MEK-ə Oleq Kuznetsovun “Mərkəzi Qafqaz sivilizasiyaların toqquşmasına retrospektiv baxış” adlı kitabı təqdim olunub
  
4778

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasına tarixçi–medievist, tərcüməçi, qafqazşünas, pedaqoq, publisist və ixtiraçı Oleq Kuznetsovun “Mərkəzi Qafqaz sivilizasiyaların toqquşmasına retrospektiv baxış” adlı kitabı təqdim olunub. Kitab MEK-ə müəllif tərəfindən təqdim edilib.Təqdim olunan məqalələrdə XVlll əsrin son qərinəsində-XX əsrin əvvəlində Rusiyanın Qafqazda siyasətinin və fəaliyyətinin təkamülü təhlil olunur, Gülüstan müqaviləsinə yeni geosiyasi yanaşma  təklif edilir və S.Hantinqton nəzəriyyəsi əsasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin  kulturoloji mahiyyəti araşdırılır.    İctimaiyyətlə əlaqələr bölməsi

pr.mek.az@gmail.com
(012) 537 19 82