AMEA Naxçıvan bölməsinə, AMEA Gəncə bölməsinə, Şəki Elmi Mərkəzinə, Lənkəran Elmi Mərkəzinə, Quba Elmi Mərkəzinə M Ü R A C İ Ə T
  
6311

   Bölgələrdə elmi tədqiqat fəaliyyətinin genişləndirilməsi, fundamental və tətbiqi araşdırmaların qarşılıqlı informasiya təminatının aparılması akademik elmin əsas vəzifələrindəndir. Azərbaycanın hər bir bölgəsinin tarixi, arxeоlоgiyası, etnoqrafiyası, təbii ehtiyatları və s. əlaqədar aparılan tədqiqatların nəticələri ilə elmi ictimaiyyəti məlumatlandırmaq Mərkəzi Elmi Kitabxananın öhdəsinə düşən vəzifələr sırasına daxildir. Regionların inkişaf perspektivlərini təmin edən informasiya sistemlərinin yaradılması və tətbiqi elmi informasiya mühitinin formalaşması üçün də əsas bazalardan biridir. 

   Bu məqsədlə MEK-in rəhbərliyi AMEA-nın aşağıda adı çəkilən Bölmə və Elmi mərkəzlərinə - AMEA Naxçıvan bölməsi, AMEA Gəncə bölməsi, Şəki Elmi Mərkəzi, Lənkəran Elmi Mərkəzi, Quba Elmi Mərkəzi -  innovativ informasiya xidməti servisinin paketini təklif edir: 

   AMEA-nın Bölmə və Elmi Mərkəzlərində nəşr edilən çap əsərlərinin və elektron nəşrlərin qarşılıqlı istifadəsini nəzərdə tutan Biblioqrafik Məlumat Bazasının təşkil edilməsi;

   MEK-in binasının ayrı-ayrı Bölmə və Elmi Mərkəzlər üçün ayırdığı guşələrdə xüsusi  davamlı olaraq yenilənən sərgilərin nümayişi və fondların təşkili.
AMEA-nın adı çəkilən Bölmə və Elmi mərkəzlərinin müvafiq qurumları MEK-ə öz əlavə təkliflərini yazaraq müraciət məktubu  göndərə və öz informasiya resurslarını təqdim edə bilərlər.