AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanada yeni şöbə yaradılıb
  
6307

Yeni yaradılan Şərqşünaslıq şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərini şərq dillərində xaricdə və Azərbaycanda çap edilən, eləcə də elektron elmi nəşrlərlə və azərbaycanşünaslığa dair ədəbiyyatla fondun komplekləşdirilməsi, elmi kataloqlaşdırılması, elektron kataloqun formalaşdırılması, informasiya-axtarış aparatının təşkili və aparılması, oxuculara kitabxana-informasiya xidmətinin təşkili və s. əhatə edir. Daha ətraflı məlumatla aşağıdakı linkdə tanış ola bilərsiniz:

https://azertag.az/xeber/AMEA_Merkezi_Elmi_Kitabxanada_yeni_sobe_yaradilib-1551689?fbclid=IwAR0D5ZcujPkHI-AldRkaVNbx4gxW86iDsazZ8riwjDB7b-dmsTvZKWK7PTY