MEK oxucularının və əməkdaşlarının diqqətinə!!!
  

        MEK oxucularının və əməkdaşlarının diqqətinə!!!

Beynəlxalq Valyuta Fondunun elektron kitabxanası

 

2020-ci il yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-ə qədər

 

İstifadəçilər üçün açıq olacaq.

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun elektron kitabxanasının  linkı:www.elibrary.imf.org