MEK oxucularına AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sübhan Ələkbər oğlu Talıblının məqalələrinin elektron formatda təqdimatını davam edir.
  
6316

     AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sübhan Ələkbər oğlu Talıblının “Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız torpaq iddiaları və onun təcavüzü, azərbaycanlıların soyqırımı, Dağlıq Qarabağ və ərtaf rayonların işğalı, 20 yanvar Faciəsi , Xocalı soyqırımı ” movzularında  müxtəlif  Yaxın və Şərq, Mərkəzi Asiya ölkələrinin və digər xarici mətbuat orqanlarında dərc etdirdiyi məqalələr toplusunu  Mərkəzi Elmi Kitabxana tərəfindən oxuculara təqdimatı davam etdirilir.

     Hazırkı xidmət “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci və 19-cu maddələrinə uyğun olaraq müəlliflik hüququ haqqında razılaşma əsasında tənzimlənir.