MEK-in Qəzet fondunun iş fəaliyyəti
  
5996

MEK-in Qəzet fondunda Azərbaycan dilində 1800 komplekt, rus dilində 1331 komplekt, Şərq xalqları dillərində 23987 nüsxə qəzet mühafizə olunur. Kitabxanaya daxil olan qəzetlər hər 3 aydan bir Qəzet fonduna verilir. Fondda qəzetlər aylar, nömrələr, eləcə də dillər (Azərbaycan, rus, ingilis) üzrə çeşidlənir, komplekt şəklində yığılaraq tikilir. Fondun baş kitabxanaçısı Allahverən Allahverdiyev qəzetləri çeşidləyib, komplekt şəklinə salır, daxil olan oxucu tələbnamələri əsasında oxucuların istifadəsinə verir, eləcə də arxivləşdirib saxlayır.
Qəzet fondunda Azərbaycan dilində ən qədim qəzet 1906-cı ildə çap olunan “Həyat” qəzeti, rus dilində isə 1905-ci ildə nəşr olunan “Baku” qəzetidir.


                                                                                                                                                                                                  İctimaiyyətlə əlaqələr bölməsi

                                                                                                                                                                                                                        pr.mek.az@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                    (012) 537 19 82