MEK-də “Əhəd Ələkbər oğlu Yaqubov. Biobiblioqrafik göstərici” kitabı hazırlanıb
  
1993

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası “Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri” seriyasından tərtib etdiyi “Əhəd Ələkbər oğlu Yaqubov. Biobiblioqrafik göstərici” kitabını hazırlayıb.
AMEA-nın həqiqi üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Əhəd Ələkbər oğlu Yaqubovun biobiblioqrafik göstəricisi 1933-1979-cu illəri əhatə edir. Biobiblioqrafik göstərici 8 bölmədən ibarətdir. Biobiblioqrafik göstəriciyə Əhəd Yaqubovun həyatı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətinin əsas tarixləri, alim haqqında qısa oçerk, elmi əsərlərinin-monoqrafiyalarının, dərslik və dərs vəsaitlərinin, dövrü, ardı davam edən və serialı nəşrlərdə Azərbaycan və rus dillərində dərc olunmuş məqalələrinin, konfranslardakı məruzə və çıxışlarının, elmi-tədqiqat işlərinin biblioqrafiyası daxil edilib. Vəsaitdə həmçinin Ə. Yaqubovun redaktə etdiyi elmi əsərlər-kitablar, elmi rəhbəri olduğu dissertasiya işləri, görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin alim haqqında fikirləri də yer alıb.
Biobiblioqrafik göstərici geologiya və geofizika sahəsi üzrə elmi-tədqiqat işi aparan alim və mütəxəssislər, ali məktəb müəllimləri və tələbələr, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.İctimaiyyətlə əlaqələr bölməsi

pr.mek.az@gmail.com

(012) 537 19 82