Stalinin "böyük təmizlik" siyasəti
  
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Mərkəzi Elmi Kitabxanasının (MEK) təlim iştirakçısı tərəfindən SSRİ rəhbəri Stalinin  "Böyük təmizlik" (bəzən Stalin repressiyası və ya Böyük Terror ) repressiya siyasəti bağlı məqaləsini yaradıb.

Repressiyaların əsas məqsədi müxalifləri Kommunist partiyasından uzaqlaşdırmaq, Stalinin hakimiyyətini daha da möhkəmləndirmək idi. İlk əvvəllər, sadə əhalinin diqqətini daha çox partiya rəhbərliyindən şəxslərin, həmçinin də iri bürokratların mühakimələri çəkdi. Bu kampaniyadan cəmiyyətin digər təbəqələri də xeyli ziyan gördü: ziyalılar, kəndlilər, xüsusən də "kəndli üçün çox varlı olan kəndlilər" və ixtisaslı kadrlar. V kolon adlandırılaraq, bütöv etnik qrupları vətən xaini adlandırılmağa başlandı. İnsanların öldürülmə səbəbləri cəmiyyətə hansısa casusluq və ya sabotaj hadisələrinin qarşısını almaqla izah olunurdu. NKVD arxivləri araşdırıldıqdan sonra məlum oldu ki, 1937-1938-ci illər ərzində 1,548,366 nəfər həbs edilmiş, onların 681,692 nəfəri güllələnmişdir. Bu ortalama günə 1000 güllələnmə deməkdir.

Mətbuatda biz:
milli.az