sərgi salonunda 2000 nüsxə sənəd sərgilənir          “Azərbaycan” qəzeti MEK-in Vikipediya fəaliyyətindən yazıb